Будівництво

(використано данні статистичних спостережень Державної служби статистики України за 2016 рік)

Вид економічної діяльності «Будівництво» охоплює загальні та спеціалізовані роботи з будівництва будівель і споруд. Ця діяльність включає нове будівництво, ремонтні роботи, розширення та реконструкцію, зведення будівель зі збірних конструкцій на місці ведення робіт, а також будівництво тимчасових об'єктів. Загальне будівництво включає будівництво цілісних житлових комплексів, офісних будівель, магазинів та інших громадських і комунальних або сільськогосподарських будівель тощо, інженерних споруд, таких як автомобільні дороги, вулиці, мости, тунелі, залізниці, аеродроми, порти та інші водні об'єкти, іригаційні системи, каналізації, промислові об'єкти, трубопроводи та лінії електропередачі, спортивні комплекси тощо.

В цьому виді економічної діяльності зайнято 25,4 тис. активних підприємств України (4,2% від загальної кількості активних підприємств). Лідером по кількості активних підприємств є місто Київ (27,9% від кількості активних підприємств України цього виду економічної діяльності), далі йдуть Київська (7,9%), Дніпропетровська (7,6%) та Одеська (6,6%) області.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами цього виду економічної діяльності – 168,3 млрд. грн (2,7% від загального обсягу реалізованої продукції). Обсяги виконаних будівельних робот – 73,7 млрд. грн. Найбільший обсяг виконаних робіт за видами будівельної продукції припадає на інженерні споруди (48,3%).

Зайняте населення в будівництві склало 644,5 тис. осіб (4% від усього зайнятого населення країни). Потреба роботодавців у працівниках за даними державної служби зайнятості на кінець 2016 року склала 1,8 тис. осіб. За 2016 рік із загальної кількості зареєстрованих безробітних були працевлаштовані в цьому виді економічної діяльності 12 тис. осіб. Це на 1,6% нижче, ніж за попередній рік і складає 2,9% від загальної кількості працевлаштованих безробітних. Будівництво є одним із найпоширених видів діяльності неформально зайнятого населення (15,5%).

Середньомісячна заробітна плата в цьому виді економічної діяльності за 2016 рік – 4731 грн, що на 8,7% нижче, ніж в економіці в цілому. Жінки отримують заробітну плату на 8,5% нижчу, ніж чоловіки.