Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

(використано данні статистичних спостережень Державної служби статистики України за 2016 рік)

Вид економічної діяльності «Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування» включає діяльність державного характеру, яку зазвичай здійснюють у сфері державного управління. Вона охоплює види діяльності з прийняття і судового тлумачення законів та їх норм, законодавчу діяльність, оподаткування, державну оборону, громадський порядок і безпеку, міграційні послуги, зовнішню політику й управління державними програмами. Цей вид економічної діяльності також включає діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування.

У цьому виді економічної діяльності зайнято 43,5 тис. активних підприємств України (7,2% від загальної кількості активних підприємств). Лідерами по кількості активних підприємств є Вінницька та Львівська області – 2415 та 2439 підприємств відповідно (по 5,6% від кількості активних підприємств України цього виду економічної діяльності), Черкаська область – 2386 підприємств (5,5%), Дніпропетровська область – 2310 підприємств (5,3%).

Зайняте населення у сфері державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування склало 973,1 тис. осіб (6% від усього зайнятого населення країни). Потреба держави у працівниках за даними державної служби зайнятості на кінець 2016 року склала 2,9 тис. осіб. За 2016 рік із загальної кількості зареєстрованих безробітних були працевлаштовані в цьому виді економічної діяльності 27,4 тис. осіб. Це на 1,9% вище, ніж за попередній рік і складає 6,7% від загальної кількості працевлаштованих безробітних.

Середньомісячна заробітна плата у цьому виді економічної діяльності за 2016 рік – 5953 грн, що на 14,9% вище, ніж в економіці в цілому. У сфері державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування жінки отримують заробітну плату на 6,7% нижчу, ніж чоловіки.