Фінансова та страхова діяльність

(використано данні статистичних спостережень Державної служби статистики України за 2016 рік)

Вид економічної діяльності «Фінансова та страхова діяльність» включає надання фінансових послуг, у т.ч. страхування, перестрахування та діяльність пенсійних фондів, а також надання допоміжних фінансових послуг. Цей вид діяльності також включає діяльність власників активів, таких як холдингові компанії та трасти, фонди та інші подібні фінансові суб'єкти.

У цьому виді економічної діяльності зайнято 4,1 тис. активних підприємств України (0,7% від загальної кількості активних підприємств). Більше половини активних підприємств цього виду економічної діяльності зосереджені у місті Києві – 2368 підприємств (57,2%), далі йдуть Дніпропетровська область – 259 підприємств (6,3%) та Харківська область – 230 підприємств (5,6%).

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами цього виду економічної діяльності – 57,5 млрд. грн (0,9% від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг).

Зайняте населення на підприємствах з видом економічної діяльності «Фінансова та страхова діяльність» склало 225,6 тис. осіб (1,4% від усього зайнятого населення країни). Потреба роботодавців у працівниках за даними державної служби зайнятості на кінець 2016 року склала 0,5 тис. осіб. За 2016 рік із загальної кількості зареєстрованих безробітних були працевлаштовані в цьому виді економічної діяльності 4,3 тис. осіб. Це на 2,6% вище, ніж за попередній рік і складає 1,1% від загальної кількості працевлаштованих безробітних.

Середньомісячна заробітна плата у цьому виді економічної діяльності за 2016 рік – 10227 грн, що на 97,3% вище, ніж в економіці в цілому. Працівники фінансової та страхової діяльності були традиційно найбільш оплачуваними в країні у 2016 році разом з працівниками авіаційного транспорту, інформації та телекомунікації, професійної, наукової та технічної діяльності, а серед промислових видів діяльності – працюючих на підприємствах із виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добувної промисловості і розроблення кар’єрів: розмір оплати праці в цих видах діяльності перевищив середній по економіці в 1,4–4,8 рази. Однак, в гендерному аспекті рівень оплати праці жінок в фінансовій та страховій діяльності на 33% нижче, ніж чоловіків.