Операції з нерухомим майном

(використано данні статистичних спостережень Державної служби статистики України за 2016 рік)

Вид економічної діяльності «Операції з нерухомим майном» включає діяльність орендодавців, агентів і/або посередників з продажу або купівлі, надання в оренду нерухомого майна, надання інших послуг відносно нерухомого майна, таких як оцінювання об'єктів нерухомості або дії в якості агентів рахунків депонування. Діяльність може здійснюватися відносно власної або орендованої нерухомості та може виконуватися на основі фіксованих виплат або основі контракту. Цей вид діяльності також включає будування конструкцій у сполученні з набуттям прав власності або оренди цих конструкцій, а також діяльність менеджерів з управління нерухомим майном.

У цьому виді економічної діяльності зайнято 32,5 тис. активних підприємств України (5,4% від загальної кількості активних підприємств). Лідером по кількості активних підприємств є місто Київ – 7674 підприємств (23,6% від кількості активних підприємств України цього виду економічної діяльності), далі йдуть Харківська область – 2930 підприємств (9%) та Дніпропетровська область – 2568 підприємств (7,9%).

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами цього виду економічної діяльності – 79,8 млрд. грн (1,3% від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг).

Зайняте населення на підприємствах з видом економічної діяльності «Операції з нерухомим майном» склало 255,5 тис. осіб (1,6% від усього зайнятого населення країни). Потреба роботодавців у працівниках за даними державної служби зайнятості на кінець 2016 року склала 0,6 тис. осіб. За 2016 рік із загальної кількості зареєстрованих безробітних були працевлаштовані в цьому виді економічної діяльності 3,4 тис. осіб. Це на 18,3% нижче, ніж за попередній рік і складає 0,8% від загальної кількості працевлаштованих безробітних.

Середньомісячна заробітна плата у цьому виді економічної діяльності за 2016 рік – 4804 грн, що на 7,3% нижче, ніж в економіці в цілому. Жінки отримують заробітну плату на 6,4% нижчу, ніж чоловіки.