Щодо порядку розробки професійних стандартів

12.05.2021

Інститут професійних кваліфікацій детально проаналізував Проєкт Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів" та звернувся з висновками до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільского господарства України та Національного агентства кваліфікацій.

Необхідно відзначити, що Проєкт не відповідає вимогам Закону України «Про стандартизацію», який не тільки накладає ряд суттєвих вимог до об’єктів стандартизації, а й визначає суб’єкти стандартизації та процедурні вимоги до порядку розроблення і введення в дію національних стандартів, якими безумовно є професійні стандарти.

Без приведення цього Проєкту Постанови до вимог Закону України «Про стандартизацію» він не може бути розглянутий та прийнятий Кабінетом Міністрів України.

Окремо наголошуємо на необхідності підвищення професійного рівня розроблення професійних стандартів. Законодавство України у  сфері освіти не передбачає різниці у статусі між професійним стандартом та стандартом освіти. Відповідно до ст. 32 Закону України «Про освіту», стандарт освіти «визначає вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня», професійний стандарт відповідно до ст. 39 є «затвердженими в установленому порядку вимогами до компетентностей працівників». Незважаючи на подібність статусу та важливість обох документів для формування особистості та її реалізації у сфері соціально-трудових відносин, підходи до розроблення цих документів суттєво розрізняються. Так, стандарти вищої освіти розробляють науково-методичними підкомісіями науково-методичних комісій сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України. Стандарти професійної (професійно-технічної) освіти розроблюються робочою групою, створеною МОН України.

Відповідно, викликає здивування спроби Національного агентства кваліфікацій, підпорядкованого МОН, запровадити занадто ліберальний на нашу думку підхід до розроблення національних професійних стандартів, представлений розробником.

Також окремо слід відзначити, що Закон України «Про стандартизацію» не передбачає  можливість делегування будь-яких функцій з валідації національних стандартів на громадські об’єднання без статусу юридичної особи, яким є СПО роботодавців на національну рівні. В тому числі і з тих міркувань, що СПО роботодавців не несе ніякої відповідальності за свої дії чи бездіяльність в судовому порядку, і до функцій СПО роботодавців, як дорадчого органу, визначених Законом України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» не входить будь-яка діяльність в сфері формування державних національних стандартів.

Повний текст листа за посиланням "Кабінету Міністрів України"

Всі новини читайте на сайті Інституту професійних кваліфікацій