Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

(використано данні статистичних спостережень Державної служби статистики України за 2016 рік)

Вид економічної діяльності «Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги» включає надання послуг з охорони здоров'я та соціальної допомоги. Діяльність включає широкий діапазон напрямів діяльності від заходів щодо охорони здоров'я, які проводять кваліфіковані медичні фахівці в лікарнях та інших установах, терапевтичних заходів удома до соціальної роботи без будь-якого залучення медиків-професіоналів.

У цьому виді економічної діяльності зайнято 25,7 тис. активних підприємств України (4,2% від загальної кількості активних підприємств). Лідером по кількості активних підприємств є місто Київ – 4667 підприємств (18,2% від кількості активних підприємств України цього виду економічної діяльності), далі йдуть Дніпропетровська область – 1768 підприємств (6,9%) та Львівська область – 1704 підприємств (6,6%).

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами цього виду економічної діяльності – 13,9 млрд. грн (0,2% від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг).

Зайняте населення у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги склало 1030,4 тис. осіб (6,3% від усього зайнятого населення країни). Потреба роботодавців у працівниках за даними державної служби зайнятості на кінець 2016 року склала 2,7 тис. осіб. За 2016 рік із загальної кількості зареєстрованих безробітних були працевлаштовані в цьому виді економічної діяльності 18,1 тис. осіб. Це на 5,9% нижче, ніж за попередній рік і складає 4,4% від загальної кількості працевлаштованих безробітних.

Середньомісячна заробітна плата у цьому виді економічної діяльності за 2016 рік – 3400 грн (з них охорона здоров'я – 3435 грн), що на 34,4% нижче, ніж в економіці в цілому. Таким чином, рівень оплати праці в закладах охорони здоров’я залишається більше ніж на третину нижчим за середній показник по економіці, в освіті – на 27,3% менше. У цілому 2,9% освітян і 3,1% працівників охорони здоров’я та надання соціальної допомоги отримують заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати (у 2015 році ці показники становили відповідно 2,5% та 2,7%). У сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги жінки отримують заробітну плату на 10,7% нижчу, ніж чоловіки (з них в охороні здоров'я – на 11,4% нижчу).