Інформація та телекомунікації

використано данні статистичних спостережень Державної служби статистики України за 2016 рік)

Вид економічної діяльності «Інформація та телекомунікації» включає виробництво і поширення інформації та культурного продукту, забезпечення способу передавання та поширення цих продуктів, а також даних та інформації, діяльність у сфері інформаційних технологій, оброблення даних та іншу діяльність у сфері інформаційних послуг.

Основними складовими цього виду діяльності є: видавнича діяльність, яка включає видання програмного забезпечення; виробництво фільмів і видання звукозаписів; діяльність у сфері радіомовлення і телебачення; діяльність у сфері телекомунікації; діяльність у сфері інформаційних технологій та надання інших інформаційних послуг.

У цьому виді економічної діяльності зайнято 12,3 тис. активних підприємств України (2% від загальної кількості активних підприємств). Лідером по кількості активних підприємств є місто Київ – 5265 підприємств (42,8% від кількості активних підприємств України цього виду економічної діяльності), далі йдуть Харківська (7,2%) та Дніпропетровська (6,4%) області.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами цього виду економічної діяльності – 116,4 млрд. грн (1,9% від загального обсягу реалізованої продукції).

Зайняте населення на підприємствах з видом економічної діяльності «Інформація та телекомунікації» склало 275,2 тис. осіб (1,7% від усього зайнятого населення країни). Потреба роботодавців у працівниках за даними державної служби зайнятості на кінець 2016 року склала 0,4 тис. осіб. За 2016 рік із загальної кількості зареєстрованих безробітних були працевлаштовані в цьому виді економічної діяльності 3 тис. осіб. Це на 16,4% нижче, ніж за попередній рік і складає 0,7% від загальної кількості працевлаштованих безробітних.

Середньомісячна заробітна плата у цьому виді економічної діяльності за 2016 рік – 9530 грн, що на 83,9% вище, ніж в економіці в цілому. Працівники інформації та телекомунікації були традиційно найбільш оплачуваними в країні у 2016 році разом з працівниками авіаційного транспорту, фінансової та страхової діяльності, професійної, наукової та технічної діяльності, а серед промислових видів діяльності – працюючих на підприємствах із виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добувної промисловості і розроблення кар’єрів: розмір оплати праці в цих видах діяльності перевищив середній по економіці в 1,4–4,8 рази. Однак, в гендерному аспекті рівень оплати праці жінок в інформації та телекомунікації на 22,7% нижче, ніж чоловіків.