Професійна, наукова та технічна діяльність

(використано данні статистичних спостережень Державної служби статистики України за 2016 рік)

Вид економічної діяльності «Професійна, наукова та технічна діяльність» включає спеціалізовану професійну, наукову і технічну діяльність. Ця діяльність вимагає високого рівня підготовки та робить доступними для користувачів спеціальні знання та навички. До цього виду економічної діяльності належать: діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку; діяльність головних управлінь (хед-офісів), консультування з питань керування; діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження; наукові дослідження та розробки; рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку; інша професійна, наукова та технічна діяльність; ветеринарна діяльність.

У цьому виді економічної діяльності зайнято 30,2 тис. активних підприємств України (5% від загальної кількості активних підприємств). Лідером по кількості активних підприємств є місто Київ – 13256 підприємств (43,9% від кількості активних підприємств України цього виду економічної діяльності), далі йдуть Дніпропетровська область – 1964 підприємств (6,5%) та Харківська область – 1820 підприємств (6%).

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами цього виду економічної діяльності – 259 млрд. грн (4,2% від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг).

Зайняте населення на підприємствах з видом економічної діяльності «Професійна, наукова та технічна діяльність» склало 428,1 тис. осіб (2,6% від усього зайнятого населення країни). Потреба роботодавців у працівниках за даними державної служби зайнятості на кінець 2016 року склала 0,8 тис. осіб. За 2016 рік із загальної кількості зареєстрованих безробітних були працевлаштовані в цьому виді економічної діяльності 6 тис. осіб. Це на 22,4% нижче, ніж за попередній рік і складає 1,5% від загальної кількості працевлаштованих безробітних.

Середньомісячна заробітна плата у цьому виді економічної діяльності за 2016 рік – 8060 грн (з неї наукові дослідження та розробки – 6119 грн), що на 55,5% вище, ніж в економіці в цілому. Працівники професійної, наукової та технічної діяльності були традиційно найбільш оплачуваними в країні у 2016 році разом з працівниками авіаційного транспорту, інформації та телекомунікації, фінансової та страхової діяльності, а серед промислових видів діяльності – працюючих на підприємствах із виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, добувної промисловості і розроблення кар’єрів. Однак, в гендерному аспекті, традиційно, рівень оплати праці жінок в професійної, наукової та технічної діяльності на 16,6% нижче, ніж чоловіків.