Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

(використано данні статистичних спостережень Державної служби статистики України за 2016 рік)

Вид економічної діяльності «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» включає оптову та роздрібну торгівлю (тобто продаж без перероблення) будь-якими видами товарів і надання допоміжних послуг, пов'язаних із торгівлею товарами. Оптова та роздрібна торгівля є кінцевим етапом у реалізації (розподіленні, дистрибуції) товарів. В цей вид також включено ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. Продаж без перероблення включає допоміжні операції в торгівлі, такі як сортування, калібрування, збирання (комплектування) товарів, змішування, розлив у пляшки, фасування, поділ та перефасування для продажу меншими партіями, зберігання (у т.ч. заморожування та охолодження). Оптова торгівля – це перепродаж (продаж без перероблення) нових або уживаних товарів роздрібним торговцям, підприємствам й організаціям або іншим оптовикам, діяльність агентів чи посередників з купівлі товарів від імені подібних осіб або продажу товарів подібним особам і компаніям.

У цьому виді економічної діяльності зайнято 83,4 тис. активних підприємств України (13,7% від загальної кількості активних підприємств). Лідером по кількості активних підприємств є місто Київ (29,2% від кількості активних підприємств України цього виду економічної діяльності), далі йдуть Дніпропетровська (9,9%) та Харківська (7,2%) області.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами цього виду економічної діяльності – 2414,1 млрд. грн (38,8% від загального обсягу реалізованої продукції).

Зайняте населення в оптовій та роздрібній торгівлі та ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів склало 3516,2 тис. осіб (21,6% від усього зайнятого населення країни. Це самий високий відсоток зайнятості серед усіх видів економічної діяльності). Потреба роботодавців у працівниках за даними державної служби зайнятості на кінець 2016 року склала 5,9 тис. осіб. За 2016 рік із загальної кількості зареєстрованих безробітних були працевлаштовані в цьому виді економічної діяльності 61,7 тис. осіб. Це на 13,6% нижче, ніж за попередній рік і складає 15,1% від загальної кількості працевлаштованих безробітних. Серед загальної кількості зареєстрованих безробітних (390,8 тис.) на кінець 2016 року кожний восьмий раніше працював у переробній промисловості або оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів. Із загальної кількості вакансій кожна шоста була у цьому виді економічної діяльності. Оптова та роздрібна торгівля (20,9%) є одним із найпоширених видів діяльності неформально зайнятого населення (20,9%).

Середньомісячна заробітна плата у цьому виді економічної діяльності за 2016 рік – 5808 грн, що на 12,1% вище, ніж в економіці в цілому. Жінки отримують заробітну плату на 22% нижчу, ніж чоловіки.