Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

(використано данні статистичних спостережень Державної служби статистики України за 2016 рік)

Вид економічної діяльності «Добування корисних копалин і розроблення кар'єрів» включає в себе добування мінералів, які зустрічаються в природі у вигляді твердих порід (вугілля та руди), у рідкому (нафта) та газоподібному стані (природний газ). Добування може здійснюватися різними методами, такими як підземне або відкрите розроблення родовищ, експлуатація свердловин, розробленням морського дна тощо.  Також цей вид включає допоміжні види діяльності, які здійснюють задля підготовки сировини до реалізації: дроблення, розмелювання, очищення, сушіння, сортування, збагачення руд, зрідження природного газу.

В цьому виді економічної діяльності зайнято 1,3 тис. активних підприємств України (0,2% від загальної кількості активних підприємств і 3,3% від загальної кількості промислових підприємств). В трійку лідерів по кількості активних підприємств входять м. Київ (13,7% від кількості активних підприємств України цього виду  економічної діяльності), Житомирська (12,7%) та Донецька (9,9%) області.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами цього виду економічної діяльності – 230 млрд. грн (13% від загального обсягу реалізованої промислової продукції). Найбільші обсяги реалізації: реалізація металевих руд (38,8%, з них 57,6% реалізовано за межі країни) та природного газу (36,1%).

Потреба роботодавців підприємств, які займаються добуванням корисних копалин і розробленням кар'єрів, у працівниках за даними державної служби зайнятості на кінець 2016 року склала 0,6 тис. осіб. За 2016 рік із загальної кількості зареєстрованих безробітних були працевлаштовані в цьому виді економічної діяльності 5,9 тис. осіб. Це на 6,2% нижче, ніж за попередній рік і складає 1,4% від загальної кількості працевлаштованих безробітних.

Середньомісячна  заробітна плата в цьому виді економічної діяльності в грудні 2016 року – 8460 грн (з них у добуванні кам’яного та бурого вугілля -  7995 грн), що на 18% вище, ніж в промисловості в цілому та на 30,7% вище, ніж середня заробітна плата в Україні. В цілому у промисловості, жінки отримують заробітну плату на 25,3% нижчу, ніж чоловіки.