Інститут професійних кваліфікацій презентує новий проект "Кваліфікаційна мапа України"

2017.09.26

Інститут професійних кваліфікацій з 1 жовтня 2017 р. презентує новий проект "Кваліфікаційна мапа України". Проект стосується аналізу актуального стану трудових ресурсів України, прогнозу їх розвитку.

Кваліфікаційна мапа України ставить за мету максимально всебічний аналіз наявних трудових ресурсів (учні навчальних закладів, незайняте населення, працюючі, безробітні) та побудову моделі їх розвитку у розрізі регіонів.

По кожній області України будуть представлені наступні дані:

·         чисельність наявного населення області за статтю та місцем поселення;

·         статево-вікові показники населення області;

·         кількість навчальних закладів (ВНЗ та ПТНЗ), їх ліцензійні обсяги;

·         підготовка за напрямами та підготовка за професіями;

·         наявні вакансії в області.

Унікальний і запатентований програмний продукт, що лежить в основі "Кваліфікаційної мапи України", використовує лише наявну в офіційних джерелах інформацію та ставить на меті формування максимально адекватних показників формування трудового потенціалу областей та України в цілому.

Дані та висновки, наведені на "Кваліфікаційній мапі України", можуть використовуватися широким колом заінтересованих осіб, зокрема при підготовці показників регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів, професійній орієнтації, планування кар’єрного розвитку.