Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

(використано данні статистичних спостережень Державної служби статистики України за 2016 рік)

Вид економічної діяльності «Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування» включає діяльність із підтримки основної діяльності підприємств. Ця діяльність відрізняється від професійної, наукової та технічної діяльності, оскільки її головне призначення не потребує наявності спеціалізованих знань. До цього виду економічної діяльності належать: оренда, прокат і лізинг; діяльність із працевлаштування; діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність; діяльність охоронних служб та проведення розслідувань; обслуговування будинків і територій; адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги.

У цьому виді економічної діяльності зайнято 58,2 тис. активних підприємств України (9,6% від загальної кількості активних підприємств). В трійку лідерів по кількості активних підприємств входять місто Київ – 6813 підприємств (11,7% від кількості активних підприємств України цього виду економічної діяльності), Дніпропетровська область – 5984 підприємств (10,3%) та Донецька область – 5357 підприємств (9,2%).

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами цього виду економічної діяльності – 59,1 млрд. грн (1% від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг).

Зайняте населення у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування склало 304,3 тис. осіб (1,9% від усього зайнятого населення країни). Потреба роботодавців у працівниках за даними державної служби зайнятості на кінець 2016 року склала 1,4 тис. осіб. За 2016 рік із загальної кількості зареєстрованих безробітних були працевлаштовані в цьому виді економічної діяльності 8,1 тис. осіб. Це на 0,5% нижче, ніж за попередній рік і складає 2% від загальної кількості працевлаштованих безробітних.

Середньомісячна заробітна плата у цьому виді економічної діяльності за 2016 рік – 3995 грн, що на 22,9% нижче, ніж в економіці в цілому. У сфері адміністративного та допоміжного обслуговування жінки отримують заробітну плату на 3% вищу, ніж чоловіки. Це один вид економічної діяльності, в якому рівень оплати праці жінок вище, ніж чоловіків.