Освіта

(використано данні статистичних спостережень Державної служби статистики України за 2016 рік)

Вид економічної діяльності «Освіта» включає державну і приватну освіту будь-якого рівня та навчання будь-якій професії, очне або заочне, а також по радіо й телебаченню, через мережу Інтернет і поштою.

Цей вид економічної діяльності також включає освіту, яка надається різними установами в рамках шкільної системи освіти на всіх її рівнях, а також освіта для дорослих, програми ліквідації неписьменності тощо, діяльність військових ліцеїв і академій, в'язничних шкіл і т. ін. відповідного рівня. Цей вид також включає навчання зацікавлених осіб переважно у спортивних і розважальних цілях, а також допоміжну діяльність у сфері освіти.

У цьому виді економічної діяльності зайнято 40,7 тис. активних підприємств України (6,7% від загальної кількості активних підприємств). Найбільша кількість активних підприємств зосереджена у Донецькій області – 2672 підприємства (6,6% від кількості активних підприємств України цього виду економічної діяльності), найменша кількість – у Чернівецькій області – 877 підприємство (2,2%).

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами цього виду економічної діяльності – 2,3 млрд. грн (0,04% від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг).

 Зайняте населення у сфері освіти склало 1441,4 тис. осіб (8,9% від усього зайнятого населення країни). Потреба роботодавців у працівниках за даними державної служби зайнятості на кінець 2016 року склала 2 тис. осіб. За 2016 рік із загальної кількості зареєстрованих безробітних були працевлаштовані в цьому виді економічної діяльності 26,8 тис. осіб. Це на 1,4% нижче, ніж за попередній рік і складає 6,6% від загальної кількості працевлаштованих безробітних.

Середньомісячна заробітна плата у цьому виді економічної діяльності за 2016 рік – 3769 грн, що на 27,3% нижче, ніж в економіці в цілому. У сфері освіти традиційно відсоток працюючих жінок значно перевищує відсоток працюючих чоловіків, проте, жінки отримують заробітну плату на 6,3% нижчу, ніж чоловіки.