Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

(використано данні статистичних спостережень Державної служби статистики України за 2016 рік)

Вид економічної діяльності «Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство» включає в себе використання рослинних і тваринних природних ресурсів, у т.ч. діяльність з вирощування сільськогосподарських культур, вирощування та розведення сільськогосподарських тварин, одержування лісоматеріалів, лісових та інших рослин, тварин і продукції тваринного походження на фермах або в природному середовищі.

В цьому виді економічної діяльності зайнято 45,9 тис. активних підприємств України (7,6% від загальної кількості активних підприємств). В трійку лідерів по кількості активних підприємств входять Одеська (9,4% від кількості активних підприємств України цього виду  економічної діяльності), Дніпропетровська (8,7%) та Миколаївська (8,5%) області.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами цього виду економічної діяльності – 404 млрд. грн (6,5% від загального обсягу реалізованої продукції).

Зайняте населення в сільському, лісовому та рибному господарстві склало 5866,5 тис. осіб. Потреба роботодавців у працівниках за даними державної службі зайнятості на кінець 2016 року склала 1,5 тис. осіб. Динаміка потреби свідчить про сезонний характер праці, найбільш високий рівень потреби спостерігається на початку квітня (14,3 тис. осіб). За 2016 рік із загальної кількості зареєстрованих безробітних були працевлаштовані в цьому виді економічної діяльності 110,1 тис. осіб. Це самий високий показник працевлаштування (26,9%) зареєстрованих безробітних.

Середньомісячна  заробітна плата в цьому виді економічної діяльності – 4195 грн (з них у сільському господарстві -  3916 грн), що на 19% нижче, ніж в економіці в цілому. Традиційно, жінки отримують заробітну плату на 17,8% нижчу, ніж чоловіки.