Національні довідники

 • Класифікатор видів економічної діяльності (ДК 009:2010)
 • Класифікатор професій (ДК 003:2010)
  • 1 Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
   • 1001 Війсковослужбовці
   • 1110 Законодавці 
    • Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
    • Голова Верховної Ради України 
    • Голова постійної комісії Верховної Ради України 
    • Заступник голови Верховної Ради України 
    • Заступник голови постійної комісії Верховної Ради України 
    • Народний депутат Автономної Республіки Крим 
    • Народний депутат України 
    • Перший заступник голови Верховної Ради України 
    • Президент України 
   • 1120 Вищі посадові особи державних органів влади 
    • Віце-прем'єр-міністр України 
    • Глава Адміністрації Президента України 
    • Голова агентства
    • Голова державного комітету України 
    • Голова Державної пенітенціарної служби України
    • Голова Державної служби автомобільних доріг України 
    • Голова інспекції
    • Голова комітету України 
    • Голова Національного банку України
    • Голова правління Пенсійного фонду України 
    • Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
    • Голова Служби безпеки України 
    • Голова служби 
    • Голова Фонду державного майна України
    • Головний державний інспектор України з нагляду у сфері цивільного захисту 
    • Державний секретар
    • Державний секретар України 
    • Заступник голови державного комітету України 
    • Заступник голови комітету України 
    • Заступник голови Національного банку України
    • Заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
    • Заступник голови Служби безпеки України 
    • Заступник голови Фонду державного майна України
    • Заступник керівника головного управління, іншого органу державної виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України 
    • Заступник міністра України 
    • Керівник відомства Автономної Республіки Крим 
    • Керівник головного управління, іншого органу державної виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України 
    • Керівник урядового органу державного управління 
    • Керуючий справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
    • Міністр Автономної Республіки Крим 
    • Міністр Кабінету Міністрів України 
    • Міністр України 
    • Перший віце-прем'єр-міністр України 
    • Перший заступник голови державного комітету України 
    • Перший заступник голови комітету України 
    • Перший заступник голови Національного банку України
    • Перший заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
    • Перший заступник голови Служби безпеки України 
    • Перший заступник голови Фонду державного майна України
    • Перший заступник керівника головного управління, іншого органу державної виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України 
    • Перший заступник міністра України 
    • Прем'єр-міністр України 
    • Уповноважений з прав людини 
    • Уповноважений Президента України з прав дитини
    • Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю
    • Урядовий уповноважений 
    • Голова обласної (міської) державної адміністрації 
    • Голова районної державної адміністрації 
    • Посол 
    • Посол з особливих доручень 
    • Представник Міністерства закордонних справ - керівник дипломатичного агентства 
    • Представник постійний 
    • Спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання 
    • Генеральний прокурор України 
    • Голова Апеляційного адміністративного суду
    • Голова Апеляційного господарського суду
    • Голова Апеляційного суду України 
    • Голова Верховного суду України 
    • Голова Вищого адміністративного суду України 
    • Голова Вищого господарського суду України 
    • Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
    • Голова Державної судової адміністрації України
    • Голова Конституційного Суду України 
    • Заступник Генерального прокурора України 
    • Заступник голови Апеляційного суду України 
    • Заступник голови Верховного суду України 
    • Заступник голови Вищого господарського суду України 
    • Заступник голови судової палати Апеляційного суду України 
    • Заступник голови судової палати Вищого адміністративного суду України 
    • Заступник голови судової палати Вищого господарського суду України 
    • Керівник апарату Верховного Суду України
    • Перший заступник Генерального прокурора України 
    • Перший заступник голови Апеляційного суду України 
    • Перший заступник голови Верховного суду України 
    • Перший заступник голови Вищого господарського суду України 
    • Суддя Верховного суду України 
    • Член Конституційного Суду України 
   • 1141 Вищі посадові особи політичних організацій 
    • Вища посадова особа (голова, генеральний секретар, секретар, президент, лідер, керівник та ін.) політичної партії 
   • 1142 Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок 
    • Вища посадова особа (голова, співголова, генеральний секретар, секретар) організації наймачів (підприємців, промисловців) 
    • Вища посадова особа (голова, співголова, президент, віце-президент, генеральний секретар, секретар) професійної спілки 
   • 1143 Вищі посадові особи академій наук і громадських організацій в соціально-культурній сфері 
    • Академік-секретар національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України 
    • Віце-президент національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України 
    • Головний учений секретар президії національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України 
    • Керівник апарату
    • Президент національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України 
    • Член президії академії (наук, мистецтв і т. ін.) України 
    • Вища посадова особа самоврядувальної організації, крім національних академій України) 
    • Голова Аудиторської палати України
    • Академік-секретар 
    • Вища посадова особа (президент, віце-президент, головний учений секретар та ін.) академії, що діє на громадських засадах 
    • Виконавчий директор федерації виду спорту 
    • Вища посадова особа громадської організації (у галузі культури, освіти, благодійності, прав людини та ін.) 
    • Віце-президент федерації виду спорту 
    • Генеральний секретар федерації з виду спорту 
    • Голова (інша вища посадова особа) відділення громадської організації (гуманітарної, спеціалізованої) 
    • Голова відділення (інша вища посадова особа) спеціалізованого фонду некомерційного характеру 
    • Державний тренер з виду спорту (збірної) 
    • Керівник органу самоорганізації населення
    • Президент (інша вища посадова особа) спеціалізованого фонду некомерційного характеру 
    • Президент федерації виду спорту 
    • Голова органу місцевого самоврядування (міський, сільський і т. ін.)
   • 1210 Керівники підприємств, установ та організацій 
    • Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)
    • Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.) 
    • Генеральний конструктор 
    • Голова виконавчого органу акціонерного товариства 
    • Голова клубу(спортивного) 
    • Голова колективного господарства 
    • Голова ліквідаційної комісії 
    • Голова правління 
    • Голова ради директорів біржі 
    • Голова ради директорів 
    • Голова Рахункової палати України 
    • Голова спостережної (наглядової) ради 
    • Голова товариства
    • Голова Центральної виборчої комісії 
    • Головний редактор газети, журналу 
    • Директор (інший керівник) підприємства, установи, організації фізкультурно-спортивної спрямованості 
    • Директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної) 
    • Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.) 
    • Директор (начальник, інший керівник) підприємства 
    • Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.) 
    • Директор видавництва 
    • Директор виконавчий 
    • Директор відділення 
    • Директор державного архіву 
    • Директор дошкільного виховного закладу 
    • Директор кабінету (методичного, навчально-методичного) 
    • Директор книжкової палати 
    • Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського) 
    • Директор курсів підвищення кваліфікації 
    • Директор лабораторії 
    • Директор навчально-виробничого комбінату 
    • Директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.) 
    • Директор навчального (навчально-тренувального) центру 
    • Директор навчального пункту 
    • Директор навчально-курсового комбінату 
    • Директор науково-дослідного інституту 
    • Директор об'єднання (творчого, творчо-виробничого, радіотелевізійного і т. ін.) 
    • Директор обсерваторії 
    • Директор обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 
    • Директор пансіонату (кемпінгу) 
    • Директор підприємства установи виконання покарань - заступник керівника (директора, начальника т. ін.) установи виконання покарань 
    • Директор позашкільного закладу 
    • Директор представництва 
    • Директор театру - художній керівник (генеральний директор театру - художній керівник)
    • Директор установи (підприємства, організації) культури (кінотеатру, кіновідеопрокату, кіностудії та ін.)
    • Директор філіалу (філії)
    • Директор центру (метрології та стандартизації, телевізійного і т. ін.) 
    • Директор центру професійної орієнтації молоді 
    • Директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.) 
    • Завідувач аптеки (аптечного закладу) 
    • Завідувач бази аптечної 
    • Керівник (директор) установи (закладу) соціального захисту населення
    • Керівник (директор, начальник і т. ін.) установи виконання покарань 
    • Керівник підприємства (установи, організації) (сфера захисту інформації) 
    • Керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров'я (генеральний директор, директор, головний лікар та ін.) 
    • Керівник підрозділу юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами 
    • Керуючий (директор, інший керівник) комерційним банком 
    • Керуючий (директор, інший керівник) установою (підрозділом) Національного банку України
    • Керуючий (тимчасової адміністрації) для управління енергопостачальником 
    • Керуючий готельним господарством 
    • Керуючий підприємством харчування 
    • Керуючий трестом 
    • Куратор банку
    • Начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу 
    • Начальник агентства (повітряних сполучень, морського, рекламно-інформаційного, транспортно-експедиційного та ін.) 
    • Начальник в'язниці 
    • Начальник державної воєнізованої гірничорятувальної служби 
    • Начальник дирекції залізничних перевезень 
    • Начальник дослідної організації 
    • Начальник експедиції гідрогеолого-меліоративної 
    • Начальник залізниці 
    • Начальник каналу 
    • Начальник курсів підвищення кваліфікації 
    • Начальник метрополітену 
    • Начальник навчального (навчально-тренувального) центру 
    • Начальник обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 
    • Начальник пароплавства 
    • Начальник управління 
    • Начальник училища 
    • Начальник філіалу (філії)
    • Начальник частини (воєнізованої, газо- та гірничорятувальної, льотної, пожежної) 
    • Начальник школи (вищої льотної підготовки, морехідної, начальницького складу, технічної) 
    • Начальник штабу (головного штабу) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 
    • Начальник штабу пожежогасіння 
    • Президент (голова правління, інший керівник) спілки, асоціації чи іншого об'єднання комерційних банків 
    • Президент компанії 
    • Проректор 
    • Ректор 
    • Тимчасовий адміністратор 
   • 1221 Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі 
    • Головний агролісомеліоратор
    • Головний агроном із захисту рослин 
    • Головний агроном 
    • Головний агрохімік 
    • Головний лісничий 
    • Головний лісопатолог 
    • Головний природознавець 
    • Головний фахівець із систем створення спеціального клімату 
    • Начальник нижнього складу 
    • Виконавець робіт (водне господарство) 
    • Головний інженер (експлуатаційні водогосподарські організації) 
    • Головний інженер з лісовпорядкування 
    • Головний механік (механізація меліоративних робіт) 
    • Завідувач ветеринарної клініки (лікарні, поліклініки) 
    • Завідувач господарства (лісового, лісомисливського, мисливського, ставового, рибоводного) 
    • Завідувач господарства підсобного сільського 
    • Завідувач двору (кінного, машинного) 
    • Завідувач дільниці ветеринарної медицини 
    • Завідувач дільниці сортовипробувальної 
    • Завідувач кабінету (агрохімічного) 
    • Завідувач майстерні ремонтно-механічної (експлуатаційні водогосподарські організації) 
    • Завідувач майстерні 
    • Завідувач оранжереї 
    • Завідувач підсобного виробництва 
    • Завідувач поля (знешкоджування та компостування, дослідного) 
    • Завідувач розсадника (розплідника) 
    • Завідувач скотобази 
    • Завідувач станції захисту рослин 
    • Завідувач станції насінницької 
    • Керуючий відділенням 
    • Керуючий дільницею (сільськогосподарською) 
    • Керуючий фермою 
    • Лісничий 
    • Майстер з добування риби 
    • Майстер з оброблення риби 
    • Майстер з охорони природи 
    • Майстер зеленого господарства 
    • Майстер станції пожежної (природоохоронної, лісової) 
    • Начальник (директор, завідувач та ін.) лікарні (клініки) ветеринарної медицини 
    • Начальник (завідувач) лабораторії моніторингу вод та ґрунтів (водне господарство) 
    • Начальник випробувальної станції 
    • Начальник відділення каналу (водне господарство) 
    • Начальник відділення 
    • Начальник відділу підсобного сільського господарства 
    • Начальник відділу 
    • Начальник гідровузла (водне господарство) 
    • Начальник дільниці (водне господарство) 
    • Начальник дільниці (мисливської) 
    • Начальник лісорозсадника 
    • Начальник партії лісовпорядної 
    • Начальник проектно-кошторисного бюро (групи) 
    • Начальник сектору 
    • Начальник скотопрогінного тракту 
    • Начальник станції компресорної 
    • Начальник станції насосної 
    • Начальник станції пожежної (природоохоронної, лісової) 
    • Начальник цеху 
    • Помічник лісничого
   • 1222 Керівники виробничих підрозділів у промисловості 
    • Головний диспетчер (промисловість) 
    • Головний енергетик 
    • Головний енергодиспетчер 
    • Головний інженер (промисловість) 
    • Головний коваль
    • Головний ливарник
    • Головний механік 
    • Головний терміст
    • Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції 
    • Директор з виробництва 
    • Начальник зміни атомної електростанції 
    • Начальник зміни енергоблока (черги) атомної електростанції 
    • Начальник зміни цеху атомної електростанції 
    • Начальник реакторного цеху 
    • Начальник служби атомної електростанції 
    • Начальник управління 
    • Помічник капітан-директора з видобутку 
    • Помічник капітан-директора з виробництва 
    • Технічний керівник геологічної партії 
    • Технічний керівник лісобіржі 
    • Технічний керівник 
    • Завідувач геокамери 
    • Завідувач гірничих робіт 
    • Завідувач глиногосподарства 
    • Завідувач експедиції 
    • Завідувач майстерні 
    • Завідувач очисних споруд 
    • Завідувач складу вибухових матеріалів 
    • Завідувач станції канатно-випробувальної 
    • Завідувач станції охолодження 
    • Завідувач фонду (дорогоцінних металів, довідково-інформаційного) 
    • Керівник групи з буропідривних робіт
    • Керівник групи з нагляду за будівництвом флоту 
    • Командир взводу 
    • Командир відділення 
    • Командир допоміжної гірничорятувальної команди 
    • Командир загону 
    • Командир частини 
    • Майстер автомобільної газонаповнювальної станції 
    • Майстер біолокацій 
    • Майстер буровий глибокого (структурно-розвідувального) буріння 
    • Майстер буровий дільниці (служби, цеху) 
    • Майстер буровий на підземних роботах 
    • Майстер буровий свердловин 
    • Майстер буровий 
    • Майстер виробництва 
    • Майстер виробничої дільниці 
    • Майстер виробничої лабораторії 
    • Майстер виробничої служби 
    • Майстер газонаповнювальної станції 
    • Майстер гірничий дільниці 
    • Майстер гірничий дренажної шахти 
    • Майстер гірничий на поверхні 
    • Майстер гірничий підземної дільниці 
    • Майстер гірничий 
    • Майстер дільниці з дефектоскопії 
    • Майстер дільниці поводження з радіоактивними відходами 
    • Майстер дільниці приймально-здавальної 
    • Майстер дільниці 
    • Майстер допоміжної дільниці 
    • Майстер дослідної установки 
    • Майстер з випробування свердловин 
    • Майстер з добування нафти, газу та конденсату 
    • Майстер з дослідження свердловин 
    • Майстер з експлуатації лінійної частини трубопроводів 
    • Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів 
    • Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів 
    • Майстер з електрохімічного захисту 
    • Майстер з комплексної автоматизації та телемеханіки 
    • Майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин 
    • Майстер з підготовки газу 
    • Майстер з підготовки та стабілізації нафти 
    • Майстер з промислової геофізики 
    • Майстер з ремонту балонів газонаповнювальної станції 
    • Майстер з ремонту гідроспоруд 
    • Майстер з ремонту експедиційного устаткування та спорядження 
    • Майстер з ремонту металургійних печей 
    • Майстер з ремонту приладів та апаратури 
    • Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) 
    • Майстер з ремонту технологічного устаткування 
    • Майстер з ремонту транспорту 
    • Майстер з ремонту устаткування (промисловість) 
    • Майстер з ремонту 
    • Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій 
    • Майстер зміни 
    • Майстер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин 
    • Майстер конверторного виробництва
    • Майстер контрольний (дільниці, цеху) 
    • Майстер майданчика наливних естакад 
    • Майстер майстерні спеціальної техніки та устаткування (промисловість) 
    • Майстер на підземних роботах з проходки гірничих виробок 
    • Майстер опорного аварійно-відновного пункту 
    • Майстер основної виробничої дільниці 
    • Майстер перетворювального комплексу 
    • Майстер підземної дільниці (на підземних роботах) 
    • Майстер резервуарного парку 
    • Майстер служби (промисловість) 
    • Майстер цеху газонаповнювальної станції 
    • Майстер цеху 
    • Майстер 
    • Начальник (завідувач) виробничої лабораторії 
    • Начальник (завідувач) хімічної лабораторії 
    • Начальник аварійно-диспетчерської служби 
    • Начальник автомобільної газонаповнювальної станції 
    • Начальник біржі (лісової, пиломатеріалів) 
    • Начальник бригади 
    • Начальник бюро (промисловість) 
    • Начальник випробувальної станції 
    • Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях 
    • Начальник виробництва 
    • Начальник виробничого відділу 
    • Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху 
    • Начальник відділення енергонагляду 
    • Начальник відділення льотних випробувань 
    • Начальник відділення 
    • Начальник відділу технічного контролю 
    • Начальник відділу фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії) 
    • Начальник водоводу 
    • Начальник водосховища 
    • Начальник газонаповнювальної станції 
    • Начальник гідровузла 
    • Начальник господарства реагентного 
    • Начальник групи (картографічної, знижувальних підстанцій, суден, тематичної, територіальної та ін.) 
    • Начальник диспетчерської (виробничо-диспетчерської) служби 
    • Начальник дільниці 
    • Начальник драги 
    • Начальник друкарні 
    • Начальник експедиції (геологічної, геологорозвідувальної, дослідної, промислової, топографо-геодезичної та ін.) 
    • Начальник електропідстанції (групи електропідстанцій) 
    • Начальник енергоінспекції 
    • Начальник естакади реагентного господарства 
    • Начальник загону (бурового, гідрографічного, дослідного, експедиційно-рятувального та ін.) 
    • Начальник заплаву 
    • Начальник зміни (промисловість) 
    • Начальник зміни з оперативного управління в транспортуванні газу 
    • Начальник інструментального відділу 
    • Начальник комплексу (автоматизованого вантажного, апаратно-студійного, виробничого перевантажувального, технологічного, льотного забезпечення та ін.) 
    • Начальник компресорної станції 
    • Начальник котельні 
    • Начальник лабораторії з контролю виробництва 
    • Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики 
    • Начальник лабораторії метрології 
    • Начальник лісопункту 
    • Начальник льотно-випробувальнбї і доводочної бази 
    • Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування 
    • Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин 
    • Начальник механізованого зерносховища 
    • Начальник млина 
    • Начальник нафтогазорозвідки (партії) глибокого (структурно-пошукового) буріння 
    • Начальник опорного аварійно-відновного пункту 
    • Начальник очисних споруд 
    • Начальник підсобних виробництв на шахтовій поверхні 
    • Начальник позиції (стартової, технічної) 
    • Начальник проектно-конструкторського відділу 
    • Начальник району (нафтоналивного, мережевого та ін.) 
    • Начальник ремонтного цеху 
    • Начальник розвідки (нафтогазової, промислової) 
    • Начальник служби (промисловість) 
    • Начальник служби фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії) 
    • Начальник сплавного рейду 
    • Начальник стаціонарної платформи (у розвідувальному та експлуатаційному бурінні) 
    • Начальник стенду
    • Начальник сушильно-очисної башти 
    • Начальник тоні 
    • Начальник тягової підстанції 
    • Начальник установки (бурової, газобензинової, кисневої, збагачувальної, регенераційної та ін.) 
    • Начальник цеху радіаційної безпеки 
    • Начальник цеху 
    • Технологічний керівник (лісопункту, лісопромислового комплексу, цеху, нижнього складу, лісозаготівельної дільниці) 
   • 1223 Керівники виробничих підрозділів у будівництві 
    • Головний будівельник (домобудівного, сільського будівельного комбінату) 
    • Головний інженер 
    • Директор з капітального будівництва 
    • Виконавець днопоглиблювальних робіт 
    • Виконавець капітальних виправних та колійних робіт 
    • Виконавець робіт 
    • Виконавець робіт вишкобудування 
    • Виконавець робіт з ремонту та налагодження енергетичного устаткування 
    • Командир землесоса, земснаряда, дноочищувального снаряда 
    • Командир земснаряда (землесоса) - помічник механіка (суднового) 
    • Майстер будівельних та монтажних робіт 
    • Майстер гірничий проходки шахти 
    • Начальник відділу 
    • Начальник господарства житлово-комунального 
    • Начальник дільниці 
    • Начальник лабораторії з контролю виробництва 
    • Начальник проходки шахти 
    • Начальник пускових робіт 
   • 1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі 
    • Завідувач підприємства роздрібної торгівлі 
    • Завідувач ринку 
    • Завідувач секції 
    • Керівник торговельно-економічної місії 
   • 1225 Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення 
    • Завідувач будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад 
    • Завідувач виробництва 
    • Завідувач гуртожитку 
    • Завідувач кімнати (матері та дитини, зразків, відпочинку водіїв автомобілів, відпочинку пасажирів в аеропорту, на вокзалі) 
    • Завідувач корпусу готелю 
    • Завідувач підприємства громадського харчування 
    • Завідувач поверху готелю 
    • Завідувач туристичного агентства 
    • Завідувач філіалу (філії) готелю
    • Начальник (керуючий) їдальні 
    • Начальник виробництва (на підприємстві харчування) 
   • 1226 Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку 
    • Головний директор програм 
    • Головний диспетчер (транспорт, складське господарство) 
    • Головний звукорежисер 
    • Головний інженер (на транспорті) 
    • Головний інженер з експлуатації радіоелектронних засобів 
    • Головний капітан 
    • Головний капітан-координатор 
    • Головний механік підводного апарата 
    • Головний механік судна 
    • Головний ревізор з безпеки руху 
    • Головний фахівець (залізничний транспорт) 
    • Головний штурман 
    • Директор Державного реєстру документів моряків 
    • Директор з матеріально-технічного постачання 
    • Директор з транспорту 
    • Капітан-директор 
    • Керівник регіонального структурного підрозділу 
    • Начальник порту (морського, річкового, рибного та ін.) 
    • Завідувач бази перевалочної 
    • Завідувач бюро (квиткового, з розшуку вантажу та багажу та ін.) 
    • Завідувач двору (вантажного) 
    • Завідувач камери схову (ручного багажу) 
    • Завідувач контейнерного майданчика 
    • Завідувач пакгаузу 
    • Завідувач платформи (пасажирської, сортувальної) 
    • Завідувач районного (міського) профконсультаційного пункту 
    • Завідувач складу 
    • Завідувач станції зливної 
    • Завідувач сховища 
    • Завідувач центрального складу 
    • Капітан 
    • Капітан - помічник механіка (суднового) 
    • Капітан порту (морського) 
    • Капітан-механік судновий 
    • Керівник польотів 
    • Керівник структурного підрозділу (сфера захисту інформації) 
    • Командир (начальник) експлуатаційного об'єднання цивільної авіації 
    • Командир авіаційного загону 
    • Командир авіаційної ескадрильї 
    • Командир авіаційної ескадрильї, об'єднаної з аеропортом 
    • Командир об'єднаного авіаційного загону 
    • Комендант аеродрому 
    • Комендант аеропорту 
    • Комендант дельтадрому 
    • Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт 
    • Майстер бази технічного обслуговування флоту 
    • Майстер вагонного депо 
    • Майстер вантажного району 
    • Майстер виправних та колійних робіт 
    • Майстер водолазних робіт 
    • Майстер дистанції (цивільних споруд, електропостачання та ін.) 
    • Майстер електродепо 
    • Майстер електрорадіонавігаційної камери 
    • Майстер з ремонту устаткування (транспорт, складське господарство, зв'язок) 
    • Майстер локомотивного депо 
    • Майстер майстерні спеціальної техніки та устаткування (транспорт, зв'язок) 
    • Майстер мостовий 
    • Майстер навантажувально-розвантажувальних робіт 
    • Майстер надувних рятувальних засобів 
    • Майстер об'єднаних майстерень метрополітену 
    • Майстер парку (понтонного, такелажного) 
    • Майстер поїзда (відновного, рейкозварювального) 
    • Майстер портових майстерень 
    • Майстер промивально-пропарювальної станції (поїзда, пункту) 
    • Майстер ремонтно-відстійного пункту 
    • Майстер служби (транспорт, зв'язок) 
    • Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів 
    • Майстер тунельний 
    • Майстер шляховий 
    • Начальник (завідувач) навчального полігону 
    • Начальник аеропорту (на правах підрозділу) 
    • Начальник бази (виробничого обслуговування, резерву, здавальної та ін.) 
    • Начальник вагона (динамометричного, поштового, колієобстежувального та ін.) 
    • Начальник вахти лоцманської 
    • Начальник вахти шлюзу 
    • Начальник відділення (сфера захисту інформації) 
    • Начальник відділення зв'язку 
    • Начальник відділення каналу 
    • Начальник відділу (авіаційний транспорт) 
    • Начальник відділу (гідрографічні та навігаційні роботи) 
    • Начальник відділу (на транспорті) 
    • Начальник відділу електрозв'язку 
    • Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі 
    • Начальник відділу об'єктивного контролю 
    • Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху 
    • Начальник відділу поштового зв'язку 
    • Начальник відділу транспорту 
    • Начальник відновного поїзда 
    • Начальник вокзалу 
    • Начальник гаража 
    • Начальник господарства складського 
    • Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки 
    • Начальник дистанції 
    • Начальник дільниці зберігання (сфера матеріального резерву) 
    • Начальник дільниці 
    • Начальник доку (докмейстер) 
    • Начальник дороги (лісовозної, підвісної канатної та ін.) 
    • Начальник залізнично-будівельної машини
    • Начальник зміни (транспорт, складське господарство, зв'язок) 
    • Начальник камери (навігаційної, електрорадіонавігаційної та ін.) 
    • Начальник каси (квиткової на вокзалі, головної, міської квиткової) 
    • Начальник колійного поста 
    • Начальник колійної машини 
    • Начальник колони (автомобільної, механізованої) 
    • Начальник контори (вантажної, транспортно-складської та ін.) 
    • Начальник льодозаводу 
    • Начальник льотно-випробувального підрозділу (бази, комплексу, станції, центру) 
    • Начальник майданчика контейнерного 
    • Начальник майстерні 
    • Начальник маршруту міського транспорту 
    • Начальник маяка 
    • Начальник морського шляхового поста 
    • Начальник наливної естакади 
    • Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку 
    • Начальник парку (понтонного, резервуарного та ін.) 
    • Начальник перевантажувального комплексу 
    • Начальник пожежного катера 
    • Начальник поїзда (пасажирського, рефрижераторного, комбінованого транспорту і т. ін.) 
    • Начальник полігону (швидкісного) 
    • Начальник портового нагляду 
    • Начальник постачання 
    • Начальник поштамту 
    • Начальник пристані 
    • Начальник причалу 
    • Начальник промірної партії 
    • Начальник пункту (заготівельного, навантажувально-розвантажувального, портового, рибоприймального, суднового, навчально-тренувального та ін.) 
    • Начальник радіостанції 
    • Начальник радіотелевізійної передавальної станції 
    • Начальник району (вантажного) 
    • Начальник резерву бригад рефрижераторних поїздів 
    • Начальник резерву локомотивних бригад 
    • Начальник резерву провідників пасажирських вагонів 
    • Начальник роз'їзду (зупинкового пункту) 
    • Начальник складу (вантажного) 
    • Начальник служби (транспорт) 
    • Начальник сортувальної гірки (автоматизованої, механізованої) 
    • Начальник станції (на несамостійному балансі) 
    • Начальник станції метрополітену 
    • Начальник структурного підрозділу (відокремленого) 
    • Начальник Украероцентру 
    • Начальник установки сміттєспалювальної пересувної 
    • Начальник флоту (портового) 
    • Начальник центру (головного авіаметеорологічного, радіо-, управління повітряним рухом, навчально-авіаційного, електрозв'язку та ін.) 
    • Начальник центру комутації повідомлень 
    • Начальник центру управління повітряним рухом 
    • Начальник цеху (дільниці) електрозв'язку 
    • Начальник шлюзу 
    • Начальник штабу льотного загону 
    • Начальник штабу об'єднаного авіазагону 
   • 1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні 
    • Головний адміністратор (на комерційних підприємствах) 
    • Завідувач комори (ломбарду, цінностей) 
    • Завідувач ломбарду 
   • 1228 Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні 
    • Завідувач ательє 
    • Завідувач бази білизняної 
    • Завідувач будинку побуту (моди) 
    • Завідувач душової 
    • Завідувач звалища 
    • Завідувач кладовища 
    • Завідувач колумбарію 
    • Завідувач контори (похоронного обслуговування та ін.) 
    • Завідувач крематорію 
    • Завідувач кухні (для тварин, молочної) 
    • Завідувач лазні 
    • Завідувач перукарні 
    • Завідувач пляжу 
    • Завідувач пральні 
    • Завідувач станції човнової 
    • Завідувач фотоательє 
    • Завідувач фотографії 
    • Завідувач фотолабораторії 
    • Завідувач фотостудії 
   • 1229 Керівники інших основних підрозділів 
    • Виконавчий директор Фонду 
    • Генеральний директор директорату
    • Головний архітектор (органи державної влади) 
    • Головний державний аудитор 
    • Головний державний виконавець 
    • Головний державний експерт з умов праці України
    • Головний державний інженер-інспектор 
    • Головний державний інспектор з охорони прав на сорти рослин 
    • Головний державний інспектор з рибоохорони 
    • Головний державний інспектор України з контролю якості лікарських засобів
    • Головний державний інспектор 
    • Головний державний податковий ревізор-інспектор 
    • Головний державний реєстратор суден 
    • Головний інспектор державного контролю 
    • Головний інспектор з контролю за цінами 
    • Головний інспектор 
    • Головний казначей 
    • Державний уповноважений (органи державної влади)
    • Директор департаменту біржових операцій та електронного забезпечення 
    • Директор департаменту організації роботи органів управління фондової біржі 
    • Директор департаменту 
    • Директор закладу експертизи державної системи з охорони прав на сорти рослин 
    • Директор Фонду 
    • Завідувач відділу (самостійного) 
    • Завідувач відділу (у складі управління) 
    • Завідувач відділу (центральні органи державної влади) 
    • Завідувач групи 
    • Завідувач канцелярії 
    • Завідувач секретаріату заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим 
    • Завідувач сектору (самостійного) 
    • Завідувач сектору 
    • Заступник директора департаменту - начальник відділу 
    • Заступник начальника управління (самостійного) - начальник відділу 
    • Керівник апарату 
    • Керівник головного управління 
    • Керівник групи 
    • Керівник Координаційного центру
    • Керівник прес-служби (центральні органи державної влади) 
    • Керівник служби 
    • Керуючий справами 
    • Консультант Президента України 
    • Координатор упровадження реформ
    • Науковий консультант Президента України 
    • Начальник (завідувач) підрозділу 
    • Начальник відділу (самостійного) 
    • Начальник відділу (у складі управління) 
    • Начальник відділу (центральні органи державної влади) 
    • Начальник відділу управління 
    • Начальник головного управління 
    • Начальник державної інспекції 
    • Начальник підвідділу (у складі самостійного відділу) 
    • Начальник підвідділу 
    • Начальник управління (самостійного) 
    • Начальник управління 
    • Помічник вищого державного службовця центрального органу державної влади 
    • Постійний представник Президента України 
    • Прес-секретар 
    • Радник-начальник головного управління
    • Секретар Ради національної безпеки і оборони 
    • Секретар Рахункової палати України 
    • Секретар Центральної виборчої комісії 
    • Уповноважений Президента України 
    • Член Центральної виборчої комісії 
    • Голова судової колегії 
    • Голова суду 
    • Заступник голови Вищого адміністративного суду України 
    • Керівник апарату суду
    • Керівник секретаріату
    • Начальник відділу (прокуратури) 
    • Начальник управління Апеляційного суду України 
    • Начальник управління Вищого адміністративного суду України 
    • Начальник управління Вищого господарського суду України 
    • Перший заступник голови Вищого адміністративного суду України 
    • Прокурор (області, міста, району) 
    • Суддя Апеляційного суду України 
    • Суддя Вищого адміністративного суду України 
    • Суддя Вищого господарського суду України 
    • Суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
    • Адміністратор (органи державної влади та місцевого самоврядування)
    • Головний акушер-гінеколог (місцеві органи державної влади) 
    • Головний державний експерт з умов праці
    • Головний державний інспектор з ветеринарної медицини 
    • Головний державний соціальний інспектор 
    • Головний державний фінансовий інспектор у районі (місті)
    • Головний інженер (місцеві органи державної влади) 
    • Головний інженер-інспектор 
    • Головний терапевт (місцеві органи державної влади) 
    • Головний фахівець-архітектор 
    • Головний художник (місцеві органи державної влади) 
    • Державний адміністратор
    • Державний реєстратор 
    • Директор департаменту 
    • Директор Палацу урочистих подій 
    • Завідувач відділу (місцеві органи державної влади) 
    • Завідувач сектору апарату (місцева державна адміністрація) 
    • Керівник апарату 
    • Керівник прес-служби (місцеві органи державної влади) 
    • Керівник структурного підрозділу - головний спеціаліст 
    • Керуючий справами виконавчого апарату
    • Начальник відділу (місцеві органи державної влади) 
    • Начальник головного управління (місцеві органи державної влади) 
    • Начальник інспекції 
    • Начальник лікувально-профілактичного сектору - заступник завідувача 
    • Начальник служби 
    • Начальник управління (у складі головного управління) 
    • Начальник управління 
    • Староста
    • Декан 
    • Директор (завідувач) дошкільного навчального закладу
    • Директор центру підвищення кваліфікації
    • Завідувач аспірантури (інтернатури, ординатури, докторантури) 
    • Завідувач бази навчально-наукової 
    • Завідувач відділення у коледжі
    • Завідувач кабінету навчального 
    • Завідувач кафедри 
    • Завідувач курсів 
    • Завідувач лабораторії (освіта) 
    • Завідувач позашкільного закладу 
    • Завідувач практики (виробничої, навчальної) 
    • Керівник виробничої практики 
    • Керівник позанавчальної виховної роботи з іноземними учнями 
    • Керівник студентського проектно-конструкторського (дослідного) бюро 
    • Начальник містечка (дитячого оздоровчого, навчального) 
    • Начальник навчального пункту 
    • Начальник навчально-тренувального центру 
    • Начальник табору оборонно-спортивного 
    • Головна медична сестра 
    • Головний державний санітарний лікар 
    • Завідувач віварію 
    • Начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу 
    • Уповноважена особа (виробництво лікарських засобів)
    • Генеральний директор програм 
    • Голова секції (творчої) 
    • Головний адміністратор 
    • Головний балетмейстер 
    • Головний бібліограф 
    • Головний бібліотекар 
    • Головний диригент 
    • Головний зберігач фондів 
    • Головний кінооператор 
    • Головний мистецтвознавець 
    • Головний музичний редактор 
    • Головний редактор програм 
    • Головний редактор студії (кіностудії) 
    • Головний редактор творчого об'єднання 
    • Головний редактор 
    • Головний режисер 
    • Головний режисер-постановник 
    • Головний суддя з випробування племінних коней 
    • Головний тренер команди (збірної, клубної) 
    • Головний хормейстер 
    • Головний художник з освітлення 
    • Головний художник 
    • Головний художник-постановник 
    • Головний художник-реставратор 
    • Головний художній керівник 
    • Директор програм (радіотелевізійних) 
    • Завідувач абонементу 
    • Завідувач атракціону 
    • Завідувач бази спортивної 
    • Завідувач бібліотеки 
    • Завідувач бюро (кінопересувок, подорожей, екскурсій) 
    • Завідувач виставки 
    • Завідувач відеотеки 
    • Завідувач закладу клубного типу 
    • Завідувач клубу 
    • Завідувач комплексу (атракціонного, товарного) 
    • Завідувач костюмерної 
    • Завідувач лекторію 
    • Завідувач музею 
    • Завідувач парку культури та відпочинку 
    • Завідувач пересувної виставки 
    • Завідувач радіовузла 
    • Завідувач спортивної споруди 
    • Завідувач студії 
    • Завідувач театру (літнього) 
    • Завідувач філіалу (філії) бібліотеки
    • Завідувач філіалу (філії) музею
    • Завідувач фільмобази (фільмосховища) 
    • Завідувач фільмотеки 
    • Завідувач фонотеки 
    • Завідувач центральної психолого-медико-педагогічної консультації 
    • Завідувач центру (молодіжного) 
    • Керівник групи (виробництво кіно- і відеофільмів) 
    • Керівник гуртка 
    • Керівник самодіяльного об'єднання (клубу за інтересами) 
    • Керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості) 
    • Керівник фізичного виховання 
    • Керівник художній цеху (майстерні) 
    • Керівник частини (літературно-драматургічної, музичної) 
    • Майстер з ремонту приладів та апаратури (виробництво кіно- і відеофільмів) 
    • Начальник (завідувач) тренажерного комплексу (залу) 
    • Начальник бази туристської 
    • Начальник дитячого приймача-розподільника 
    • Начальник клубу (аероклубу, службового собаківництва, спортивно-технічного, стрілецько-спортивного) 
    • Начальник команди з виду спорту (збірної, клубної) 
    • Начальник табору туристського 
    • Начальник цеху (виробництво кіно- і відеофільмів) 
    • Організатор трюкових зйомок (сцен) 
    • Продюсер (кінематографія) 
    • Продюсер 
    • Шеф-редактор 
    • Генеральний менеджер (управитель) 
    • Голова державної комісії (бюро) 
    • Голова комісії 
    • Головний випусковий 
    • Головний державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж
    • Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду 
    • Головний експерт 
    • Головний інженер (інші галузі) 
    • Головний інженер Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж
    • Головний інженер-інспектор 
    • Головний інспектор 
    • Головний контролер 
    • Головний радник 
    • Головний реставратор
    • Головний страховий експерт з охорони праці 
    • Директор технічний 
    • Завідувач (начальник) приймальні 
    • Завідувач архівосховища 
    • Завідувач архіву 
    • Завідувач відділення (бібліотеки, заочного, контейнерного, підготовчого та ін.) 
    • Завідувач відділу 
    • Завідувач групи 
    • Завідувач кабінету технічного 
    • Завідувач консультації 
    • Завідувач коректорської 
    • Завідувач корпункту 
    • Завідувач лабораторії 
    • Завідувач майданчика (астрономічного, інструментального, спортивного та ін.) 
    • Завідувач науково-технічної бібліотеки 
    • Завідувач обстановки 
    • Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації 
    • Завідувач пункту (заготовчого, приймального, навчально-консультаційного, навчального та ін.) 
    • Завідувач редакції 
    • Завідувач сектору 
    • Завідувач технічного архіву 
    • Завідувач трупи 
    • Завідувач частини 
    • Керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної)
    • Керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з охорони та безпеки (фізичної та майнової)
    • Керівник групи 
    • Керівник допризовної підготовки (військовий керівник) 
    • Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях 
    • Керівник організаційних систем електронного урядування 
    • Керівник рятувального підрозділу 
    • Керівник рятувального формування 
    • Командир артилерійської ланки 
    • Командир батальйону (органи внутрішніх справ) 
    • Командир взводу (органи внутрішніх справ) 
    • Командир вогневої точки 
    • Командир полку (органи внутрішніх справ) 
    • Командир роти (органи внутрішніх справ) 
    • Командир-наставник 
    • Комісар аварійний 
    • Начальник відділення (лінійного відділення) міліції 
    • Начальник відділення (пенітенціарна система) 
    • Начальник відділу (пенітенціарна система) 
    • Начальник відділу 
    • Начальник військового представництва 
    • Начальник головного військового представництва 
    • Начальник Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж
    • Начальник інспекції 
    • Начальник кабінету (лінгафонного, проектного та ін.) 
    • Начальник лінійного пункту міліції 
    • Начальник оперативного відділу (сфера цивільного захисту) 
    • Начальник партії (геодезичної, геологічної, промислової, топографічної та ін.) 
    • Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту 
    • Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій 
    • Начальник прес-центру 
    • Начальник режимно-секретного органу 
    • Начальник сектору 
    • Начальник слідчої частини 
    • Начальник структурного підрозділу режимно-секретного органу 
    • Начальник трудової колонії для неповнолітніх 
    • Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо) 
    • Начальник чергової частини 
    • Начальник штабу (головного штабу) (органи внутрішніх справ) 
    • Секретар відповідальний 
    • Заступник директора департаменту - головний бухгалтер (митні органи)
    • Заступник начальника митниці - начальник митного поста
    • Заступник начальника митниці - начальник служби
    • Заступник начальника служби - начальник відділу (митні органи)
    • Начальник митниці
    • Начальник митного поста
    • Начальник служби - головний бухгалтер (митні органи)
    • Начальник служби (митні органи)
    • Начальник спеціалізованої митної установи
   • 1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники 
    • Головний архівіст 
    • Головний бухгалтер 
    • Головний економіст 
    • Головний касир 
    • Головний ревізор 
    • Головний фахівець (пенітенціарна система) 
    • Головний юрисконсульт 
    • Директор з економіки 
    • Директор фінансовий 
    • Директор-розпорядник 
    • Завідувач (начальник) секретаріату 
    • Завідувач канцелярії 
    • Завідувач каси 
    • Завідувач цехової бухгалтерії 
    • Керівник (директор, виконавчий директор, начальник та ін.) відповідного напряму діяльності банківської установи
    • Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту (центру, відділення, дирекції, комплексу та ін.) (банківська діяльність)
    • Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту 
    • Менеджер (управитель)
    • Начальник бюро (функціональний підрозділ) 
    • Начальник відділу капітального будівництва (технічного переозброєння) 
    • Начальник контрольно-ревізійного відділу 
    • Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень 
    • Начальник планово-економічного бюро цеху 
    • Начальник планово-економічного відділу 
    • Начальник управління 
    • Начальник фінансового відділу 
    • Начальник централізованої бухгалтерії 
    • Начальник юридичного відділу 
    • Секретар корпоративний 
   • 1232 Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин 
    • Директор з управління персоналом
    • Головний профконсультант 
    • Головний психолог 
    • Головний соціолог 
    • Директор з кадрових питань та побуту 
    • Завідувач кабінету з техніки безпеки 
    • Керівник групи обліку 
    • Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху 
    • Начальник відділу кадрів 
    • Начальник відділу організації праці та заробітної плати 
    • Начальник відділу охорони праці 
    • Начальник відділу підготовки кадрів 
    • Начальник відділу соціального розвитку 
    • Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом 
    • Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці 
    • Начальник нормативно-дослідної лабораторії (станції) з питань праці 
    • Начальник служби
   • 1233 Керівники підрозділів маркетингу 
    • Директор з маркетингу 
    • Директор комерційний 
    • Начальник відділу збуту (маркетингу) 
    • Начальник комерційного відділу 
   • 1234 Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю 
    • Головний художник (реклама) 
    • Начальник відділу (з реклами, зв'язків з громадськістю) 
    • Прес-секретар 
   • 1235 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання 
    • Начальник відділу зовнішньої кооперації 
    • Начальник відділу комплектації устаткування 
    • Начальник відділу матеріально-технічного постачання 
    • Начальник відділу 
    • Начальник складу (паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічного та ін.) 
    • Начальник управління 
   • 1236 Керівники підрозділів комп'ютерних послуг 
    • Головний програміст 
    • Головний фахівець з електронного устаткування 
    • Головний фахівець з програмного забезпечення 
    • Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом (АСКВ) 
    • Начальник зміни обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 
    • Начальник центру (обчислювального, інформаційно-обчислювального) 
   • 1237 Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники 
    • Голова ради (науково-технічної, наукової, експертної) 
    • Головний архітектор (архітектура та будівництво) 
    • Головний архітектор проекту 
    • Головний біолог 
    • Головний будівельник кораблів 
    • Головний винороб 
    • Головний водолазний фахівець 
    • Головний геодезист 
    • Головний геолог 
    • Головний геофізик 
    • Головний геохімік 
    • Головний гідроакустик 
    • Головний гідрогеолог 
    • Головний гідрограф 
    • Головний гідролог 
    • Головний гідротехнік 
    • Головний гірник 
    • Головний ґрунтознавець 
    • Головний десинатор 
    • Головний дизайнер (художник-конструктор) проекту 
    • Головний дизайнер (художник-конструктор) 
    • Головний електрик 
    • Головний електромеханік 
    • Головний електронік 
    • Головний електрорадіонавігатор 
    • Головний збагачувач 
    • Головний зварник 
    • Головний зоотехнік 
    • Головний інженер проекту 
    • Головний калібрувальник 
    • Головний картограф 
    • Головний колорист 
    • Головний конструктор проекту 
    • Головний конструктор 
    • Головний коньячний майстер 
    • Головний круп'яр 
    • Головний кулінар 
    • Головний лікар ветеринарної медицини 
    • Головний маркшейдер 
    • Головний меліоратор 
    • Головний металург 
    • Головний метролог 
    • Головний миловар 
    • Головний мисливствознавець 
    • Головний мікробіолог 
    • Головний модельєр 
    • Головний модельєр-конструктор 
    • Головний оптик 
    • Головний парфумер 
    • Головний пивовар 
    • Головний питлівник 
    • Головний приладист 
    • Головний пробірувальник 
    • Головний прокатник 
    • Головний радіолог 
    • Головний редактор карт і лоцій 
    • Головний редактор карт 
    • Головний релійник 
    • Головний рибовод 
    • Головний синоптик 
    • Головний сталеплавильник 
    • Головний телеоператор 
    • Головний теплотехнік 
    • Головний технічний керівник 
    • Головний технолог проекту 
    • Головний технолог 
    • Головний титестер 
    • Головний товарознавець 
    • Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій 
    • Головний тютюнник 
    • Головний тютюновий майстер 
    • Головний учений секретар 
    • Головний фахівець з автоматизованих систем керування 
    • Головний фахівець з автоматики 
    • Головний фахівець з антенних споруд 
    • Головний фахівець з атомних електростанцій 
    • Головний фахівець з електрозв'язку 
    • Головний фахівець з енергетичних реакторів 
    • Головний фахівець з енергоблоків 
    • Головний фахівець з енергосистем 
    • Головний фахівець з кольорового телебачення 
    • Головний фахівець з котлів 
    • Головний фахівець з монтажу та налагодження систем автоматизації 
    • Головний фахівець з охорони навколишнього середовища 
    • Головний фахівець з радіомовлення 
    • Головний фахівець з радіопередавальних.пристроїв 
    • Головний фахівець з телевізійного мовлення 
    • Головний фахівець з техніки консервації телевізійних програм 
    • Головний фахівець з тропосферних радіорелейних ліній 
    • Головний фахівець з устаткування звукових трактів та акустики 
    • Головний фахівець з устаткування телевізійних трактів 
    • Головний фахівець з якості металів на атомних станціях 
    • Головний фахівець із сантехнічного устаткування 
    • Головний фахівець із світлотехніки 
    • Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях 
    • Головний фахівець із слабкострумових систем та контрольно-вимірювальних приладів і автоматики 
    • Головний фізик 
    • Головний хімік 
    • Головний художник-модельєр 
    • Головний шампаніст 
    • Головним інженер-кріогенник 
    • Директор бібліотеки
    • Завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.) 
    • Завідувач відділення
    • Завідувач відділу (бюро) оформлення проектних матеріалів 
    • Завідувач докторантури 
    • Завідувач креслярсько-копіювального бюро 
    • Завідувач лабораторії (науково-дослідної, підготовки виробництва)  
    • Завідувач обсерваторії 
    • Завідувач сектору
    • Завідувач станції географічної 
    • Завідувач філіалу (філії) лабораторії
    • Керівник бригади (дослідної, проектної організації) 
    • Начальник (завідувач) сектору (науково-дослідного, конструкторського та ін.) 
    • Начальник бюро 
    • Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів 
    • Начальник відділу науково-технічної інформації 
    • Начальник відділу охорони навколишнього середовища 
    • Начальник відділу патентної та винахідницької роботи 
    • Начальник відділу радіаційної безпеки 
    • Начальник відділу стандартизації 
    • Начальник дослідної лабораторії 
    • Начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.) 
    • Начальник проектно-кошторисного бюро (групи) 
    • Начальник реактора (прискорювача, ядерно-фізичної установки) 
    • Начальник станції метеорологічної 
    • Начальник технічного відділу 
    • Начальник технологічного бюро цеху 
    • Начальник центральної заводської лабораторії 
    • Начальник цеху дослідного виробництва 
    • Учений секретар 
   • 1238 Керівники проектів та програм 
    • Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва 
    • Керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності 
    • Керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості 
   • 1239 Керівники інших функціональних підрозділів 
    • Голова комітету 
    • Завідувач бюро перепусток 
    • Завідувач господарства 
    • Завідувач кабінету з військово-технічної підготовки 
    • Завідувач копіювально-розмножувального бюро 
    • Завідувач машинописного бюро 
    • Завідувач номерного фонду готелю (туристичного комплексу та ін.) 
    • Командир (начальник) підрозділу (сфера цивільного захисту) 
    • Командир (начальник) частини (сфера цивільного захисту) 
    • Командир взводу (сфера цивільного захисту) 
    • Командир загону (сфера цивільного захисту) 
    • Майстер (сфера цивільного захисту) 
    • Начальник варти (пенітенціарна система) 
    • Начальник варти воєнізованої охорони 
    • Начальник варти окремого пожежного поста 
    • Начальник воєнізованої охорони 
    • Начальник господарського відділу 
    • Начальник караулу (зміни, поста) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 
    • Начальник караулу (зміни, поста) частини (сфера цивільного захисту) 
    • Начальник команди (охорони об'єктів, службового собаківництва та ін.) 
    • Начальник команди пожежної охорони 
    • Начальник окремого поста пожежної охорони (пенітенціарна система) 
    • Начальник охорони (пожежної, сторожової та ін.)
    • Начальник пожежної охорони (команди) (пенітенціарна система) 
    • Начальник полігону 
    • Начальник служби (сфера цивільного захисту) 
   • 1311 Керівники малих підприємств без апарату управління в сільському, мисливському, водному господарствах, лісівництві, рибному промислі 
    • Голова кооперативу (товариства, колективної ферми і т. ін.) 
    • Директор (керівник) малого підприємства сільськогосподарського 
   • 1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості 
    • Голова кооперативу промислового 
    • Директор (керівник) малого підприємства гірничодобувного 
    • Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми) 
   • 1313 Керівники малих підприємств без апарату управління в будівництві 
    • Голова кооперативу будівельного 
    • Директор (керівник) малого будівельного підприємства 
   • 1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі 
    • Директор (керівник) малої торговельної фірми 
    • Керуючий магазином 
    • Комерсант 
   • 1315 Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління 
    • Керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом і т. ін.) 
    • Керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.) 
    • Начальник дільниці ресторану (кафе, їдальні і т. ін.) 
    • Ресторатор 
   • 1316 Керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті, у складському господарстві та зв'язку 
    • Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського) 
   • 1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні 
    • Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.) 
    • Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.) 
   • 1318 Керівники малих підприємств без апарату управління в побутовому обслуговуванні 
    • Керуючий перукарнею (фотоательє, фірмою прокату і т. ін.) 
   • 1319 Керівники інших малих підприємств без апарату управління 
    • Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров'я, освіти, культури і т. ін.) 
    • Завідувач залу 
   • 1411 Менеджери (управителі) у водному господарстві 
    • Менеджер (управитель) з використання водних ресурсів 
   • 1412 Менеджери (управителі) у лісовому господарстві 
    • Менеджер (управитель) з природокористування 
   • 1439 Менеджери (управителі) в інших сферах обробної промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води 
    • Менеджер (управитель) з виробництва та розподілення електроенергії 
    • Менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер) 
   • 1443 Менеджери (управителі) на транспорті 
    • Менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності 
    • Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті 
    • Менеджер (управитель) на водному транспорті 
   • 1448 Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей 
    • Менеджер (управитель) з туризму 
   • 1451 Менеджери (управителі) у торгівлі транспортними засобами та їх ремонті 
    • Менеджер (управитель) в торгівлі транспортними засобами 
   • 1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі 
    • Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі 
   • 1453 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті 
    • Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами 
    • Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими товарами та їх ремонті 
    • Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами 
   • 1454 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами 
    • Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами 
   • 1455 Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення 
    • Менеджер (управитель) у готельному господарстві 
   • 1456 Менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства 
    • Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні)
    • Менеджер (управитель) підприємства з приготування та постачання готових страв
    • Менеджер (управитель) ресторану
    • Менеджер (управитель) систем харчової безпеки 
   • 1461 Менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва 
    • Менеджер (управитель) із грошового посередництва 
   • 1462 Менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу 
    • Менеджер (управитель) із фінансового лізингу 
   • 1463 Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів 
    • Менеджер (управитель) із надання кредитів 
   • 1465 Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень 
    • Менеджер (управитель) із страхування 
   • 1466 Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування 
    • Менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування 
   • 1467 Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів 
    • Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів 
   • 1468 Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері страхування 
    • Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері страхування 
   • 1469 Менеджери (управителі) в інших видах фінансового посередництва 
    • Менеджер (управитель) із фінансового посередництва 
   • 1471 Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб 
    • Менеджер (управитель) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб 
   • 1472 Менеджери (управителі) у сфері аренди машин та устаткування 
    • Менеджер (управитель) у сфері аренди машин та устаткування 
   • 1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації 
    • Менеджер (управитель) у сфері надання інформації 
   • 1474 Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок 
    • Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку 
    • Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій 
   • 1475 Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління 
    • Менеджер (управитель) з маркетингу
    • Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності 
    • Менеджер (управитель) з логістики 
    • Менеджер (управитель) з постачання 
    • Менеджер (управитель) із збуту 
    • Менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю 
    • Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності 
   • 1476 Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами 
    • Менеджер (управитель) з реклами 
   • 1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу 
    • Менеджер (управитель) з персоналу 
   • 1478 Менеджери (управителі) у слідчій діяльності 
    • Менеджер (управитель) у слідчій діяльності 
   • 1479 Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним особам 
    • Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг 
   • 1482 Менеджери (управителі) в охороні здоров'я 
    • Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров'я 
   • 1483 Менеджери (управителі) у соціальній сфері 
    • Менеджер (управитель) у соціальній сфері 
   • 1491 Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві 
    • Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)
    • Менеджер (управитель) підприємства житлово-комунального господарства 
   • 1492 Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту 
    • Менеджер (управитель) банно(лазне)-оздоровчого комплексу
    • Менеджер (управитель) у видавничій діяльності 
   • 1493 Менеджери (управителі) систем якості 
    • Менеджер (управитель) систем якості в державному управлінні 
    • Менеджер (управитель) систем якості 
   • 1494 Менеджери (управителі) екологічних систем 
    • Менеджер (управитель) екологічних систем 
   • 1495 Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки 
    • Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки 
   • 1496 Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності 
    • Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності 
   • 1499 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, не віднесені до інших угруповань
    • Менеджер (управитель)
  • 2 Професіонали
   • 2111 Професіонали в галузі фізики та астрономії 
    • Астроном 
    • Астрофізик 
    • Молодший науковий співробітник (медична фізика) 
    • Молодший науковий співробітник (фізика, астрономія) 
    • Науковий співробітник (медична фізика) 
    • Науковий співробітник (фізика, астрономія) 
    • Науковий співробітник-консультант (медична фізика) 
    • Науковий співробітник-консультант (фізика, астрономія) 
    • Аеродинамік 
    • Балістик 
    • Гідродинамік 
    • Інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції 
    • Інженер з радіаційної безпеки 
    • Інженер з управління блоком атомної станції 
    • Інженер з управління реактором (прискорювачем, ядерно-фізичною установкою) 
    • Інженер-радіолог 
    • Інженер-радіофізик 
    • Інспектор з радіаційної безпеки 
    • Консультант науковий (у планетаріях) 
    • Професіонал з медичної фізики 
    • Реолог 
    • Термодинамік 
    • Фізик 
   • 2112 Професіонали в галузі метеорології 
    • Молодший науковий співробітник (метеорологія) 
    • Науковий співробітник (метеорологія) 
    • Науковий співробітник-консультант (метеорологія) 
    • Агрометеоролог 
    • Аеролог 
    • Гідрохімік 
    • Кліматолог 
    • Метеоролог 
    • Океанолог 
    • Радіолог 
    • Синоптик 
   • 2113 Професіонали в галузі хімії 
    • Молодший науковий співробітник (хімія) 
    • Науковий співробітник (хімія) 
    • Науковий співробітник-консультант (хімія) 
    • Геохімік 
    • Енохімік 
    • Інженер з радіаційної та хімічної розвідки 
    • Інженер-радіохімік 
    • Кристалограф 
    • Хімік газокомпресорної служби 
    • Хімік 
    • Хімік-аналітик 
    • Хімік-кристалограф 
   • 2114 Професіонали в галузі геології та геофізики 
    • Молодший науковий співробітник (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)
    • Науковий співробітник (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)
    • Науковий співробітник-консультант (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)
    • Геолог з видобування та підземного зберігання газу 
    • Геолог кар'єру, рудника, шахти 
    • Геолог нафтогазорозвідки (партії) структурно-пошукового буріння 
    • Геолог 
    • Геоморфолог 
    • Геофізик кар'єру, рудника, шахти 
    • Геофізик 
    • Гідрогеолог 
    • Гідролог 
    • Девіатор 
    • Мікропалеонтолог 
    • Мінералог 
    • Петрограф 
    • Професіонал з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт
    • Сейсмолог 
    • Стратиграф 
   • 2121 Професіонали в галузі математики 
    • Молодший науковий співробітник (математика) 
    • Науковий співробітник (математика) 
    • Науковий співробітник-консультант (математика) 
    • Актуарій 
    • Математик (прикладна математика) 
    • Математик 
    • Математик-аналітик з дослідження операцій 
   • 2122 Професіонали в галузі статистики 
    • Молодший науковий співробітник (статистика) 
    • Науковий співробітник (статистика) 
    • Науковий співробітник-консультант (статистика) 
    • Біометрист 
    • Економіст-демограф 
    • Економіст-статистик (прикладна статистика) 
    • Економіст-статистик 
   • 2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем 
    • Молодший науковий співробітник (обчислювальні системи) 
    • Науковий співробітник (обчислювальні системи) 
    • Науковий співробітник-консультант (обчислювальні системи) 
    • Адміністратор бази даних 
    • Адміністратор даних 
    • Адміністратор доступу (груповий) 
    • Адміністратор доступу 
    • Адміністратор задач 
    • Адміністратор системи 
    • Аналітик з комп'ютерних комунікацій 
    • Аналітик комп'ютерних систем 
    • Аналітик комп'ютерного банку даних 
    • Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення 
    • Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа 
    • Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом 
    • Інженер з комп'ютерних систем 
    • Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів 
    • Інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики 
    • Конструктор комп'ютерних систем 
   • 2132 Професіонали в галузі програмування 
    • Молодший науковий співробітник (програмування) 
    • Науковий співробітник (програмування) 
    • Науковий співробітник-консультант (програмування) 
    • Інженер-програміст 
    • Програміст (база даних) 
    • Програміст прикладний 
    • Програміст системний 
   • 2139 Професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації) 
    • Молодший науковий співробітник (галузь обчислень) 
    • Науковий співробітник (галузь обчислень) 
    • Науковий співробітник-консультант (галузь обчислень) 
    • Аудитор інформаційних технологій
    • Експерт з управління інформаційними технологіями
    • Інженер із застосування комп'ютерів 
    • Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва 
   • 2141 Професіонали в галузі архітектури та планування міст 
    • Молодший науковий співробітник (архітектура, планування міст) 
    • Науковий співробітник (архітектура, планування міст) 
    • Науковий співробітник-консультант (архітектура, планування міст) 
    • Архітектор з реставрації пам'яток архітектури та містобудування 
    • Архітектор 
    • Інженер-проектувальник (планування міст) 
   • 2142 Професіонали в галузі цивільного будівництва 
    • Молодший науковий співробітник (будівництво)
    • Науковий співробітник (будівництво)
    • Науковий співробітник-консультант (будівництво)
    • Гідротехнік 
    • Експерт будівельний
    • Інженер з експлуатації аеродромів 
    • Інженер з меліорації 
    • Інженер з проектно-кошторисної роботи 
    • Інженер з технічного нагляду (будівництво)
    • Інженер-будівельник з реставрації пам'яток архітектури та містобудування 
    • Інженер-будівельник 
    • Інженер-консультант (будівництво)
    • Інженер-проектувальник
    • Технолог (будівельні матеріали) 
   • 2143 Професіонали в галузі електротехніки 
    • Інженер-дослідник із енергетики сільського господарства 
    • Молодший науковий співробітник (електротехніка) 
    • Науковий співробітник (електротехніка) 
    • Науковий співробітник-консультант (електротехніка) 
    • Диспетчер об'єднаного диспетчерського управління енергосистеми 
    • Диспетчер оперативно-диспетчерської служби магістральних електричних мереж
    • Диспетчер централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергосистемою України
    • Диспетчер центральної диспетчерської служби енергосистеми
    • Інженер з експлуатації протиаварійної автоматики 
    • Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства 
    • Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж 
    • Інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби 
    • Інженер з релейного захисту і електроавтоматики 
    • Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції 
    • Інженер з технічного аудиту
    • Інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування 
    • Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів 
    • Інженер перетворювального комплексу 
    • Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг 
    • Інженер служби ліній енергопідприємства 
    • Інженер служби підстанцій 
    • Інженер служби розподільних мереж 
    • Інженер-електрик в енергетичній сфері
    • Інженер-енергетик 
    • Інженер-конструктор (електротехніка) 
    • Професіонал з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж
    • Професіонал з енергетичного менеджменту 
    • Старший електромеханік-капітан 
    • Старший електромеханік-командир 
   • 2144 Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій 
    • Молодший науковий співробітник (електроніка, телекомунікації) 
    • Науковий співробітник (електроніка, телекомунікації) 
    • Науковий співробітник-консультант (електроніка, телекомунікації) 
    • Експерт-поліграфолог 
    • Інженер антенно-щоглових споруд 
    • Інженер електрозв'язку 
    • Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування 
    • Інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку 
    • Інженер з радіонавігації та радіолокації 
    • Інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції 
    • Інженер засобів радіо та телебачення 
    • Інженер із звукозапису 
    • Інженер інформаційно-телекомунікаційних систем
    • Інженер інформаційно-телекомунікаційних технологій
    • Інженер лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв 
    • Інженер мережі стільникового зв'язку 
    • Інженер-електронік систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії 
    • Інженер-електронік 
    • Інженер-електрорадіонавігатор 
    • Інженер-конструктор (електроніка) 
   • 2145 Професіонали в галузі інженерної механіки 
    • Інженер-дослідник із механізації сільського господарства 
    • Молодший науковий співробітник (інженерна механіка) 
    • Науковий співробітник (інженерна механіка) 
    • Науковий співробітник-консультант (інженерна механіка) 
    • Будівельник суден 
    • Інженер з вишкобудування 
    • Інженер з діагностування технічного стану колісних транспортних засобів (машинно-тракторного парку, дорожньо-будівельних машин на колісних шасі та мототехніки)
    • Інженер з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю 
    • Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку 
    • Інженер з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден) 
    • Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства 
    • Інженер з інструменту 
    • Інженер з комплектації устаткування 
    • Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів 
    • Інженер з механізації трудомістких процесів 
    • Інженер з нагляду за будівництвом флоту 
    • Інженер з приймання локомотивів (вагонів)
    • Інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства 
    • Інженер з технічного обслуговування, ремонту та діагностики авіаційної техніки 
    • Інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування 
    • Інженер з управління турбіною атомної станції 
    • Інженер із зварювання 
    • Інженер із суднопідіймальних робіт 
    • Інженер спеціального флоту 
    • Інженер-випробувач (спеціальні виробництва)
    • Інженер-випробувач літальної лабораторії бортової 
    • Інженер-дослідник підводного апарата 
    • Інженер-конструктор (механіка) 
    • інженер-механік груповий 
    • Інженер-механік з флоту груповий 
    • Інженер-механік з флоту лінійний 
    • Інженер-технолог (механіка) 
    • Механік лінійний флоту (з флоту) 
    • Провідний інженер з експериментальних робіт і льотних випробувань систем повітряних суден 
    • Провідний інженер з експлуатації повітряних суден 
    • Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 
    • Старший механік-командир 
    • Суперінтендант 
   • 2146 Професіонали в галузі хімічних технологій 
    • Молодший науковий співробітник (хімічні технології) 
    • Науковий співробітник (хімічні технології) 
    • Науковий співробітник-консультант (хімічні технології) 
    • Інженер (хімічні технології) 
    • Інженер з випробування та оброблення плівки 
    • Інженер з електрохімічного захисту 
    • Інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції 
    • Інженер з паливно-мастильних матеріалів 
    • Інженер з переробки радіоактивних відходів 
    • Інженер-технолог (хімічні технології) 
    • Інженер-технолог з очищення води 
   • 2147 Професіонали в галузі гірництва та металургії 
    • Молодший науковий співробітник (гірництво, металургія) 
    • Науковий співробітник (гірництво, металургія) 
    • Науковий співробітник-консультант (гірництво, металургія) 
    • Гідрогеолог кар'єру, рудника, шахти 
    • Інженер (металургія) 
    • Інженер з буріння (бурових робіт) 
    • Інженер з буропідривних (підривних) робіт
    • Інженер з вентиляції 
    • Інженер з видобутку нафти й газу 
    • Інженер з випробування свердловин 
    • Інженер з гірничих робіт 
    • Інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні 
    • Інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу 
    • Інженер з експлуатації нафтогазопроводів 
    • Інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів 
    • Інженер з кріплення свердловин 
    • Інженер з кріплення 
    • Інженер з підготовки та транспортування нафти 
    • Інженер з підтримання пластового тиску 
    • Інженер з піротехнічних, саперних та підривних робіт
    • Інженер з технічної діагностики 
    • Інженер із заливання свердловин 
    • Інженер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин 
    • Інженер конверторного виробництва
    • Інженер-технолог (металургія) 
    • Калібрувальник 
    • Маркшейдер кар'єру, рудника, шахти 
    • Маркшейдер на підземних роботах 
    • Маркшейдер 
   • 2148 Професіонали в галузі картографії та топографії 
    • Молодший науковий співробітник (картографія, топографія) 
    • Науковий співробітник (картографія, топографія) 
    • Науковий співробітник-консультант (картографія, топографія) 
    • Аерофотозйомник 
    • Геодезист 
    • Гідрограф 
    • Інженер-землевпорядник 
    • Картограф 
    • Картограф-укладач 
    • Редактор карт технічний 
    • Редактор карт 
    • Топограф кадастровий 
    • Топограф 
    • Укладач лоцій 
    • Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища 
    • Фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу 
    • Фотограмметрист 
   • 2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи 
    • Космонавт-дослідник 
    • Молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи) 
    • Молодший науковий співробітник (транспорт) 
    • Науковий співробітник (галузь інженерної справи) 
    • Науковий співробітник (транспорт) 
    • Науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи) 
    • Науковий співробітник-консультант (транспорт) 
    • Технолог-дослідник (видавничо-поліграфічне виробництво) 
    • Аналітик комунікацій (крім комп'ютерів) 
    • Аналітик систем (крім комп'ютерів) 
    • Державний експерт з розслідування авіаційних подій
    • Державний реєстратор суден 
    • Диспетчер диспетчерської служби керування 
    • Диспетчер з регулювання вагонного парку 
    • Диспетчер з транспортування газу 
    • Диспетчер з флоту 
    • Диспетчер служби руху 
    • Диспетчер шляховий 
    • Диспетчер-інструктор служби руху 
    • Експерт із енергозбереження та енергоефективності 
    • Експерт технічний з промислової безпеки
    • Ергономіст 
    • Інженер біомедичний
    • Інженер з аварійно-рятувальних робіт 
    • Інженер з автоматизованих систем льотного контролю 
    • Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом 
    • Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі 
    • Інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції 
    • Інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної служби 
    • Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції 
    • Інженер з експлуатації устаткування газорозподільних станцій 
    • Інженер з інвентаризації нерухомого майна 
    • Інженер з керування й обслуговування систем 
    • Інженер з комплектації устаткування й матеріалів 
    • Інженер з контролю систем обліку газу 
    • Інженер з метрології 
    • Інженер з налагодження й випробувань 
    • Інженер з об'єктивного контролю 
    • Інженер з організації експлуатації та ремонту 
    • Інженер з охорони навколишнього середовища 
    • Інженер з охорони праці 
    • Інженер з патентної та винахідницької роботи 
    • Інженер з підводно-підривних робіт
    • Інженер з підводно-технічних робіт 
    • Інженер з підготовки виробництва 
    • Інженер з підготовки газу до транспортування 
    • Інженер з пожежної безпеки 
    • Інженер з пожежно-рятувальних робіт 
    • Інженер з проектування механізованих розробок 
    • Інженер з профілактичних робіт 
    • Інженер з ремонту 
    • Інженер з розрахунків та режимів 
    • Інженер з техногенно-екологічної безпеки 
    • Інженер з транспорту 
    • Інженер з управління повітряним рухом 
    • Інженер з фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії) 
    • Інженер з якості 
    • Інженер із впровадження нової техніки й технології 
    • Інженер із застосування авіації в галузях економіки 
    • Інженер із стандартизації та якості 
    • Інженер із стандартизації 
    • Інженер оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 
    • Інженер садово-паркового господарства 
    • Інженер судновий
    • Інженер 
    • Інженер-дефектоскопіст 
    • Інженер-диспетчер груповий 
    • Інженер-диспетчер з руху флоту (у флоті) 
    • Інженер-дослідник 
    • Інженер-електромеханік гірничий
    • Інженер-конструктор машин та устаткування сільськогосподарського виробництва 
    • Інженер-конструктор 
    • Інженер-контролер 
    • Інженер-лаборант 
    • Інженер-матеріалознавець видавничо-поліграфічного виробництва 
    • Інженер-протезист 
    • Інженер-технолог з переробки відходів
    • Інженер-технолог центру комунікації повідомлень 
    • Інженер-технолог 
    • Інженер-технолог-протезист 
    • Конструктор (інші галузі інженерної справи) 
    • Конструктор взуття 
    • Конструктор одягу 
    • Консультант (у певній галузі інженерної справи) 
    • Консультант із енергозбереження в будівлях 
    • Консультант із енергозбереження та енергоефективності 
    • Льотчик-космонавт 
    • Мехатронік
    • Провідний інженер з об'єктивного контролю 
    • Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом 
    • Професіонал із організації інформаційної безпеки 
    • Розробник систем (крім комп'ютерів) 
    • Технолог (видавничо-поліграфічне виробництво) 
    • Технолог електронних мультимедійних видань 
    • Технолог-видавець 
    • Фахівець (сфера захисту інформації) 
    • Фахівець з неруйнівного контролю 
    • Фахівець з питань цивільного захисту
    • Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту 
    • Черговий з польотів 
    • Черговий по дирекції залізничних перевезень
    • Черговий по метрополітену 
    • Черговий по об'єднанню (промислового залізничного транспорту) 
    • Черговий служби руху 
   • 2211 Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій 
    • Біолог-дослідник 
    • Вірусолог
    • Генетик 
    • Іхтіолог-дослідник 
    • Молодший науковий співробітник (біологія) 
    • Науковий співробітник (біологія) 
    • Науковий співробітник-консультант (біологія) 
    • Рибовод-дослідник 
    • Фізіолог рослин
    • Бактеріолог 
    • Біолог 
    • Біотехнолог 
    • Біофізик 
    • Ботанік 
    • Геоботанік 
    • Гідробіолог 
    • Гістолог 
    • Дресирувальник морських тварин 
    • Еколог 
    • Експерт з екології 
    • Експерт-кінолог 
    • Ембріолог 
    • Ентомолог 
    • Ентофітопатолог 
    • Зоолог 
    • Імунолог 
    • Іхтіолог 
    • Іхтіопатолог 
    • Маммолог 
    • Міколог 
    • Мікробіолог 
    • Орнітолог 
    • Палеонтолог 
    • Паразитолог 
    • Рибовод 
    • Таксономіст 
    • Теріолог 
    • Цитолог 
   • 2212 Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології 
    • Молодший науковий співробітник (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія) 
    • Науковий співробітник (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія) 
    • Науковий співробітник-консультант (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія) 
    • Біохімік 
    • Епідеміолог 
    • Лікар-патологоанатом 
    • Професіонал з клінічних досліджень
    • Токсиколог 
    • Фармаколог 
    • Фізіолог 
   • 2213 Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі 
    • Агроном-дослідник 
    • Гідротехнік-дослідник 
    • Дослідник аквакультури 
    • Дослідник із агрохімії та ґрунтознавства 
    • Дослідник із захисту рослин 
    • Дослідник із плодоовочівництва та виноградарства 
    • Дослідник із селекції та генетики сільськогосподарських культур 
    • Молодший науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа) 
    • Науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа) 
    • Науковий співробітник-консультант (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа) 
    • Агролісомеліоратор 
    • Агроном аеродрому 
    • Агроном з насінництва 
    • Агроном із захисту рослин 
    • Агроном 
    • Агроном-інспектор 
    • Агрохімік 
    • Ґрунтознавець 
    • Зоотехнік з контролю якості продукції 
    • Зоотехнік з племінної справи 
    • Зоотехнік 
    • Інженер з використання водних ресурсів 
    • Інженер з відтворення природних екосистем 
    • Інженер з лісових культур 
    • Інженер з лісозаготівель 
    • Інженер з лісокористування 
    • Інженер з лісосировинних ресурсів 
    • Інженер з охорони природних екосистем 
    • Інженер з охорони та захисту лісу 
    • Інженер з охорони тваринного світу 
    • Інженер з природокористування 
    • Інженер з проектування систем індустріального рибництва 
    • Інженер з рекреаційного благоустрою 
    • Інженер лісового господарства 
    • Інженер станції насосної (групи станцій) 
    • Інженер-гідротехнік 
    • Інженер-лісопатолог 
    • Інженер-проектувальник (водне господарство) 
    • Інженер-таксатор 
    • Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва 
    • Інспектор з карантину рослин 
    • Мисливствознавець 
    • Професіонал з плодоовочівництва і виноградарства 
    • Професіонал з рибальства 
    • Сільськогосподарський дорадник 
    • Сільськогосподарський експерт-дорадник 
    • Технолог зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва
    • Технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва 
    • Технолог-дослідник зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва
    • Фахівець з використання водних ресурсів 
    • Фахівець з виробництва продукції аквакультури 
    • Фахівець з екологічної освіти 
    • Фахівець з квітникарства 
    • Фахівець з ландшафтного дизайну 
    • Фахівець з рекреації 
    • Фахівець із агрохімії та ґрунтознавства 
    • Фахівець із селекції та генетики сільськогосподарських культур 
   • 2221 Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології) 
    • Молодший науковий співробітник (галузь лікувальної справи, крім стоматології) 
    • Науковий співробітник (галузь лікувальної справи, крім стоматології) 
    • Науковий співробітник-консультант (галузь лікувальної справи, крім стоматології) 
    • Лікар внутрішньої медицини
    • Лікар гірничорятувальної частини 
    • Лікар з авіаційної медицини 
    • Лікар з медицини невідкладних станів
    • Лікар з народної та нетрадиційної медицини 
    • Лікар з променевої терапії 
    • Лікар з радіонуклідної діагностики 
    • Лікар з ультразвукової діагностики 
    • Лікар загальної практики - сімейний лікар 
    • Лікар підводного апарата 
    • Лікар приймальної палати (відділення) 
    • Лікар пункту охорони здоров'я 
    • Лікар роз'їзний (лінійний) на залізничному транспорті 
    • Лікар судновий 
    • Лікар фізичної та реабілітаційної медицини
    • Лікар 
    • Лікар-акушер-гінеколог 
    • Лікар-алерголог 
    • Лікар-анестезіолог 
    • Лікар-гастроентеролог 
    • Лікар-гематолог 
    • Лікар-генетик 
    • Лікар-геріатр 
    • Лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку 
    • Лікар-гінеколог-онколог 
    • Лікар-дерматовенеролог 
    • Лікар-ендокринолог 
    • Лікар-імунолог 
    • Лікар-інфекціоніст 
    • Лікар-кардіолог 
    • Лікар-кардіоревматолог дитячий 
    • Лікар-комбустіолог 
    • Лікар-методист 
    • Лікар-нарколог 
    • Лікар-невролог дитячий 
    • Лікар-невропатолог 
    • Лікар-нейрофізіолог 
    • Лікар-нейрохірург 
    • Лікар-нефролог 
    • Лікар-онколог 
    • Лікар-ортопед-травматолог 
    • Лікар-отоларинголог 
    • Лікар-офтальмолог 
    • Лікар-педіатр дільничний 
    • Лікар-педіатр 
    • Лікар-педіатр-неонатолог 
    • Лікар-психіатр 
    • Лікар-психолог 
    • Лікар-психотерапевт 
    • Лікар-психофізіолог 
    • Лікар-пульмонолог 
    • Лікар-радіолог 
    • Лікар-ревматолог 
    • Лікар-рефлексотерапевт 
    • Лікар-сексопатолог 
    • Лікар-сурдолог 
    • Лікар-терапевт
    • Лікар-терапевт дільничний
    • Лікар-терапевт підлітковий
    • Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці
    • Лікар-токсиколог 
    • Лікар-трансплантолог 
    • Лікар-трансфузіолог 
    • Лікар-уролог 
    • Лікар-фтизіатр 
    • Лікар-хірург серцево-судинний 
    • Лікар-хірург судинний 
    • Лікар-хірург торакальний 
    • Лікар-хірург 
    • Лікар-хірург-онколог 
    • Лікар-хірург-проктолог 
   • 2222 Професіонали в галузі стоматології 
    • Молодший науковий співробітник (стоматологія) 
    • Науковий співробітник (стоматологія) 
    • Науковий співробітник-консультант (стоматологія) 
    • Лікар-стоматолог 
    • Лікар-стоматолог-ортодонт 
    • Лікар-стоматолог-ортопед 
    • Лікар-стоматолог-терапевт 
    • Лікар-стоматолог-хірург 
   • 2223 Професіонали в галузі ветеринарної медицини 
    • Молодший науковий співробітник (ветеринарна медицина) 
    • Науковий співробітник (ветеринарна медицина) 
    • Науковий співробітник-консультант (ветеринарна медицина) 
    • Лікар ветеринарної медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів
    • Лікар ветеринарної медицини з біотехнології
    • Лікар ветеринарної медицини з гігієни та санітарії
    • Лікар ветеринарної медицини з лабораторної діагностики
    • Лікар ветеринарної медицини з фармації
    • Лікар ветеринарної медицини м'ясопереробних підприємств 
    • Лікар ветеринарної медицини 
    • Офіційний лікар ветеринарної медицини 
   • 2224 Професіонали в галузі фармації 
    • Молодший науковий співробітник (фармація) 
    • Науковий співробітник (фармація) 
    • Науковий співробітник-консультант (фармація) 
    • Провізор клінічний 
    • Провізор 
    • Провізор-аналітик 
    • Провізор-гомеопат 
    • Провізор-косметолог 
    • Провізор-токсиколог 
   • 2225 Професіонали в галузі медико-профілактичної справи 
    • Лікар з гігієни дітей та підлітків 
    • Лікар з гігієни праці 
    • Лікар з гігієни харчування 
    • Лікар з комунальної гігієни 
    • Лікар з радіаційної гігієни 
    • Лікар із загальної гігієни 
    • Лікар-бактеріолог 
    • Лікар-вірусолог 
    • Лікар-дезінфекціоніст 
    • Лікар-епідеміолог 
    • Лікар-мікробіолог-вірусолог 
    • Лікар-паразитолог 
    • Лікар-профпатолог 
    • Лікар-санолог 
   • 2229 Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства) 
    • Молодший науковий співробітник (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства) 
    • Науковий співробітник (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства) 
    • Науковий співробітник-консультант (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства) 
    • Ерготерапевт
    • Інспектор-лікар 
    • Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини 
    • Лікар з лікувальної фізкультури 
    • Лікар з функціональної діагностики 
    • Лікар зі спортивної медицини 
    • Лікар спортивний (збірної чи клубної команди) 
    • Лікар судово-медичний експерт
    • Лікар судово-медичний експерт-гістолог
    • Лікар судово-медичний експерт-імунолог
    • Лікар судово-медичний експерт-криміналіст
    • Лікар судово-медичний експерт-токсиколог
    • Лікар судово-медичний експерт-цитолог
    • Лікар-дієтолог 
    • Лікар-ендоскопіст 
    • Лікар-лаборант з клінічної біохімії 
    • Лікар-лаборант 
    • Лікар-лаборант-генетик 
    • Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища 
    • Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища 
    • Лікар-лаборант-гігієніст 
    • Лікар-лаборант-імунолог 
    • Лікар-рентгенолог 
    • Лікар-статистик 
    • Лікар-судово-психіатричний експерт 
    • Лікар-фізіотерапевт 
    • Фізичний терапевт
   • 2230 Професіонали в галузі сестринської справи та акушерства 
    • Молодший науковий співробітник (сестринська справа, акушерство) 
    • Науковий співробітник (сестринська справа, акушерство) 
    • Науковий співробітник-консультант (сестринська справа, акушерство) 
    • Фельдшер на морських і річкових суднах 
   • 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
    • Докторант 
    • Доцент 
    • Професор
    • Богослов
    • Асистент 
    • Викладач вищого навчального закладу 
   • 2320 Викладачі середніх навчальних закладів 
    • Викладач професійного навчально-виховного закладу 
    • Викладач професійно-технічного навчального закладу 
    • Викладач театральних дисциплін 
    • Викладач хореографічних дисциплін 
    • Викладач хорових дисциплін 
    • Викладач-інструменталіст (народних, духових, спеціальних інструментів) 
    • Вчитель загальноосвітнього навчального закладу
    • Методист заочних шкіл і відділень 
   • 2331 Вчителі початкової школи 
    • Вчитель загальноосвітнього навчального закладу
   • 2332 Вихователі дошкільних закладів 
    • Вихователь дошкільного навчального закладу
    • Методист з дошкільного виховання 
   • 2340 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 
    • Викладач із соціальної педагогіки 
    • Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю
    • Вчитель з корекційної освіти 
    • Вчитель-дефектолог 
    • Вчитель-логопед 
    • Вчитель-реабілітолог 
    • Інструктор слухового кабінету 
    • Консультант психолого-медико-педагогічної консультації 
    • Консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації 
    • Педагог соціальний 
    • Перекладач-дактилолог навчальних закладів 
   • 2351 Професіонали в галузі методів навчання 
    • Молодший науковий співробітник (методи навчання) 
    • Науковий співробітник (методи навчання) 
    • Науковий співробітник-консультант (методи навчання) 
    • Викладач (методи навчання) 
    • Вихователь-методист 
    • Інструктор-льотчик-методист 
    • Консультант з питань здорового способу життя 
    • Методист 
    • Методист з економічної освіти 
    • Методист з фізичної культури 
   • 2352 Інспектори навчальних закладів 
    • Інспектор вищих навчальних закладів 
    • Інспектор з військово-технічної підготовки 
    • Інспектор з дошкільного виховання, позашкільної роботи 
    • Інспектор з навчальної, виховної, методичної роботи, виробничого навчання і початкової військової підготовки 
    • Інспектор з охорони дитинства 
    • Інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів 
    • Інспектор шкіл 
    • Інспектор-методист 
   • 2359 Інші професіонали в галузі навчання 
    • Молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання) 
    • Молодший науковий співробітник (валеологія) 
    • Науковий співробітник (в інших галузях навчання) 
    • Науковий співробітник (валеологія) 
    • Науковий співробітник-консультант (в інших галузях навчання) 
    • Науковий співробітник-консультант (валеологія) 
    • Інженер-інструктор біолокацій 
    • Інструктор з праці 
    • Інструктор навчально-тренувального центру 
    • Інструктор-пілот (льотчик) 
    • Керівник секції спортивного напряму 
    • Лектор 
    • Методист позашкільного закладу 
    • Методист-валеолог 
    • Механік-наставник 
    • Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми 
    • Педагог-валеолог 
    • Педагог-організатор 
    • Штурман-інструктор 
   • 2411 Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку 
    • Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік) 
    • Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік) 
    • Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік) 
    • Аудитор систем харчової безпеки 
    • Аудитор систем якості 
    • Аудитор 
    • Бухгалтер (з дипломом магістра)
    • Бухгалтер-експерт 
    • Бухгалтер-ревізор 
    • Екологічний аудитор 
    • Консультант з податків і зборів 
   • 2412 Професіонали в галузі праці та зайнятості 
    • Молодший науковий співробітник (праця та зайнятість) 
    • Науковий співробітник (праця та зайнятість) 
    • Науковий співробітник-консультант (праця та зайнятість) 
    • Професіолог 
    • Аналітик у сфері професійної зайнятості 
    • Економіст з праці 
    • Експерт з регулювання соціально-трудових відносин 
    • Експерт з умов праці 
    • Експерт із соціальної відповідальності 
    • Інженер з нормування праці 
    • Інженер з організації праці 
    • Інженер з організації та нормування праці 
    • Інженер з підготовки кадрів 
    • Інженер з профадаптації 
    • Інструктор передових методів праці 
    • Нормувальник гірничий кар'єру, рудника, шахти 
    • Нормувальник гірничий на підземних роботах 
    • Нормувальник гірничий 
    • Оцінювач професійної кваліфікації
    • Професіонал з розвитку персоналу 
    • Профконсультант 
    • Страховий експерт з охорони праці 
    • Фахівець з аналізу ринку праці 
    • Фахівець з питань зайнятості (хедхантер) 
    • Фахівець з профорієнтації 
   • 2413 Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами 
    • Молодший науковий співробітник (біржові операції) 
    • Науковий співробітник (біржові операції) 
    • Науковий співробітник-консультант (біржові операції) 
    • Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів 
    • Професіонал з депозитарної діяльності 
    • Професіонал з корпоративного управління 
    • Професіонал з торгівлі цінними паперами 
    • Професіонал з управління активами 
    • Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів 
   • 2414 Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій 
    • Молодший науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 
    • Науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 
    • Науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 
    • Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки 
    • Професіонал з антикорупційної діяльності
    • Професіонал з фінансово-економічної безпеки 
    • Уповноважений з антикорупційної діяльності
   • 2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 
    • Молодший науковий співробітник (інтелектуальна власність) 
    • Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва) 
    • Науковий співробітник (інтелектуальна власність) 
    • Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва) 
    • Науковий співробітник-консультант (інтелектуальна власність) 
    • Науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва) 
    • Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)
    • Економіст із збуту 
    • Експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії 
    • Експерт із зовнішньоекономічних питань 
    • Інженер з організації керування виробництвом 
    • Консультант 
    • Консультант з ефективності підприємництва 
    • Консультант з маркетингу 
    • Консультант з раціоналізації виробництва 
    • Консультант із зовнішньоекономічних питань 
    • Логіст 
    • Професіонал з економічної кібернетики 
    • Професіонал з інноваційної діяльності 
    • Професіонал з інтелектуальної власності 
    • Рекламіст 
    • Фахівець з економічного моделювання екологічних систем 
    • Фахівець з ефективності підприємництва 
    • Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог) 
    • Фахівець з публічних закупівель
    • Фахівець з раціоналізації виробництва 
    • Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою 
    • Фахівець із сертифікації 
    • Фахівець із стандартизації 
    • Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості 
    • Фахівець із якості 
    • Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку 
    • Головний консультант
    • Головний консультант-інспектор
    • Державний аудитор 
    • Державний експерт 
    • Державний кадастровий реєстратор
    • Державний реєстратор прав на нерухоме майно
    • Державний соціальний інспектор 
    • Детектив
    • Інспектор фінансовий
    • Казначей 
    • Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому) 
    • Помічник-консультант народного депутата України 
    • Радник (органи державної влади) 
    • Радник-посланник
    • Спеціаліст державної служби 
    • Спеціаліст з питань персоналу державної служби
    • Спеціаліст-бухгалтер 
    • Спеціаліст-юрисконсульт 
   • 2421 Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду 
    • Молодший науковий співробітник (правознавство) 
    • Науковий співробітник (правознавство) 
    • Науковий співробітник-консультант (правознавство) 
    • Адвокат 
    • Консультант науковий (правознавство) 
    • Прокурор 
    • Прокурор-криміналіст 
    • Старший помічник Генерального прокурора України з особливих доручень 
    • Юрист 
    • Юрист-міжнародник 
   • 2422 Судді 
    • Суддя 
   • 2423 Професіонали в галузі правоохоронної діяльності 
    • Дізнавач (з дипломом спеціаліста) 
    • Експерт (органи внутрішніх справ) 
    • Інспектор (з дипломом спеціаліста) 
    • Оперуповноважений (з дипломом спеціаліста) 
    • Помічник начальника чергової частини 
    • Професіонал з охоронної діяльності та безпеки
    • Слідчий (органи внутрішніх справ) 
    • Слідчий в особливо важливих справах
    • Спеціаліст-криміналіст 
    • Спеціаліст-підривник
    • Старший дізнавач з особливих доручень 
    • Старший інспектор з особливих доручень 
    • Старший оперуповноважений в особливо важливих справах 
    • Старший слідчий в особливо важливих справах 
   • 2424 Професіонали кримінально-виконавчої служби 
    • Інспектор (пенітенціарна система) 
    • Оперуповноважений (пенітенціарна система) 
    • Старший інспектор з особливих доручень (пенітенціарна система) 
    • Старший оперуповноважений в особливо важливих справах (пенітенціарна система) 
   • 2429 Інші професіонали в галузі правознавства 
    • Державний виконавець
    • Експерт 
    • Експерт-імунолог судовий
    • Експерт-психолог судовий
    • Експерт-токсиколог судовий
    • Експерт-цитолог судовий
    • Інспектор праці (правовий) 
    • Нотаріус державний 
    • Нотаріус 
    • Приватний виконавець
    • Приватний детектив
    • Радник 
    • Слідчий 
    • Судовий експерт 
    • Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту 
    • Юрисконсульт 
   • 2431 Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів 
    • Молодший науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство) 
    • Науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство) 
    • Науковий співробітник-консультант (архівна справа, музеєзнавство) 
    • Архівіст 
    • Експерт з комплектування музейного та виставочного фонду 
    • Зберігач експонатів 
    • Зберігач фондів 
   • 2432 Професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм 
    • Документознавець 
    • Молодший науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація) 
    • Науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація) 
    • Науковий співробітник-консультант (бібліотечна справа, науково-технічна інформація) 
    • Бібліограф 
    • Бібліотекар 
    • Експерт з питань інтелектуальної власності 
    • Методист із складання кінопрограм 
   • 2433 Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу 
    • Молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика) 
    • Науковий співробітник (інформаційна аналітика) 
    • Науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика) 
    • Аналітик консолідованої інформації 
    • Інженер з науково-технічної інформації 
   • 2441 Професіонали в галузі економіки 
    • Молодший науковий співробітник (економіка) 
    • Науковий співробітник (економіка) 
    • Науковий співробітник-консультант (економіка) 
    • Аналітик (банківська діяльність)
    • Аналітик з інвестицій 
    • Аналітик з кредитування 
    • Економетрист 
    • Економіст 
    • Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності 
    • Економіст з договірних та претензійних робіт 
    • Економіст з матеріально-технічного забезпечення 
    • Економіст з міжнародної торгівлі 
    • Економіст з планування 
    • Економіст з податків і зборів 
    • Економіст з режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу 
    • Економіст з фінансової роботи 
    • Економіст із ціноутворення 
    • Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 
    • Економічний радник 
    • Консультант з економічних питань 
    • Оглядач з економічних питань 
    • Член виконавчого органу акціонерного товариства 
    • Член правління акціонерного товариства 
    • Член ревізійної комісії 
    • Член спостережної (наглядової) ради 
   • 2442 Професіонали в галузі археографії, археології, географії, кримінології, палеографії та соціології 
    • Антрополог 
    • Археограф 
    • Археолог 
    • Географ 
    • Географ (політична географія) 
    • Географ (фізична географія) 
    • Географ-економіст 
    • Етнолог 
    • Кримінолог 
    • Молодший науковий співробітник (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія) 
    • Науковий співробітник (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія) 
    • Науковий співробітник-консультант (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія) 
    • Палеогеограф 
    • Палеограф 
    • Соціальний патолог 
    • Соціолог 
    • Соціолог з ефективності покарання правопорушників 
    • Соціолог промисловий 
    • Соціолог-кримінолог 
    • Фахівець з міської та районної планіровки 
    • Фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) 
    • Фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки 
    • Фахівець з управління природокористуванням 
    • Фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері
   • 2443 Професіонали в галузі філософії, історії та політології 
    • Молодший науковий співробітник (філософія, історія, політологія) 
    • Науковий співробітник (філософія, історія, політологія) 
    • Науковий співробітник-консультант (філософія, історія, політологія) 
    • Експерт із суспільно-політичних питань 
    • Історик (економіка) 
    • Історик (політика) 
    • Історик (суспільні відносини) 
    • Історик 
    • Консультант з питань історії 
    • Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях) 
    • Політичний оглядач 
    • Політолог 
    • Фахівець з релігієзнавства 
    • Фахівець із генеалогії 
    • Філософ 
   • 2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів 
    • Графолог 
    • Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади) 
    • Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади) 
    • Науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади) 
    • Філолог-дослідник 
    • Фольклорист 
    • Гід-перекладач 
    • Лінгвіст 
    • Перекладач технічної літератури 
    • Перекладач 
    • Перекладач-дактилолог 
    • Перекладач-секретар сліпого вчителя (викладача) 
    • Професіонал з фольклористики 
    • Редактор-перекладач 
    • Філолог 
   • 2445 Професіонали в галузі психології 
    • Молодший науковий співробітник (психологія) 
    • Науковий співробітник (психологія) 
    • Науковий співробітник-консультант (психологія) 
    • Практичний психолог 
    • Психолог 
   • 2446 Професіонали в галузі соціального захисту населення 
    • Молодший науковий співробітник (соціальний захист населення) 
    • Науковий співробітник (соціальний захист населення) 
    • Науковий співробітник-консультант (соціальний захист населення) 
    • Вихователь виправно-трудового закладу 
    • Наглядач в громадському центрі 
    • Наглядач за умовно засудженими 
    • Соціальний аудитор 
    • Соціальний працівник 
    • Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т. ін.) 
    • Фахівець із соціальної допомоги вдома 
    • Фахівець із соціальної роботи 
    • Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування 
   • 2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами 
    • Молодший науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва) 
    • Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва) 
    • Науковий співробітник-консультант (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва) 
    • Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва 
   • 2451 Професіонали в галузі літератури 
    • Літературознавець 
    • Ведучий програми 
    • Випусковий відповідальний 
    • Випусковий 
    • Драматург 
    • Журналіст 
    • Журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації
    • Інокореспондент 
    • Коментатор 
    • Кореспондент власний 
    • Кореспондент спеціальний 
    • Кореспондент 
    • Літературний співробітник 
    • Оглядач політичний 
    • Оглядач 
    • Письменник 
    • Редактор 
    • Редактор відповідальний 
    • Редактор з рекламування фільмів 
    • Редактор літературний 
    • Редактор мультимедійних видань засобів масової інформації
    • Редактор науковий 
    • Редактор технічний 
    • Редактор художній 
    • Член головної редакції 
    • Член колегії (редакційної) 
   • 2452 Професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 
    • Дизайнер-дослідник 
    • Мистецтвознавець (образотворче, декоративно-прикладне мистецтво) 
    • Аналітик з модельної діяльності 
    • Асистент художника з комбінованих зйомок 
    • Асистент художника-мультиплікатора 
    • Асистент художника-постановника 
    • Дизайнер (художник-конструктор) 
    • Дизайнер візажу 
    • Дизайнер графічних робіт 
    • Дизайнер зачісок 
    • Дизайнер інтер'єру 
    • Дизайнер меблів 
    • Дизайнер мультимедійних об'єктів 
    • Дизайнер одягу 
    • Дизайнер пакування 
    • Дизайнер промислових виробів та об'єктів 
    • Дизайнер тканини 
    • Експерт з модельної діяльності 
    • Керівник самодіяльного об'єднання прикладного та декоративного мистецтва 
    • Модельєр 
    • Модельєр-конструктор 
    • Професіонал з перукарського мистецтва і декоративної косметики 
    • Скульптор 
    • Стильмейкер 
    • Художник з комбінованих зйомок 
    • Художник лакової мініатюри 
    • Художник народних художніх промислів 
    • Художник 
    • Художник-графік телебачення 
    • Художник-зарисовник (будинку моделей) 
    • Художник-модельєр 
    • Художник-мультиплікатор 
    • Художник-окопротезист 
    • Художник-оформлювач ігрових ляльок 
    • Художник-реставратор 
    • Член колегії (художньо-експертної) 
   • 2453 Професіонали в галузі музики 
    • Музикознавець 
    • Акомпаніатор 
    • Артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи та ін.) 
    • Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, вокального, естрадно-інструментального, хорового, народних інструментів та ін.) 
    • Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.) 
    • Артист-вокаліст (оперний, камерний, соліст, соліст-бандурист, музичної комедії, естради та ін.) 
    • Артист-соліст (хору) 
    • Артист-соліст-інструменталіст 
    • Артист-тамбурмажор
    • Асистент диригента 
    • Асистент хормейстера 
    • Бандурист 
    • Бандурист-співак 
    • Диригент 
    • Капельмейстер 
    • Керівник оркестру (ансамблю) духових інструментів 
    • Керівник оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних інструментів 
    • Керівник хору (фольклорного ансамблю) 
    • Кобзар 
    • Композитор 
    • Концертмейстер з класу вокалу 
    • Концертмейстер 
    • Концертмейстер-піаніст 
    • Музичний оформлювач 
    • Редактор музичний 
    • Репетитор з вокалу 
    • Хормейстер 
    • Член колегії (сценарної, художньо-експертної у галузі музикознавства) 
   • 2454 Професіонали в галузі хореографії 
    • Мистецтвознавець (хореографія) 
    • Аранжувальник балетний 
    • Артист (танцювального ансамблю, танцювального та хорового колективу, ансамблю пісні й танцю та ін.) 
    • Артист балету (соліст) 
    • Артист балету на льоду 
    • Артист балету 
    • Асистент балетмейстера 
    • Балетмейстер 
    • Балетмейстер-постановник 
    • Керівник танцювального колективу 
    • Концертмейстер з класу балету 
    • Репетитор з балету 
    • Хореограф 
    • Член колегії (сценарної, художньо-експертної у галузі хореографії) 
   • 2455 Професіонали в галузі кіно, театру та естради 
    • Мистецтвознавець (кіномистецтво) 
    • Актор (театру, кіно та ін.) 
    • Артист розмовного жанру 
    • Артист театру міміки та жесту (мімічного ансамблю) 
    • Артист, що веде концерт 
    • Артист-конферансьє 
    • Асистент режисера телебачення 
    • Асистент режисера 
    • Звукорежисер 
    • Каскадер 
    • Керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об'єднання, клубу за інтересами та ін.) 
    • Керівник колективу (театрального, самодіяльного та ін.) 
    • Керівник музичний 
    • Керівник художній 
    • Кінознавець 
    • Кінорежисер анімаційних (мультиплікаційних) фільмів 
    • Кінорежисер з монтажу 
    • Кінорежисер 
    • Кінорежисер-постановник 
    • Методист культурно-освітнього закладу 
    • Провідний звукооператор 
    • Провідний кінооператор комбінованих зйомок 
    • Провідний кінооператор 
    • Провідний кінооператор-постановник 
    • Провідний монтажер 
    • Редактор фільмів 
    • Режисер 
    • Режисер радіомовлення 
    • Режисер театралізованих заходів та свят 
    • Режисер телебачення 
    • Режисер-постановник 
    • Репетитор з техніки мови 
    • Художник-постановник 
    • Читець 
   • 2460 Професіонали в галузі релігії 
    • Єпископ (архієпископ, митрополит, голова об'єднання, старший пресвітер і т. ін.)
    • Місіонер 
    • Священнослужитель (пастор, пресвітер, військовий священик (капелан) і т. ін.)
   • 2471 Професіонали з контролю за якістю 
    • Експерт з пробірного контролю 
   • 2481 Професіонали в галузі туризму 
    • Молодший науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство) 
    • Науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство) 
    • Науковий співробітник-консультант (туризмологія, екскурсознавство) 
    • Екскурсознавець 
    • Туризмознавець 
   • 2482 Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи 
    • Фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.)
    • Фахівець із готельної справи 
    • Фахівець із ресторанної справи 
   • 2483 Професіонали в галузі санаторно-курортної справи 
    • Молодший науковий співробітник (рекреалогія) 
    • Науковий співробітник (рекреалогія) 
    • Науковий співробітник-консультант (рекреалогія) 
    • Фахівець із санаторно-курортної справи 
   • 2490 Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання 
    • Інспектор
    • Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
    • Радник 
  • 3 Фахівці
   • 3111 Лаборанти та техніки, пов'язані з хімічними та фізичними дослідженнями 
    • Асистент астронома
    • Асистент геолога
    • Асистент геолога нафтогазорозвідки
    • Асистент геофізика
    • Асистент геохіміка
    • Асистент гідрогеолога
    • Асистент метеоролога
    • Асистент професіонала з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт
    • Асистент фізика
    • Лаборант (хімічні та фізичні дослідження) 
    • Лаборант з безпеки та якості будівельної продукції
    • Оператор біолокацій 
    • Технік-агрометеоролог 
    • Технік-аеролог 
    • Технік-геолог 
    • Технік-геофізик 
    • Технік-гідрогеолог 
    • Технік-гідролог 
    • Технік-дозиметрист 
    • Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження) 
    • Технік-метеоролог 
    • Технік-океанолог 
    • Технік-технолог із зварювання
    • Технік-технолог 
    • Фахівець з медичної фізики 
    • Фахівець з управління енергозбереженням в будівлях 
    • Фахівець із нетрадиційних видів енергії 
   • 3112 Техніки-будівельники 
    • Доглядач будови 
    • Кошторисник 
    • Технік з архітектурного проектування 
    • Технік санітарно-технічних систем 
    • Технік-будівельник (дорожнє будівництво) 
    • Технік-будівельник 
    • Технік-гідротехнік 
    • Технік-дизайнер (будівництво) 
    • Технік-доглядач 
    • Технік-лаборант (будівництво) 
    • Технік-проектувальник 
    • Технік-теплотехнік (будівництво) 
    • Технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій) 
   • 3113 Технічні фахівці - електрики 
    • Диспетчер електромеханічної служби 
    • Диспетчер електропідстанції 
    • Диспетчер ескалаторної служби 
    • Диспетчер перетворювального комплексу 
    • Диспетчер районного (місцевого) диспетчерського пункту 
    • Диспетчер-інформатор 
    • Електрик дільниці 
    • Електрик цеху 
    • Електродиспетчер 
    • Електромеханік 
    • Електромеханік груповий перевантажувальних машин 
    • Електромеханік дільниці 
    • Електромеханік електрозв'язку 
    • Електромеханік з підіймальних установок 
    • Електромеханік загальносуднового електроустаткування 
    • Електромеханік засобів радіо та телебачення 
    • Електромеханік лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв 
    • Електромеханік підводного апарата 
    • Електромеханік підземної дільниці 
    • Електромеханік радіонавігаційної системи 
    • Електромеханік судновий 
    • Електромеханік-наставник 
    • Енергетик 
    • Енергетик виробництва 
    • Енергетик гідровузла (шлюзу) 
    • Енергетик дільниці 
    • Енергетик підземної дільниці 
    • Енергетик цеху 
    • Енергодиспетчер 
    • Енергодиспетчер шляховий 
    • Технік з експлуатації біоенергетичних установок 
    • Технік з експлуатації вітроенергетичних установок 
    • Технік з експлуатації гідроенергетичних установок 
    • Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок 
    • Технік-електрик 
    • Технік-енергетик 
    • Технік-конструктор (електротехніка) 
    • Технік-технолог (електротехніка) 
    • Фахівець з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж
    • Фахівець з енергетичного менеджменту 
   • 3114 Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій 
    • Диспетчер електрозв'язку 
    • Диспетчер поштового зв'язку 
    • Технік електрозв'язку 
    • Технік з радіолокації 
    • Технік з сигналізації 
    • Технік із конфігурованої комп'ютерної системи 
    • Технік із структурованої кабельної системи 
    • Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 
    • Технік поштового зв'язку 
    • Технік-конструктор (електроніка) 
    • Технік-технолог (електроніка) 
    • Фахівець інфокомунікацій
   • 3115 Технічні фахівці - механіки 
    • Авіаційний технік з планера та двигунів 
    • Авіаційний технік з приладів та електроустаткування
    • Авіаційний технік з радіоустаткування
    • Водолазний фахівець підводного апарата 
    • Диспетчер центру комутації повідомлень 
    • Механік 
    • Механік автомобільної колони (гаража) 
    • Механік бурильно-гідрографічної машини 
    • Механік бурильної установки 
    • Механік вагона-транспортера 
    • Механік вантажного району (дільниці) 
    • Механік виробництва 
    • Механік всюдихода 
    • Механік гідровузла (шлюзу) 
    • Механік групи загону 
    • Механік груповий перевантажувальних машин (навантажувально-розвантажувальних механізмів) 
    • Механік груповий 
    • Механік дизельної та холодильної установок 
    • Механік дільниці 
    • Механік дренажної шахти (дільниці) 
    • Механік з бурових, гірничих робіт 
    • Механік з кранового господарства 
    • Механік з підіймальних установок 
    • Механік з ремонту транспорту 
    • Механік з ремонту устаткування 
    • Механік з технічних видів спорту 
    • Механік ізотермічних вагонів для перевезення живої риби 
    • Механік льодозаводу 
    • Механік навчального полігону 
    • Механік перевантажувальних машин 
    • Механік підземної дільниці 
    • Механік радіонавігаційної системи 
    • Механік рефрижераторних установок 
    • Механік рефрижераторного поїзда (секції) 
    • Механік цеху 
    • Механік-налагоджувальник 
    • Старший механік підводного апарата 
    • Теплотехнік 
    • Технік (механік) авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю 
    • Технік (механік) авіаційний з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден) 
    • Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів 
    • Технік з автоматизації виробничих процесів 
    • Технік з автоматизованих систем льотного контролю 
    • Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства 
    • Технік з експлуатації та ремонту устаткування 
    • Технік з інструменту 
    • Технік з механізації трудомістких процесів 
    • Технік з об'єктивного контролю 
    • Технік з обслуговування інженерно-технічних засобів охорони (пенітенціарна система) 
    • Технік маяка 
    • Технік-конструктор (механіка) 
    • Технік-механік із меліорації сільськогосподарського виробництва 
    • Технік-механік сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 
    • Технік-мехатронік
    • Технік-технолог (механіка) 
    • Фахівець з виготовлення штучного льоду 
    • Черговий по механізованій дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт 
   • 3116 Лаборанти та техніки в хімічному виробництві 
    • Технік (хімічні технології) 
    • Технік з електрохімічного захисту 
    • Технік-лаборант (хімічне виробництво) 
   • 3117 Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії 
    • Диспетчер внутрішньошахтового (шахтового) транспорту 
    • Диспетчер гірничий 
    • Спектроскопіст 
    • Технік з буріння 
    • Технік з видобутку нафти й газу 
    • Технік з експлуатації нафтопроводів 
    • Технік з експлуатації устаткування газових об'єктів 
    • Технік з підготовки та транспортування нафти та газу 
    • Технік-електромеханік гірничий 
    • Технік-лаборант (видобувна промисловість, металургія) 
    • Технік-маркшейдер 
    • Технік-технолог (виробництво кольорових металів та сплавів) 
    • Технік-технолог (виробництво сталі та феросплавів) 
    • Технік-технолог (виробництво чавуну) 
    • Технік-технолог (лиття металів) 
    • Технік-технолог (обробка металів тиском) 
    • Технік-технолог гірничий 
    • Фахівець з піротехнічних, саперних та підривних робіт
   • 3118 Креслярі 
    • Копіювальник технічної документації 
    • Коректор морських карт і посібників для плавання 
    • Кресляр 
    • Кресляр-конструктор 
    • Технік-гідрограф 
    • Технік-картограф 
    • Технік-конструктор 
    • Технік-топограф кадастровий 
    • Технік-топограф 
   • 3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 
    • Диспетчер 
    • Диспетчер автомобільного транспорту 
    • Диспетчер вагонного депо 
    • Диспетчер виробництва 
    • Диспетчер газового господарства 
    • Диспетчер з міжнародних перевезень 
    • Диспетчер зі збору навігаційної інформації 
    • Диспетчер локомотивний дирекції залізничних перевезень
    • Диспетчер локомотивний шляховий 
    • Диспетчер локомотивного депо 
    • Диспетчер маневровий залізничної станції 
    • Диспетчер підприємства (району) мереж 
    • Диспетчер пожежного зв'язку 
    • Диспетчер порту 
    • Диспетчер служби перевезень 
    • Диспетчер станційний 
    • Інспектор з військово-технічних видів спорту 
    • Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань 
    • Інструктор з організації служби загону 
    • Класифікатор текстильної сировини 
    • Конфекціонер 
    • Круп'яр 
    • Лаборант (галузі техніки) 
    • Питлівник 
    • Пробірувальник 
    • Стажист-дослідник 
    • Технік 
    • Технік (сфера захисту інформації) 
    • Технік з аварійно-рятувальних робіт 
    • Технік з аеронавігаційної інформації 
    • Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки 
    • Технік з метрології 
    • Технік з налагоджування та випробувань 
    • Технік з нормування праці 
    • Технік з обліку 
    • Технік з підготовки виробництва 
    • Технік з підготовки технічної документації 
    • Технік з планування 
    • Технік з праці 
    • Технік з промислового рибальства 
    • Технік з фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії) 
    • Технік із стандартизації 
    • Технік тренажера 
    • Технік-геодезист 
    • Технік-дефектоскопіст
    • Технік-теплотехнік 
    • Технік-технолог (текстильна та легка промисловість) 
    • Технік-технолог з виробництва меблів 
    • Технік-протезист-ортезист
    • Технолог 
    • Технолог ортопедичний
    • Фабрикатор 
    • Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва 
    • Фахівець з технічної експертизи 
    • Фрахтівник 
    • Хронометражист на підземних роботах 
    • Хронометражист 
    • Черговий локомотивного депо (основного, зворотного)
    • Черговий оперативний (загону, центрального командно-диспетчерського пункту, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та ін.) 
    • Черговий по депо рухомого складу 
    • Черговий по електродепо 
    • Черговий по залізничній станції 
    • Черговий по станції метрополітену 
   • 3121 Техніки-програмісти 
    • Технік із системного адміністрування 
    • Технік-програміст 
    • Фахівець з інформаційних технологій 
    • Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну) 
    • Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення 
    • Фахівець з розроблення комп'ютерних програм 
   • 3123 Контролери та регулювальники промислових роботів 
    • Контролер роботів 
    • Технік-фотограмметрист 
   • 3131 Фотографи та оператори устаткування для реєстрації зображення та звуку 
    • Аерофотогеодезист 
    • Асистент звукооформлювача 
    • Асистент звукорежисера 
    • Асистент кінооператора 
    • Асистент кінорежисера анімаційних (мультиплікаційних) фільмів 
    • Асистент кінорежисера 
    • Звукооформлювач 
    • Кінооператор (фотооператор) бортовий 
    • Кінооператор комбінованих зйомок 
    • Кінооператор 
    • Кінооператор-постановник 
    • Монтажер 
    • Оператор відеозапису 
    • Оператор звукозапису 
    • Оператор комплексу стенографування та текстооброблення 
    • Оператор обробки та титрування телепередач 
    • Оператор-кінокореспондент 
    • Технік-аерофотограметрист 
    • Фотокореспондент спеціальний 
    • Фотокореспондент 
    • Фототехнік 
    • Фотохудожник 
   • 3132 Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування 
    • Асистент звукооператора 
    • Асистент телеоператора 
    • Бортрадист 
    • Звукооператор 
    • Оператор радіочастотного контролю 
    • Радист-радіолокаторник 
    • Радіоелектронік 
    • Радіотелеграфіст 
    • Телеоператор 
    • Технік із звукозапису 
    • Фахівець із телекомунікаційної інженерії 
   • 3133 Оператори медичного устаткування 
    • Оператор медичного устаткування 
   • 3139 Інші оператори оптичного та електронного устаткування 
    • Технік з діагностичного устаткування 
    • Технік-оператор електронного устаткування 
    • Технік-оператор оптичного устаткування 
    • Технік-оптик 
    • Технік-технолог з виробництва оптичних і оптико-електронних приладів 
   • 3141 Суднові фахівці 
    • Водолазний фахівець 
    • Гідроакустик 
    • Другий помічник командира земснаряда (землесоса, дноочищувального снаряда) 
    • Електромеханік груповий флоту (з флоту) 
    • Електромеханік лінійний флоту (з флоту) 
    • Інспектор несамохідного флоту 
    • Кранмейстер 
    • Механік (електромеханік) (судновий) - шкіпер 
    • Механік (судновий) - помічник капітана 
    • Механік (судновий) - помічник командира 
    • Механік (судновий) 
    • Механік груповий флоту (з флоту) 
    • Механік з автоматики 
    • Механік із суднових систем 
    • Механік крана плавучого 
    • Механік портового флоту 
    • Механік рефрижераторних установок (судновий) 
    • Спостерігач судновий 
    • Старший механік-капітан 
    • Технік з радіонавігації 
    • Технік-механік з ремонту технологічного устаткування 
    • Третій помічник командира земснаряда (землесоса, дноочищувального снаряда) 
    • Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів 
   • 3142 Вахтові офіцери та лоцмани 
    • Багермейстер 
    • Багермейстер-капітан 
    • Багермейстер-наставник 
    • Другий помічник капітана (на суднах внутрішнього плавання) 
    • Капітан груповий 
    • Капітан здавальний 
    • Капітан підводного апарата 
    • Капітан портового пункту 
    • Капітан порту (річкового) 
    • Капітан рейду 
    • Капітан флоту 
    • Капітан-координатор 
    • Капітан-кранмейстер 
    • Капітан-наставник 
    • Лоцман 
    • Лоцман-оператор 
    • Помічник капітана - помічник механіка (суднового) 
    • Стивідор у найважливіших морських портах 
    • Стивідор 
    • Третій помічник капітана (на суднах внутрішнього плавання) 
    • Шкіпер 
    • Шкіпер рейду 
    • Штурман 
   • 3143 Льотні фахівці 
    • Бортмеханік 
    • Бортовий оператор-інструктор автоматизованої системи льотного контролю 
    • Бортоператор вантажних літаків 
    • Бортоператор 
    • Бортштурман 
    • Диспетчер пункту збору донесень 
    • Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування 
    • Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера 
    • Електрик-випробувач бортовий 
    • Інженер (механік)-випробувач бортовий 
    • Інженер бортовий авіаційної ескадрильї 
    • Інженер бортовий 
    • Інженер-інспектор бортовий 
    • Інженер-інструктор бортовий 
    • Інспектор-пілот 
    • Командир авіаційної ланки 
    • Командир повітряного судна (літака, вертольота) 
    • Командир повітряного судна (пілот, льотчик)-інструктор 
    • Льотчик-випробувач 
    • Льотчик-спостерігач 
    • Наставник-пілот авіаційного (льотного) загону 
    • Оператор-випробувач бортовий 
    • Пілот (другий пілот) 
    • Радист-випробувач бортовий 
    • Старший бортовий інженер авіаційного загону 
    • Старший бортовий механік авіаційного загону 
    • Старший бортовий оператор авіаційного загону 
    • Старший бортовий радист авіаційного загону 
    • Штурман авіаційного загону 
    • Штурман авіаційної ескадрильї 
    • Штурман авіаційної ланки 
    • Штурман-випробувач 
    • Штурман-інспектор 
   • 3144 Авіадиспетчери 
    • Диспетчер аеродромного диспетчерського (авіаційно-диспетчерського) пункту 
    • Диспетчер диспетчерського пункту посадки (кола, підходу) 
    • Диспетчер з перельотів 
    • Диспетчер з руху (літаків) 
    • Диспетчер з центрування 
    • Диспетчер із забезпечення польотів 
    • Диспетчер стартового диспетчерського пункту 
    • Диспетчер управління повітряним рухом 
    • Диспетчер центру керування повітряним рухом 
    • Диспетчер-інспектор з руху (літаків) 
    • Диспетчер-інспектор 
    • Диспетчер-інструктор 
    • Оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом 
    • Старший штурман авіаційного училища 
    • Старший штурман авіаційної ескадрильї, об'єднаної з аеропортом 
    • Старший штурман навчального авіаційного центру 
    • Старший штурман об'єднаного авіаційного загону 
    • Штурман авіаційно-технічного спортивного клубу 
    • Штурман аероклубу 
    • Штурман аеропорту (бюро, групи, служби) 
    • Штурман дельтапланерного клубу 
    • Штурман наведення 
    • Штурман центрального командно-диспетчерського пункту 
    • Штурман черговий аеропорту (бюро, групи, служби) 
    • Штурман-оператор авіаційної космічної та радіолокаційної далекої навігації 
    • Штурман-оператор 
   • 3145 Технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух 
    • Інженер-інспектор з контролю за використанням палива 
    • Технік аеродромної служби 
    • Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів 
    • Технік-інспектор з контролю за використанням палива 
    • Черговий на стоянці, в ангарі 
   • 3151 Інспектори з будівництва та пожежної безпеки 
    • Інспектор з контролю за технічним утриманням будинків 
    • Інструктор з протипожежної профілактики 
   • 3152 Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості 
    • Диспетчер поїзний 
    • Диспетчер-інспектор 
    • Інженер з безпеки руху 
    • Інженер з приймання електропересувного складу 
    • Інженер з приймання ремонтного фонду та видавання готової продукції 
    • Інженер з технічного нагляду 
    • Інженер-інспектор з безпеки польотів бортовий 
    • Інженер-інспектор 
    • Інспектор газотехнічний 
    • Інспектор гідротехнічний 
    • Інспектор гірничотехнічний 
    • Інспектор дипломно-паспортного бюро (відділу) 
    • Інспектор електрозв'язку 
    • Інспектор з безпеки мореплавання 
    • Інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань 
    • Інспектор з контролю якості продукції 
    • Інспектор з контролю якості та використання лісоматеріалів 
    • Інспектор з маломірних суден (маломірного флоту) 
    • Інспектор з охорони праці 
    • Інспектор з реєстрації суден 
    • Інспектор з розслідування аварій суден 
    • Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва 
    • Інспектор інспекції енергонагляду 
    • Інспектор котлонагляду (з котлонагляду) 
    • Інспектор морський 
    • Інспектор підіймальних споруд 
    • Інспектор портового нагляду 
    • Інспектор технічний 
    • Інспектор у вибухонебезпечних виробництвах 
    • Інспектор шляховий 
    • Інспектор-капітан 
    • Інспектор-пілот з безпеки польотів 
    • Інспектор-приймальник заводський 
    • Капітан портового нагляду 
    • Корабельний інженер порту 
    • Ревізор автомобільного транспорту 
    • Ревізор вагового господарства 
    • Ревізор руху дирекції залізничних перевезень
    • Ревізор з безпеки руху 
    • Ревізор з виробничо-технічних і економічних питань 
    • Ревізор з рухомого складу, колії та споруд 
    • Ревізор з холодильного господарства 
    • Ревізор із збереження вагонного парку 
    • Старший інспектор з гідроспоруд 
    • Старший інспектор з експлуатації атомних станцій
    • Старший інспектор з експлуатації електростанцій та підприємств мереж 
    • Старший інспектор льотно-виробничої служби центральної бази 
    • Сюрвейєр вантажний 
    • Технік-інспектор 
    • Фахівець (офіцер) охорони компанії (портових засобів) 
   • 3211 Лаборанти в галузі біологічних досліджень 
    • Асистент біолога 
    • Асистент біохіміка
    • Асистент хіміка 
    • Лаборант (біологічні дослідження) 
    • Таксидерміст 
    • Технік-еколог 
    • Технік-лаборант (біологічні дослідження) 
    • Технік-лаборант 
    • Фахівець з біотехнології 
    • Фотодактилоскопіст 
   • 3212 Асистенти ветеринарів, молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі 
    • Агроном відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху) 
    • Агротехнік 
    • Асистент дресирувальника морських тварин 
    • Інспектор з використання водних ресурсів 
    • Інспектор з охорони природи 
    • Інспектор із захисту рослин 
    • Лаборант (ветеринарна медицина) 
    • Технік (природознавчі науки) 
    • Технік ветеринарної медицини 
    • Технік з виробництва продукції аквакультури 
    • Технік із лісозаготівель 
    • Технік лісового господарства 
    • Технік мисливського господарства 
    • Технік-агрохімік 
    • Технік-гідролісомеліоратор
    • Технік-гідрометрист 
    • Технік-гідротехнік 
    • Технік-ґрунтознавець 
    • Технік-землевпорядник 
    • Технік-лісопатолог 
    • Технік-рибовод 
    • Технік-таксатор 
    • Технік-технолог з переробки риби та морепродуктів 
    • Технолог з виробництва продукції аквакультури 
    • Технолог з ідентифікації і реєстрації тварин
    • Технолог з рибальства 
    • Технолог із агрономії 
    • Технолог-гідротехнік 
    • Технолог-рибовод 
    • Фахівець з плодоовочівництва і виноградарства 
    • Фахівець садово-паркового господарства 
   • 3213 Консультанти в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі 
    • Зоотехнік відділення (комплексу, сільськогосподарської дільниці, ферми) 
    • Інструктор службового собаківництва 
    • Майстер лісу
    • Майстер на лісозаготівельних роботах
    • Технік з племінної справи 
    • Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва 
    • Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва 
    • Фахівець з бджільництва 
    • Фахівець з організації та ведення фермерського господарства 
    • Фахівець із звірівництва 
   • 3221 Медичні асистенти 
    • Лаборант (медицина) 
    • Лікар-стажист 
    • Парамедик
    • Помічник лікаря-епідеміолога 
    • Технік-лаборант з клінічної нейрофізіології 
    • Фельдшер з медицини невідкладних станів
    • Фельдшер із санітарної освіти 
    • Фельдшер пожежно-рятувального (аварійно-рятувального) підрозділу
    • Фельдшер санітарний 
    • Фельдшер 
   • 3222 Гігієністи 
    • Гігієніст зубний 
    • Інструктор із санітарної освіти 
   • 3224 Окулісти та оптики 
    • Оптометрист 
   • 3225 Дантисти-асистенти 
    • Лікар зубний 
    • Помічник лікаря-стоматолога 
    • Технік зубний 
   • 3226 Фізіотерапевти та масажисти 
    • Асистент ерготерапевта
    • Асистент фізичного терапевта
    • Інструктор з трудової адаптації
    • Інструктор з трудової терапії
    • Масажист спортивний 
    • Масажист 
    • Фахівець з фізичної реабілітації
   • 3227 Допоміжний персонал у галузі ветеринарії 
    • Молодший лікар ветеринарної медицини 
    • Фельдшер ветеринарної медицини 
   • 3228 Фармацевти 
    • Лаборант (фармація) 
    • Провізор-інтерн 
    • Фармацевт 
   • 3229 Інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер) 
    • Інструктор з надання догоспітальної допомоги
    • Лікар-інтерн 
    • Логопед 
    • Рентгенолаборант 
    • Технолог з лабораторної діагностики 
    • Технолог з рентгенологічної діагностики 
    • Фахівець із орієнтації сліпих 
    • Фельдшер-лаборант 
   • 3231 Медичні сестри, що асистують професіоналам 
    • Сестра медична 
    • Сестра медична-анестезист 
    • Сестра медична з дієтичного харчування 
    • Сестра медична з косметичних процедур 
    • Сестра медична з лікувальної фізкультури
    • Сестра медична з масажу
    • Сестра медична з фізіотерапії 
    • Сестра медична з функціональної діагностики 
    • Сестра медична зі стоматології 
    • Сестра медична милосердя 
    • Сестра медична операційна 
    • Сестра медична патронажна 
    • Сестра медична поліклініки 
    • Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги 
    • Сестра медична стаціонару 
    • Статистик медичний 
    • Технік-ортезист-гіпсовиливальник 
   • 3232 Помічники професіоналів-акушерів 
    • Акушерка 
   • 3241 Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини 
    • Натуропат 
    • Фахівець безконтактного масажу 
    • Цілитель 
   • 3310 Фахівці з початкової освіти 
    • Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста) 
    • Культорганізатор дитячих позашкільних закладів 
   • 3320 Фахівці з дошкільного виховання 
    • Вчитель з дошкільного виховання (з дипломом молодшого спеціаліста) 
   • 3330 Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти 
    • Асистент викладача із соціальної педагогіки 
    • Асистент вчителя з корекційної освіти 
    • Асистент вчителя-логопеда 
    • Асистент вчителя-реабілітолога 
   • 3340 Інші фахівці в галузі освіти 
    • Асистент богослова
    • Асистент вчителя 
    • Асистент вихователя дошкільного навчального закладу
    • Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю
    • Асистент вчителя-дефектолога 
    • Асистент педагога-валеолога 
    • Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 
    • Викладач-стажист 
    • Вихователь 
    • Вихователь гуртожитку 
    • Вихователь професійно-технічного навчального закладу 
    • Вожатий 
    • Інструктор виробничого навчання робітників масових професій 
    • Інструктор виробничого навчання 
    • Інструктор газорятувальної станції 
    • Інструктор допоміжної команди 
    • Інструктор підривних робіт
    • Інструктор з військово-морської підготовки 
    • Інструктор з навчання практичній їзді 
    • Інструктор з організації роботи народних дружин 
    • Інструктор із заготівельної діяльності 
    • Інструктор культурно-просвітнього закладу 
    • Інструктор легководолазної справи 
    • Інструктор парашутної та десантно-пожежної служби 
    • Інструктор-дезінфектор 
    • Інструктор-методист з альпінізму 
    • Інструктор-методист з туризму 
    • Інструктор-методист у справах осіб з порушеннями слуху
    • Інструктор-методист контрольно-рятівної служби (загону) 
    • Інструктор-перекладач з обслуговування робітників з порушеннями слуху
    • Інструктор-радист бортовий 
    • Катехит
    • Лаборант (освіта) 
    • Майстер виробничого навчання водінню 
    • Майстер виробничого навчання 
    • Майстер навчального полігону 
    • Майстер навчального центру 
    • Методист з професійної реабілітації 
    • Механік-інструктор бортовий 
    • Оператор-інструктор бортовий 
    • Педагог професійного навчання 
    • Технолог-наставник 
    • Фахівець з фольклористики 
    • Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо) 
   • 3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій 
    • Брокер 
    • Дилер 
    • Маклер біржовий 
    • Фахівець з біржових операцій 
    • Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів 
    • Фахівець з депозитарної діяльності 
    • Фахівець з корпоративного управління 
    • Фахівець з управління активами 
    • Фахівець з фінансово-економічної безпеки 
    • Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів 
   • 3412 Страхові агенти 
    • Агент страховий 
    • Страхувальник 
   • 3413 Агенти з торгівлі майном 
    • Агент з нерухомості 
    • Ріелтер 
    • Торговець (власність) 
    • Торговець нерухомістю 
   • 3414 Консультанти з подорожей та організатори подорожей 
    • Екскурсовод 
    • Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму) 
    • Організатор подорожей (екскурсій) 
    • Організатор туристичної і готельної діяльності 
    • Фахівець з готельного обслуговування 
    • Фахівець з розвитку сільського туризму 
    • Фахівець з туристичного обслуговування 
    • Фахівець із конференц-сервісу 
    • Фахівець із організації дозвілля 
    • Фахівець із спеціалізованого обслуговування 
    • Фахівець із туристичної безпеки 
   • 3415 Технічні та торговельні представники 
    • Агент комерційний
    • Агент морський 
    • Агент торговельний 
    • Агент 
    • Комівояжер 
    • Мерчендайзер 
    • Повірений морський (супервайзер) 
    • Представник торговельний 
    • Торговець (інженерні розробки) 
    • Торговець комерційний 
    • Торговець промисловий 
    • Торговець роз'їзний 
    • Торговець технічний 
    • Уповноважений контори з імпорту худоби 
   • 3416 Закупники 
    • Закупник 
   • 3417 Оцінювачі та аукціоністи 
    • Аукціоніст (ліцитатор) 
    • Диспашер 
    • Експерт-консультант із страхування 
    • Оцінювач (експертна оцінка майна) 
    • Оцінювач 
    • Оцінювач-експерт 
    • Фахівець з коштовного каміння (гемолог) 
   • 3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 
    • Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей 
    • Інспектор кредитний 
    • Інспектор обмінного пункту 
    • Інспектор торговельний 
    • Інспектор-товарознавець 
    • Організатор з постачання 
    • Організатор із збуту 
    • Товарознавець 
    • Черговий по товарній конторі 
   • 3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів 
    • Торговельний брокер (маклер) 
   • 3422 Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції 
    • Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті) 
    • Агент з митного оформлення
    • Агент із замовлень населення на перевезення 
    • Адміністратор пасажирської служби 
    • Експедитор 
    • Експедитор транспортний
    • Черговий по транспортно-експедиційному підприємству 
    • Черговий служби перевезень аеропортів 
    • Шипчандлер 
   • 3423 Агенти із зайнятості й трудових контрактів 
    • Інспектор з кадрів закордонного плавання 
    • Інспектор з кадрів 
    • Організатор з персоналу 
    • Фахівець з найму робочої сили 
   • 3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери 
    • Агент податковий 
    • Агент рекламний 
    • Адміністратор знімальної групи 
    • Адміністратор кінотеатру 
    • Адміністратор телевізійних передач 
    • Імпресаріо 
    • Представник з реклами 
    • Ревізор комерційний шляховий 
    • Ревізор комерційний 
    • Торговець (обслуговування бізнесу та реклами) 
   • 3431 Секретарі адміністративних органів 
    • Відповідальний секретар редакції 
    • Відповідальний секретар федерації виду спорту 
    • Інспектор з контролю за виконанням доручень 
    • Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 
    • Оргсекретар (асоціації, союзу, федерації) 
    • Секретар адміністративний 
    • Секретар виконкому 
    • Секретар комітету (організації, підприємства, установи) 
    • Секретар органу самоорганізації населення 
    • Секретар правління 
   • 3432 Судові секретарі, виконавці та розпорядники 
    • Відповідальний секретар колегії судової 
    • Державний уповноважений 
    • Офісний службовець (недержавні установи юриспруденції)
    • Офісний службовець (страхування)
    • Помічник приватного виконавця
    • Секретар колегії судової 
    • Секретар судового засідання 
    • Секретар суду 
    • Судовий виконавець 
    • Судовий розпорядник 
   • 3433 Бухгалтери та касири-експерти 
    • Асистент бухгалтера-експерта 
    • Бухгалтер 
    • Касир-експерт 
   • 3434 Допоміжний персонал у сфері статистики та математики 
    • Асистент актуарія 
    • Асистент економіста-демографа 
    • Асистент економіста-статистика 
    • Асистент математика 
   • 3435 Організатори діловодства 
    • Організатор діловодства (державні установи) 
    • Організатор діловодства (види економічної діяльності) 
    • Організатор діловодства (система судочинства) 
   • 3436 Помічники керівників 
    • Адміністративний помічник
    • Помічник керівника (директора, начальника і т. ін.) установи виконання покарань 
    • Помічник керівника підприємства (установи, організації) 
    • Референт 
    • Помічник керівника виробничого підрозділу 
    • Помічник керівника іншого основного підрозділу 
    • Помічник керівника малого підприємства без апарату управління 
    • Помічник судді
    • Помічник юриста
    • Помічник адвоката 
    • Помічник нотаріуса державного 
    • Помічник нотаріуса 
    • Помічник члена комісії 
   • 3439 Інші технічні фахівці в галузі управління 
    • Асистент
    • Асистент географа (політична географія) 
    • Асистент географа (фізична географія) 
    • Асистент географа 
    • Асистент географа-економіста 
    • Асистент соціолога
    • Асистент фахівця з міського та районного планування 
    • Асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки 
    • Аташе 
    • Віце-консул 
    • Громадський інспектор з використання та охорони земель 
    • Державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж
    • Державний інспектор з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою 
    • Дипломатичний агент 
    • Дипломатичний кур'єр 
    • Інспектор 
    • Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки авіації 
    • Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації 
    • Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної придатності повітряних суден 
    • Інспектор державний з авіаційного нагляду 
    • Інспектор державний з пожежного нагляду 
    • Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду 
    • Інспектор з інвентаризації 
    • Інспектор з обліку та бронювання військовозобов'язаних 
    • Інспектор з обліку та розподілу житлової площі 
    • Інспектор з оборонно-масової роботи 
    • Інспектор з організації захисту секретної інформації 
    • Інспектор з основної діяльності 
    • Інспектор з туризму 
    • Інспектор протипожежної профілактики (пенітенціарна система) 
    • Інспектор-ревізор 
    • Інструктор 
    • Інструктор аварійно-рятувального (спеціального) підрозділу 
    • Інструктор виконкому з організаційної роботи 
    • Інструктор газодимозахисної служби 
    • Інструктор з організаційно-масової роботи 
    • Інструктор з основної діяльності 
    • Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки 
    • Консул 
    • Організатор з обслуговування перевезень (на автотранспорті)
    • Організатор громадських заходів 
    • Організатор природокористування 
    • Посланник 
    • Ревізор 
    • Секретар дипломатичного агентства 
    • Секретар колегії (комітету) 
    • Секретар ради (науково-технічної, наукової, художньо-технічної) 
    • Секретар творчої спілки 
    • Секретар центрального органу виконавчої влади 
    • Старший державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж
    • Технік з інвентаризації нерухомого майна 
    • Фахівець 
    • Фахівець з інтерв'ювання 
    • Фахівець з організації кондомініумів
    • Фахівець з організації побутового обслуговування 
    • Фахівець з пожежної безпеки
    • Фахівець з радіаційного та хімічного захисту 
    • Фахівець з режиму секретності 
    • Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом 
    • Фахівець із організації інформаційної безпеки 
    • Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 
   • 3441 Інспектори митної служби 
    • Інспектор митний 
   • 3442 Інспектори податкової служби 
    • Головний державний податковий інспектор 
    • Державний податковий інспектор 
    • Інспектор з контролю за цінами 
    • Ревізор-інспектор податковий 
   • 3443 Інспектори із соціальної допомоги 
    • Інспектор з виплати пенсій 
    • Інспектор з призначення пенсій 
    • Інспектор з соціальної допомоги 
   • 3444 Інспектори з ліцензій 
    • Інспектор з ліцензування 
   • 3449 Інші державні інспектори 
    • Державний гірничотехнічний інспектор на вугільних шахтах з підземними роботами 
    • Державний інспектор з ветеринарної медицини 
    • Державний інспектор з енергетичного нагляду
    • Державний інспектор з карантину рослин 
    • Державний інспектор з охорони прав на сорти рослин 
    • Державний інспектор з ринкового нагляду
    • Інженер-інспектор (органи державної влади) 
    • Інспектор (цін, мір та ваг і т. ін.) 
    • Інспектор державний електрозв'язку 
    • Інспектор державний з конвенційного рибальства 
    • Інспектор державний з маломірних суден 
    • Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки 
    • Інспектор державний з якості товару та торгівлі 
    • Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів 
    • Інспектор державний рибоохорони 
    • Інспектор державний 
    • Інспектор з експорту 
    • Інспектор з охорони природно-заповідного фонду 
    • Інспектор прикордонної служби 
    • Інспектор санітарний
    • Старший державний інспектор з енергетичного нагляду
   • 3450 Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи 
    • Інспектор воєнізованої охорони 
    • Помічник приватного детектива
    • Фахівець з організації майнової та особистої безпеки 
   • 3451 Інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання 
    • Дізнавач 
    • Дільничний інспектор міліції 
    • Інспектор (органи внутрішніх справ) 
    • Інспектор з дізнання 
    • Оперуповноважений 
   • 3452 Фахівці кримінально-виконавчої служби 
    • Відповідальний (старший) по корпусу (корпусному відділенню) (пенітенціарна система) 
    • Інспектор (пенітенціарна система) (з дипломом бакалавра) 
    • Інструктор з професійної підготовки (пенітенціарна система) 
   • 3460 Соціальні працівники 
    • Асистент вихователя виправно-трудового закладу 
    • Соціальний працівник (допоміжний персонал) 
    • Тифлокоментатор
    • Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера) 
   • 3471 Декоратори та комерційні дизайнери 
    • Асистент художника-реставратора 
    • Десинатор 
    • Дизайнер (художник-конструктор) (з дипломом молодшого спеціаліста) 
    • Дизайнер-виконавець  
    • Дизайнер-виконавець графічних робіт 
    • Дизайнер-виконавець інтер'єру 
    • Дизайнер-виконавець меблів 
    • Дизайнер-виконавець мультимедійних об'єктів 
    • Дизайнер-виконавець одягу 
    • Дизайнер-виконавець пакування 
    • Дизайнер-виконавець промислових виробів та об'єктів 
    • Дизайнер-виконавець тканини 
    • Колорист (художник) 
    • Мозаїст монументально-декоративного живопису 
    • Скульптор-виконавець 
    • Фахівець з перукарського мистецтва та декоративної косметики 
    • Художник ектопротезного кабінету 
    • Художник з освітлення 
    • Художник-бутафор 
    • Художник-виконавець 
    • Художник-гример 
    • Художник-декоратор театрально-видовищного підприємства 
    • Художник-декоратор телебачення 
    • Художник-костюмер 
    • Художник-лялькар 
    • Художник-оформлювач театралізованих вистав 
    • Художник-оформлювач 
    • Художник-шрифтовик телебачення 
   • 3472 Радіо-, теле- та інші ведучі 
    • Ведучий дискотеки 
    • Диктор 
    • Диск-жокей 
    • Суфлер 
    • Фахівець з інтерв'ювання (засоби масової інформації) 
   • 3473 Музиканти, співаки, танцюристи, які працюють на вулиці та в нічних клубах 
    • Концертмейстер (з дипломом молодшого спеціаліста) 
    • Музикант (у сквері, переході, нічному клубі, на вулиці, майдані) 
    • Розпорядник танцювального вечора 
    • Співак (у сквері, переході, на вулиці, майдані) 
    • Співак-бандурист 
    • Танцюрист у нічному клубі 
   • 3474 Клоуни, ілюзіоністи, акробати та прирівняні до них естрадно-циркові артисти 
    • Акробат (цирковий) 
    • Актор (заклади культури та мистецтва) 
    • Артист естрадно-спортивного, ілюзіонного та інших оригінальних естрадних жанрів 
    • Артист на трапеції 
    • Артист цирку (акробат, жонглер, клоун та ін.) 
    • Артист-дресирувальник тварин 
    • Артист-дресирувальник хижих звірів 
    • Артист-канатоходець 
    • Асистент циркового номера, колективу 
    • Гіпнотизер 
    • Дресирувальник диких тварин 
    • Жонглер 
    • Ілюзіоніст 
    • Імітатор 
    • Інспектор манежу (що веде виставу) 
    • Клоун 
    • Комік цирковий 
    • Лялькар 
    • Організатор концертів і лекцій 
    • Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності 
    • Повітряний гімнаст 
    • Приборкувач диких тварин 
    • Репетитор циркових номерів 
    • Фокусник 
    • Шапітмейстер 
   • 3475 Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени 
    • Дельтапланерист-випробувач 
    • Жокей 
    • Інструктор з аеробіки 
    • Інструктор з фізкультури 
    • Інструктор із стройової та фізичної підготовки 
    • Інструктор навчально-тренувального пункту 
    • Інструктор парашутно-десантної підготовки 
    • Інструктор-дельтапланерист 
    • Інструктор-методист з виробничої гімнастики 
    • Інструктор-методист з дельтапланеризму 
    • Інструктор-методист з технічних і військово-прикладних видів спорту 
    • Інструктор-методист з фізичної культури та спорту 
    • Інструктор-методист спортивної школи 
    • Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу) 
    • Інструктор-парашутист 
    • Парашутист-випробувач 
    • Парашутист-рятувальник 
    • Парашутист-укладальник парашутів 
    • Спортсмен-інструктор збірної команди України 
    • Спортсмен-інструктор 
    • Спортсмен-професіонал з виду спорту 
    • Суддя з виду спорту 
    • Суддя з випробування племінних коней 
    • Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.) 
    • Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.) 
    • Тренер-методист
    • Фітнес-тренер 
   • 3476 Організатори у сфері культури та мистецтва 
    • Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.) 
    • Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва) 
    • Організатор театралізованих народних свят та обрядів 
   • 3479 Інші фахівці у сфері культури та мистецтва 
    • Артист (оркестру, хору, ансамблю, естради та ін.) (з дипломом молодшого спеціаліста) 
    • Артист балету (з дипломом молодшого спеціаліста) 
    • Фахівець з бібліотечної справи
   • 3480 Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану 
    • Диякон (служитель) 
    • Регент 
    • Релігійний проповідник (євангеліст, благовісник та ін.) 
   • 3491 Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень 
    • Лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень) 
    • Технік-радіометрист 
   • 3510 Фахівці з переробки плодоовочевої продукції 
    • Технік-технолог з переробки плодоовочевої продукції 
   • 3520 Фахівці з бродильного виробництва та виноробства 
    • Технік-технолог з бродильного виробництва та виноробства 
   • 3530 Фахівці з виробництва молочних продуктів 
    • Технік-технолог з виробництва молочних продуктів 
   • 3540 Фахівці з виробництва м'ясних продуктів 
    • Технік-технолог з виробництва м'ясних продуктів 
   • 3550 Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 
    • Технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 
   • 3560 Фахівці зі зберігання та переробки зерна 
    • Технік-технолог зі зберігання та переробки зерна 
   • 3570 Фахівці з технології харчування 
    • Технік-технолог з технології харчування 
   • 3590 Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості 
    • Технік-технолог з виробництва жирів і жирозамінників 
    • Технік-технолог з виробництва полісахаридів 
    • Технік-технолог з виробництва цукристих речовин 
  • 4 Технічні службовці
   • 4111 Стенографісти та друкарки 
    • Друкарка 
    • Друкарка диктофонної групи 
    • Друкарка редакції 
    • Друкарка, що працює з іноземним текстом 
    • Стенографіст 
    • Офісний службовець (друкування)
   • 4112 Оператори машин для оброблення текстів і подібні професії 
    • Оператор інформаційно-комунікаційних мереж 
    • Оператор комп'ютерного набору 
    • Оператор комп'ютерної верстки 
    • Оператор копіювальних та розмножувальних машин 
    • Укладальник тексту 
    • Шифрувальник 
   • 4113 Оператори із збору даних 
    • Гідрометеоспостерігач 
    • Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 
   • 4114 Оператори лічильних машин 
    • Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ) 
   • 4115 Секретарі 
    • Асистент референта 
    • Диспетчер факультету 
    • Секретар 
    • Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 
    • Секретар навчальної частини (диспетчер) 
    • Секретар незрячого фахівця 
    • Секретар-друкарка 
    • Секретар-стенографіст 
   • 4121 Реєстратори бухгалтерських даних 
    • Калькулятор 
    • Нарядник 
    • Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 
    • Офісний службовець (аудит)
    • Офісний службовець (аукціон)
    • Офісний службовець (бухгалтерія)
    • Офісний службовець (каса)
    • Офісний службовець (розрахунок собівартості)
    • Рахівник 
    • Таксувальник перевізних документів 
    • Таксувальник 
    • Тарифікатор 
    • Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту 
   • 4122 Статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями 
    • Оператор з розрахунків за використаний газ 
    • Офісний службовець (боргові зобов'язання)
    • Офісний службовець (застава та іпотека)
    • Офісний службовець (інвестиції)
    • Офісний службовець (кредит)
    • Офісний службовець (оцінка вартості)
    • Офісний службовець (статистика)
    • Офісний службовець (цінні папери)
    • Статистик 
   • 4131 Службовці на складах 
    • Агент з постачання 
    • Диспетчер з відпуску готової продукції 
    • Контролер фільмів кінопрокату 
    • Офісний службовець (постачання)
    • Офісний службовець (реєстрація та облік)
    • Офісний службовець (складське господарство)
    • Приймальник золота стоматологічних установ (підрозділів) 
    • Приймальник пункту прокату 
    • Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини 
    • Сестра-господиня 
    • Тальман 
   • 4132 Приймальники замовлень 
    • Офісний службовець (планування виробництва)
    • Приймальник замовлень 
   • 4133 Службовці з транспортних операцій 
    • Агент з розшуку вантажів та багажу 
    • Інформатор судноплавної обстановки 
    • Нарядник багажного відділення 
    • Нарядник локомотивних (поїзних) бригад 
    • Оператор авіаційного електрозв'язку 
    • Оператор бюро з обліку переходу вагонів 
    • Оператор вагонного депо 
    • Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному (морському, річковому) транспорті 
    • Оператор диспетчерської служби 
    • Оператор електродепо метрополітену 
    • Оператор з інформації про вантажопоштові перевезення 
    • Оператор з оброблення перевізних документів 
    • Оператор пасажирської та вантажної служби 
    • Оператор при маневровому диспетчері залізничної станції 
    • Оператор при черговому по локомотивному депо 
    • Оператор при черговому по станції 
    • Оператор промивально-пропарювальної станції 
    • Оператор служби перевезень 
    • Оператор служби руху 
    • Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів 
    • Оператор технічних засобів контролю на безпеку 
    • Оператор з інформації про підхід і прибуття вантажів
    • Оператор при черговому по дирекції залізничних перевезень
    • Офісний службовець (перевезення вантажів)
    • Пломбувальник вагонів та контейнерів 
    • Старший оператор диспетчерської руху флоту 
    • Старший черговий агентства повітряних сполучень 
    • Черговий аеропорту 
    • Черговий з комплектування пасажирського завантаження 
    • Черговий з приймання і відправлення поїздів метрополітену 
    • Черговий на переправі 
    • Черговий по вокзалу 
    • Черговий по парку (на залізничному транспорті) 
    • Черговий по пункту транспортно-експедиційного підприємства на вокзалі (автостанції) 
    • Черговий по роз'їзду 
    • Черговий по сортувальній гірці 
    • Черговий пульта керування 
    • Черговий пункту обороту локомотивів 
    • Черговий пункту підміни локомотивних бригад 
    • Черговий станційного поста телекерування 
    • Черговий станційного поста централізації 
   • 4141 Службовці, що зайняті в бібліотеці чи роботою з картотекою 
    • Архіваріус 
    • Оброблювач інформаційного матеріалу 
    • Офісний службовець (бібліотека)
    • Офісний службовець (копіювання документів)
    • Офісний службовець (систематизація документів)
    • Офісний службовець (фотокопіювання)
    • Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу 
    • Укладач кінопрограм 
   • 4142 Службовці, що займаються сортуванням та доставкою пошти 
    • Експедитор (перевезення пошти) 
    • Контролер технічний поштових вагонів 
    • Листоноша (поштар) 
    • Оброблювач замовлень 
    • Оператор експедиційних машин 
    • Сортувальник поштових відправлень та виробів друку 
    • Фельд'єгер 
    • Черговий відповідальний за обмін пошти 
    • Черговий з відправлення та одержання матриць 
    • Черговий з оформлення супровідної документації 
    • Черговий з підготовки рейсових карток 
   • 4143 Службовці, що займаються кодуванням, коректурою та подібними роботами 
    • Кодифікатор 
    • Кодувальник 
    • Коректор (коригування морських карт і посібників для плавання) 
    • Коректор (коригування текстів) 
   • 4144 Переписувачі та діловоди 
    • Діловод 
    • Офісний службовець (документознавство)
    • Паспортист 
    • Переписувач нот за Брайлем 
    • Переписувач нот 
    • Писар 
   • 4190 Інші службовці, пов'язані з інформацією 
    • Готувач основи для мультиплікаційних малюнків 
    • Друкар субтитрування 
    • Інтерв'юер 
    • Контролер регламентного бюро 
    • Макетник макетно-модельного проектування 
    • Макетник театрально-постановочних макетів 
    • Макетник художніх макетів 
    • Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт 
    • Монтажник негатива 
    • Монтажник позитива 
    • Обліковець 
    • Освітлювач 
    • Піротехнік 
    • Планшетист 
    • Реставратор фільмокопій 
    • Розфарбовувач законтурованих малюнків 
    • Спостерігач за забрудненням природного середовища 
    • Табельник 
    • Укладач опису об'єктів населених пунктів 
    • Установник декорацій 
    • Установник художніх творів 
    • Фільмоперевіряльник 
   • 4211 Касири та білетери 
    • Касир (на підприємстві, в установі, організації) 
    • Касир багажний 
    • Касир квитковий 
    • Касир товарний (вантажний) 
    • Касир торговельного залу 
    • Контролер квитків 
    • Контролер ломбарду 
    • Контролер пасажирського транспорту 
    • Контролер перонний (квитковий) 
    • Контролер-касир 
    • Контролер-ревізор 
    • Оператор автоматизованого розрахунку у готелі 
    • Ревізор-інструктор з контролю пасажирських поїздів 
    • Черговий залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів 
   • 4212 Касири в банках та інкасатори 
    • Інкасатор 
    • Інкасатор-водій автотранспортних засобів 
    • Касир (в банку) 
    • Касир-оператор автоматизованої системи оброблення банкнот
    • Касир-операціоніст
    • Контролер у банку
    • Обмінювач грошей 
    • Операціоніст (банк) 
   • 4213 Букмекери (на перегонах) та круп'є (банківники) 
    • Букмекер 
    • Круп'є 
   • 4214 Лихварі (особи, що позичають гроші в заставу або в борг) 
    • Кредитор 
    • Лихвар 
   • 4215 Збирачі податків 
    • Збирач благодійних внесків 
    • Збирач боргових платежів 
    • Контролер ринку 
    • Паркувальник 
   • 4221 Агенти з туризму 
    • Агент з організації туризму 
    • Офісний службовець (подорожі)
   • 4222 Службовці з інформування (довідок) 
    • Адміністратор (господар) залу 
    • Адміністратор черговий 
    • Адміністратор 
    • Офіс-адміністратор
    • Офісний службовець (інформація)
    • Реєстратор медичний 
    • Реєстратор 
    • Ресепшіоніст 
    • Черговий з надання довідок
    • Черговий (інші установи, підприємства, організації) 
    • Черговий відповідальний по міністерству (відомству) 
    • Черговий інформаційно-довідкової служби 
    • Черговий пульта (пункт централізованого спостереження) 
    • Черговий у залі більярдному 
   • 4223 Телефоністи, телеграфісти та споріднені професії сфери зв'язку 
    • Оператор електрозв'язку 
    • Оператор поштового зв'язку 
    • Радіооператор 
    • Радіотелефоніст 
    • Телеграфіст 
    • Телефоніст довідкової служби міської телефонної мережі 
    • Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 
    • Телефоніст місцевого телефонного зв'язку 
    • Фотооператор 
   • 4229 Укрупнені професії службовців з інформування клієнтів 
    • Адміністратор програм радіо та телебачення
    • Оператор телекомунікаційних послуг 
  • 5 Працівники сфери торгівлі та послуг
   • 5111 Працівники, що надають послуги в дорозі 
    • Агент з доставки замовлених квитків 
    • Агент з організації обслуговування авіаперевезень 
    • Агент з приймання замовлень на квитки 
    • Бортпровідник судновий 
    • Бортпровідник 
    • Евакуатор 
    • Інспектор-провідник бортовий 
    • Інструктор-провідник бортовий 
    • Прийомоздавальник вантажу та багажу
    • Прийомоздавальник вантажу та багажу в поїздах
    • Старший бортовий провідник служби бортпровідників 
    • Стюард (послуги у дорозі) 
    • Черговий з організації групових пасажирських перевезень 
    • Черговий з реєстрації пасажирів 
    • Черговий з реєстрації транзитних пасажирів 
    • Черговий із забезпечення харчування пасажирів 
    • Черговий на зустрічі та посадці пасажирів 
    • Черговий по відновному поїзду
    • Черговий по залу (вокзалу, залізничного агентства обслуговування пасажирів) 
   • 5112 Провідники та кондуктори на транспорті 
    • Кондуктор громадського транспорту 
    • Провідник 
    • Провідник із супроводження вантажів
    • Провідник із супроводження локомотивів і пасажирських вагонів у неробочому стані 
    • Провідник пасажирських вагонів у парках відстою вагонів 
    • Провідник пасажирського вагона 
    • Провідник службово-технічного вагона 
   • 5113 Супроводжувачі у подорожах 
    • Груповод 
   • 5121 Доглядачі будинків та чергові в готелях та гуртожитках 
    • Економка 
    • Комендант будинку 
    • Комендант об'єкта 
    • Комендант 
    • Консьєрж готельного комплексу 
    • Оператор з диспетчерського обслуговування ліфтів 
    • Портьє 
    • Стюард (готелі та інші місця розміщення) 
    • Черговий по будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад
    • Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату) 
   • 5122 Кухарі 
    • Виробник харчових напівфабрикатів 
    • Кухар 
    • Кухар дитячого харчування 
    • Кухар судновий 
    • Кухар-матрос 
    • Кухар-стюард 
    • Шеф-кухар 
   • 5123 Офіціанти та буфетники 
    • Бариста 
    • Бармен 
    • Бармен судновий 
    • Буфетник 
    • Буфетник судновий 
    • Готувач молочних коктейлів 
    • Готувач напоїв 
    • Метрдотель 
    • Офіціант судновий 
    • Офіціант 
    • Сомельє 
    • Стюард 
    • Стюард (заклади ресторанного господарства) 
   • 5129 Укрупнені професії доглядачів будинків та працівників закладів ресторанного господарства 
    • Інструктор з навчання закладу ресторанного господарства
    • Майстер готельного обслуговування
    • Майстер ресторанного обслуговування (водний транспорт) 
    • Майстер ресторанного обслуговування 
    • Працівник з обслуговування ресторанного обладнання
    • Працівник закладу ресторанного господарства
    • Чистильник приміщень (клінер) 
   • 5131 Працівники, що забезпечують піклування та догляд за дітьми 
    • Гувернер 
    • Нянька 
    • Помічник вихователя 
    • Помічник вчителя 
   • 5132 Працівники з надання послуг пацієнтам лікувальних закладів 
    • Екстрений медичний технік
    • Інструктор з надання першої допомоги
    • Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.) 
    • Молодша медична сестра з догляду за хворими 
   • 5133 Працівники, що надають індивідуальні послуги на дому, в організаціях соціального обслуговування 
    • Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)
    • Соціальний робітник 
    • Супроводжувач осіб з інвалідністю
   • 5139 Виконавці побутових послуг та працівники споріднених професій 
    • Виконавець доручень бюро побутових послуг 
    • Оператор з обслуговування плавальних басейнів
    • Помічник ветеринара 
    • Помічник фармацевта 
    • Стюард (інші послуги фізичним та юридичним особам) 
   • 5141 Перукарі, гримери-пастижери та косметики 
    • Вимірювач фізичних даних людини 
    • Візажист 
    • Візажист-стиліст 
    • Гример-пастижер 
    • Косметик 
    • Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг
    • Манікюрник 
    • Пастижер 
    • Педикюрник 
    • Перукар (перукар-модельєр) 
    • Перукар собак 
   • 5142 Компаньйони та слуги 
    • Камердинер 
    • Покоївка 
   • 5143 Утримувачі похоронних контор, трунарі та бальзамувальники 
    • Бальзамувальник 
    • Доглядач кладовища (колумбарію) 
    • Машиніст ритуального устаткування 
    • Робітник з обслуговування місць поховань 
    • Робітник ритуальних послуг 
    • Розпорядник похорону 
    • Трунар 
   • 5149 Інші працівники, пов'язані з наданням послуг окремим особам 
    • Вимірювач об'єктів нерухомого майна 
    • Водій-інструктор
    • Інструктор з індивідуального навчання водінню
    • Інструктор підводного плавання (рекреаційний дайвінг) 
    • Інструктор спортивний з туристичного супроводу (за видами туризму) 
    • Інструктор тиру (малокаліберного, пневматичного) 
    • Організатор ритуалу 
    • Провідник (за видами туризму) 
    • Розпорядник Палацу одружень 
    • Стюард (стадіони та інші спортивні споруди) 
   • 5151 Астрологи 
    • Астролог 
   • 5152 Ворожки та хіроманти 
    • Ворожка 
    • Хіромант 
   • 5161 Пожежні  
    • Десантник-пожежний 
    • Інструктор авіапожежної команди 
    • Інструктор парашутно-пожежної групи 
    • Парашутист-пожежний 
    • Пожежний (респіраторник) 
    • Пожежний-рятувальник 
    • Спостерігач-пожежний 
    • Старший інспектор парашутної та десантно-пожежної служби центральної бази 
   • 5162 Міліціонери 
    • Інструктор (молодший склад поліції)
    • Командир відділення (поліція)
    • Командир катера (поліція)
    • Молодший інспектор (поліція)
    • Поліцейський (за спеціалізаціями)
    • Поліцейський (інспектор) патрульної служби
    • Поліцейський (інспектор) поліції особливого призначення
    • Помічник дільничного офіцера поліції
    • Помічник командира взводу (поліція)
    • Помічник оперуповноваженого 
    • Помічник слідчого 
   • 5163 Працівники кримінально-виконавчої служби 
    • Молодший інспектор (пенітенціарна система) 
    • Молодший інспектор-черговий (пенітенціарна система) 
   • 5169 Працівники захисних та охоронних служб 
    • Єгер 
    • Командир відділення (сфера цивільного захисту) 
    • Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 
    • Командир пункту (газорятувального, гірничорятувального, підземного, аварійно-рятувального, пожежно-рятувального) 
    • Контролер на контрольно-пропускному пункті 
    • Молодший інспектор прикордонної служби 
    • Майстер службової кінології
    • Оператор автоматичного газового захисту 
    • Оператор сейсмопрогнозу 
    • Охоронець 
    • Охоронник 
    • Охоронник-пожежний 
    • Помічник чергового
    • Провідник (вожатий) службових собак 
    • Провідник спецвагона установ Нацбанку 
    • Прожекторист 
    • Рятувальник 
    • Рятувальник гірський
    • Рятувальник-верхолаз 
    • Рятувальник-кінолог 
    • Сапер (розмінування) 
    • Стрілець 
    • Черговий бюро перепусток 
   • 5210 Манекенники та інші моделі 
    • Демонстратор зачісок 
    • Манекенник 
    • Модель 
    • Натурник 
   • 5220 Продавці в магазинах 
    • Дегустатор (рекламна діяльність) 
    • Демонстратор товарів (рекламна діяльність) 
    • Демонстратор-консультант з продажу інформаційно-комунікаційного устаткування 
    • Комплектувальник товарів 
    • Продавець непродовольчих товарів 
    • Продавець продовольчих товарів 
    • Продавець-консультант 
    • Фасувальник медичних виробів 
   • 5230 Продавці, що ведуть торгівлю з лотків та на ринках 
    • Кіоскер 
    • Продавець (з лотка, на ринку) 
    • Торговець рибою 
   • 5311 Працівники фільмо-, фоно-, фототек 
    • Відеотекар 
    • Фільмотекар 
    • Фонотекар 
    • Фототекар 
   • 5312 Працівники, зайняті на декоративних, художніх (дизайнерських) допоміжних роботах у сфері мистецтва 
    • Виконавець художньо-оформлювальних робіт
    • Декоратор вітрин 
    • Оформлювач вітрин, приміщень та будівель 
    • Реквізитор 
  • 6 Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
  • 7 Кваліфіковані робітники з інструментом
   • 7111 Гірники та кар'єрні робітники 
    • Відбірник геологічних проб 
    • Гірник з попередження та гасіння пожеж 
    • Гірник з ремонту гірничих виробок 
    • Гірник на геологічних роботах 
    • Гірник на маркшейдерських роботах 
    • Гірник очисного забою 
    • Гірник підземний 
    • Гірник розсипних родовищ, 
    • Готувач басейнів 
    • Забійник 
    • Забійник на відбійних молотках 
    • Замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах 
    • Збагачувач мінералів та шліхів 
    • Ізолювальник (будівництво метрополітенів) 
    • Каротажник 
    • Колій плит та блоків 
    • Кріпильник 
    • Люковий (гірничі роботи) 
    • Монтажник геодезичних знаків 
    • Набирач проб у шахті 
    • Оббирач гірничих виробок 
    • Пресувальник торфових виробів 
    • Прохідник гірничих схилів 
    • Прохідник на поверхневих роботах 
    • Прохідник 
    • Регулювальник хвостового господарства 
    • Респіраторник 
    • Стовбуровий (підземний) 
    • Стовбуровий (поверхневий) 
    • Терморізальник 
   • 7112 Вибуховики 
    • Майстер-підривник 
    • Підривник
    • Підривник (спеціальні хімічні виробництва) 
    • Підривник-розрядник боєприпасів
    • Підривник на лісових роботах 
   • 7113 Колії, різальники каменю та каменотеси 
    • Калібрувальник-розкрійник 
    • Каменотес (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи) 
    • Каменотес (оброблення каменю) 
    • Контролер виробів із слюди 
    • Різьбяр по каменю 
    • Розпилювач каменю (виробництво художніх виробів) 
   • 7115 Укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих робітників на транспорті 
    • Оператор вагового устаткування 
   • 7120 Укрупнені професії будівельників будівель та споруд 
    • Деревообробник будівельний 
    • Монтажник будівельний 
   • 7122 Муляри 
    • Вогнетривник 
    • Муляр 
    • Пічник 
    • Реставратор пам'яток кам'яної архітектури 
    • Укладальник промислових залізобетонних труб 
    • Укладальник промислових цегляних труб 
    • Футерувальник (кислототривник) 
    • Футерувальник-муляр 
    • Футерувальник-шамотник на ремонті ванн 
   • 7123 Укладальники бетонної суміші 
    • Бетоняр 
    • Цементатор 
   • 7124 Теслярі та столяри 
    • Комплектувальник панелей 
    • Реставратор пам'яток дерев'яної архітектури 
    • Столяр будівельний 
    • Столяр судновий 
    • Столяр-верстатник (будівельні роботи) 
    • Тесляр 
   • 7129 Будівельники, ремонтники споруд та верхолази 
    • Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд 
    • Бруківник 
    • Верхолаз 
    • Дорожньо-колійний робітник 
    • Землекоп 
    • Колійний робітник на озері 
    • Монтажник гіпсокартонних конструкцій 
    • Монтажник систем утеплення будівель 
    • Монтажник-складальник алюмінієвих конструкцій 
    • Монтажник-складальник металопластикових конструкцій 
    • Монтер колії 
    • Обхідник колій та штучних споруд 
    • Ремонтник штучних споруд 
    • Ремонтувальник висотних частин будинків 
    • Ремонтувальник площинних спортивних споруд 
    • Річковий робітник на підводно-технічних, габіонних і фашинних роботах, що виконуються з поверхні 
    • Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 
    • Тунельний робітник 
   • 7131 Покрівельники 
    • Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів 
    • Покрівельник сталевих покрівель 
    • Реставратор покрівельних покриттів 
   • 7132 Лицювальники та паркетники 
    • Лицювальник синтетичними матеріалами 
    • Лицювальник-мармурник 
    • Лицювальник-мозаїст 
    • Лицювальник-плиточник 
    • Лицювальник-полірувальник 
    • Паркетник 
   • 7133 Штукатури 
    • Ліпник архітектурних деталей 
    • Модельник архітектурних деталей 
    • Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів 
    • Штукатур 
   • 7134 Ізолювальники 
    • Ізолювальник (спеціальні виробництва)
    • Ізолювальник з термоізоляції 
    • Ізолювальник на гідроізоляції 
    • Ізолювальник судновий 
    • Ізолювальник-плівочник 
    • Кислототривник-вініпластник 
    • Кислототривник-гумувальник 
   • 7135 Склярі 
    • Вітражник 
    • Скляр 
   • 7136 Водопровідники та трубопровідники 
    • Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів 
    • Водопровідник доменної печі 
    • Водопровідник шахтної печі 
    • Заправник поливально-мийних машин 
    • Контролер водопровідного господарства 
    • Контролер газового господарства 
    • Контролер теплового господарства 
    • Монтажник зовнішніх трубопроводів 
    • Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 
    • Монтажник санітарно-технічного устаткування 
    • Монтажник технологічних трубопроводів 
    • Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі 
    • Слюсар з аварійно-відбудовних робіт у газовому господарстві 
    • Слюсар з виготовлення вузлів та деталей технологічних трубопроводів 
    • Слюсар з виготовлення й ремонту трубопроводів 
    • Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 
    • Слюсар-сантехнік 
    • Трубозгинальник судновий 
    • Трубопровідник лінійний 
    • Трубопровідник судновий 
   • 7137 Будівельні та подібні до них електрики 
    • Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 
    • Електрослюсар будівельний 
   • 7139 Укрупнені професії кваліфікованих робітників у будівництві 
    • Ізолювальник (будівельні роботи) 
    • Кесонник будівельний 
    • Кислототривник (будівельні роботи) 
    • Лицювальник (будівельний)
    • Механік технічних систем будівель 
    • Монтажник інженерних систем будівель 
    • Монтажник мереж зв'язку (будівельні роботи) 
    • Монтажник свїтлопрозорих та вентильованих фасадів
    • Монтажник стельових конструкцій
    • Опоряджувальник будівельний 
    • Покрівельник будівельний 
    • Слюсар-монтажник технологічних трубопроводів 
    • Укладальник підлогових покриттів
   • 7141 Маляри 
    • Контролер малярних робіт 
    • Лакувальник художніх виробів 
    • Маляр 
    • Маляр з оброблення декорацій 
   • 7142 Лакувальники 
    • Лакувальник підносів 
    • Малювальник емалями 
    • Опоряджувальник виробів з деревини 
    • Реставратор декоративно-художніх фарбувань 
    • Фарбувальник приладів і деталей 
   • 7143 Чистильники структурних частин будинків 
    • Піскоструминник 
    • Сажотрус 
   • 7211 Формувальники та стрижневики 
    • Бригадир дільниці приготування формувальної суміші 
    • Гідрочистильник 
    • Заварник відливок 
    • Кокільник-складальник 
    • Комплектувальник моделей 
    • Обпилювач фасонних відливок 
    • Обрубувач 
    • Піскозліплювальник 
    • Складальник форм 
    • Стрижневик машинного формування 
    • Стрижневик ручного формування 
    • Формувальник з виплавлюваних моделей 
    • Формувальник машинного формування 
    • Формувальник ручного формування 
   • 7212 Зварники та газорізальники 
    • Бригадир муфтозварювального відділення 
    • Вишкомонтажник-зварник 
    • Газозварник 
    • Газорізальник 
    • Електровібронаплавлювач 
    • Електрогазозварник судновий 
    • Електрогазозварник 
    • Електрогазозварник-врізальник 
    • Електрозварник листів та стрічок 
    • Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 
    • Електрозварник ручного зварювання 
    • Електрозварник труб на стані 
    • Заготівник матеріалу та деталей 
    • Зварник арматурних сіток та каркасів 
    • Зварник випрямлячів 
    • Зварник виробів з тугоплавких металів 
    • Зварник електровакуумних приладів 
    • Зварник на дифузійно-зварювальних установках 
    • Зварник на електронно-променевих зварювальних установках 
    • Зварник на лазерних установках 
    • Зварник на машинах контактного (пресового) зварювання 
    • Зварник термітного зварювання 
    • Контролер зварювальних робіт 
    • Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин 
    • Паяльник агрегатів ракетних рідинних двигунів
    • Паяльщик 
    • Паяльщик пакетів конденсаторів 
    • Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик) 
    • Паяльщик спеціальних виробів (спеціальні хімічні виробництва)
    • Різальник на лазерній установці 
   • 7213 Робітники, що працюють з тонколистовим металом 
    • Бляхар 
    • Мідник 
    • Мідник з виготовлення суднових виробів 
    • Рихтувальник кузовів 
    • Сортувальник жерсті та виробів 
   • 7214 Заготівники та монтажники металоконструкцій 
    • Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи) 
    • Арматурник (виробництво залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій) 
    • Арматурник залізобетонних суден 
    • Бригадир на обробленні, сортуванні, прийманні, здаванні, пакетуванні та пакуванні металу й готової продукції 
    • Згинальник судновий 
    • Клепальник 
    • Контролер брухту та відходів металу 
    • Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт (котельні роботи) 
    • Контролер суднокорпусних, судномонтажних і трубопровідних робіт 
    • Котельник 
    • Котельник судновий 
    • Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 
    • Реставратор металевих конструкцій 
    • Розмітник плазовий 
    • Рубач судновий 
    • Слюсар із складання металевих конструкцій 
    • Суднокорпусник-ремонтник 
    • Чеканник 
   • 7215 Такелажники та робітники, що зрощують канати 
    • Бригадир з переміщення сировини, напівфабрикатів і готової продукції у процесі виробництва 
    • Зшивальник металевих сіток 
    • Ланцюгов'язальник 
    • Намотувальник дроту та тросів 
    • Стропальник 
    • Такелажник на монтажі 
    • Такелажник судновий 
    • Такелажник 
    • Транспортувальник (такелажні роботи) 
    • Транспортувальник спеціальних виробів (спеціальні хімічні виробництва)
   • 7216 Робітники, що працюють під водою 
    • Водолаз 
    • Кесонник-апаратник 
    • Кесонник-електромонтажник 
    • Кесонник-прохідник 
    • Кесонник-слюсар 
    • Матрос-водолаз 
   • 7219 Укрупнені професійні назви робіт формувальників, зварників, прокатників, бляхарів та монтажників металоконструкцій 
    • Електрозварник у металургійному виробництві 
    • Зварник 
   • 7221 Ковалі ручного кування, ковалі на молотах та пресувальники 
    • Бандажник 
    • Бригадир заготівельного відділення 
    • Бригадир молотового відділення 
    • Вальцювальник (холодноштампувальні роботи) 
    • Вальцювальник гольчастих роликів і кульок 
    • Виготовлювач сильфонів
    • Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів 
    • Волочильник 
    • Давильник 
    • Завальцювальник 
    • Згинальник труб 
    • Коваль на молотах і пресах 
    • Коваль ручного кування 
    • Коваль-бурозаправник 
    • Коваль-штампувальник на ротаційних машинах 
    • Коваль-штампувальник 
    • Контролер ковальсько-пресових робіт 
    • Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт (холодноштампувальні та давильні роботи) 
    • Копрівник з оброблення брухту та відходів металу 
    • Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 
    • Нагрівальник (зварник) металу 
    • Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування 
    • Оператор-коваль на автоматичних і напівавтоматичних лініях 
    • Правильник на машинах 
    • Правильник ручним способом 
    • Пресувальник брухту та відходів металу 
    • Пресувальник заготовок для шпальтових сит 
    • Пресувальник на гарячому штампуванні 
    • Профілювальник 
    • Пружинник 
    • Ресорник на обробленні гарячого металу 
    • Різальник металу на ножицях і пресах 
    • Розкатник 
    • Штампувальник (холодноштампувальні роботи) 
    • Штампувальник електроімпульсним методом 
    • Штампувальник методом вибуху 
    • Штампувальник на падаючих молотах 
    • Штампувальник рідкого металу 
   • 7222 Інструментальники 
    • Заточувальник 
    • Майстер з продажу, налагодження та експлуатації систем замикання і контролю доступу (локсмайстер) 
    • Модельник аерогідродинамічних моделей з металу 
    • Модельник з металевих моделей 
    • Пилкоправ 
    • Ремонтник технологічного оснащення 
    • Розмітник судновий 
    • Розмітник 
    • Слюсар-інструментальник 
    • Точильник 
   • 7223 Налагоджувальники верстатів та налагоджувальники-оператори 
    • Контролер верстатних і слюсарних робіт (слюсарні роботи) 
    • Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 
    • Налагоджувальник автоматів елементного виробництва 
    • Налагоджувальник автоматів зварювання виводів 
    • Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів 
    • Налагоджувальник азбестоцементного устаткування 
    • Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням 
    • Налагоджувальник грудкувальних машин 
    • Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування 
    • Налагоджувальник зуборізних і різьбофрезерних верстатів 
    • Налагоджувальник зубофрезерних автоматів та напівавтоматів 
    • Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування 
    • Налагоджувальник колійних машин та механізмів 
    • Налагоджувальник контрольно-вимірювальних вагонів 
    • Налагоджувальник ливарних машин 
    • Налагоджувальник мийних машин 
    • Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва 
    • Налагоджувальник настільних верстатів та пресів 
    • Налагоджувальник поліграфічного устаткування 
    • Налагоджувальник ремізо-бердного устаткування 
    • Налагоджувальник складальних автоматів, напівавтоматів та автоматичних ліній 
    • Налагоджувальник склоробних автоматів і напівавтоматів 
    • Налагоджувальник сортувальних автоматів 
    • Налагоджувальник технологічного устаткування (оброблення бавовни й луб'яних культур) 
    • Налагоджувальник устаткування бляшано-банкового виробництва 
    • Налагоджувальник устаткування в паперовому виробництві 
    • Налагоджувальник устаткування голкового виробництва 
    • Налагоджувальник устаткування для оброблення каменю 
    • Налагоджувальник устаткування залізобетонного виробництва 
    • Налагоджувальник устаткування й агрегатів у термообробленні 
    • Налагоджувальник устаткування керамічного виробництва 
    • Налагоджувальник устаткування металевого покриття та фарбування 
    • Налагоджувальник устаткування оптичного виробництва 
    • Налагоджувальник устаткування у виробництві аерозольних пакувань 
    • Налагоджувальник устаткування у виробництві азбестових технічних виробів 
    • Налагоджувальник устаткування у виробництві металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів 
    • Налагоджувальник устаткування у виробництві стінових та в'яжучих матеріалів 
    • Налагоджувальник устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів 
    • Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції 
    • Налагоджувальник формувальних і стрижньових машин 
    • Налагоджувальник холодноштампувального устаткування 
    • Налагоджувальник шліфувальних верстатів 
    • Налагоджувальник-монтажник випробувального устаткування 
    • Слюсар електродної продукції 
   • 7224 Шліфувальники, полірувальники та точильники по металу 
    • Виробник фільєр 
    • Доводжувач-притирник 
    • Полірувальник (механічне оброблення металів) 
    • Полірувальник (спеціальні хімічні виробництва)
    • Полірувальник-доводжувач спеціальних виробів
    • Тесляр судновий 
   • 7229 Укрупнені професійні назви робіт ковалів ручного кування та інструментальників 
    • Коваль у виробництві готових металевих виробів 
   • 7231 Механіки та монтажники моторних транспортних засобів 
    • Випробувач двигунів 
    • Водій-випробувач 
    • Налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів 
    • Ремонтник-мехатронік
    • Слюсар з паливної апаратури 
    • Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
   • 7232 Механіки та монтажники авіаційних машин 
    • Авіаційний механік з планера та двигунів
    • Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів 
    • Випробувач-механік двигунів 
    • Дефективник авіаційної техніки 
    • Зміцнювальник деталей 
    • Ізолювальник (літальні апарати) 
    • Клеїльник силової арматури та м'яких баків 
    • Комплектувальник авіаційної техніки 
    • Контролер складально-монтажних та ремонтних робіт 
    • Регулювальник-настроювач тренажерів 
    • Слюсар з аерогідродинамічних випробувань 
    • Слюсар з виготовлення та доведення деталей літальних апаратів 
    • Слюсар з ремонту авіадвигунів 
    • Слюсар з ремонту агрегатів 
    • Слюсар з ремонту літальних апаратів 
    • Слюсар-випробувач 
    • Слюсар-механік з ремонту авіаційних приладів 
    • Слюсар-складальник двигунів 
    • Слюсар-складальник літальних апаратів 
    • Фотоплазокопіювальник 
   • 7233 Механіки та монтажники сільськогосподарських та промислових машин 
    • Балансувальник деталей та вузлів 
    • Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту
    • Бригадир (звільнений) підприємств метрополітенів
    • Випробувач герметичності 
    • Виробник оснащення для жакардових машин 
    • Вишкомонтажник 
    • Комплектувальник виробів та інструменту 
    • Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та виробів  
    • Машиніст вагон-вагів 
    • Машиніст з обслуговування та монтажу технічного устаткування (судновий) 
    • Машиніст сухих докових установок 
    • Механік з обслуговування вітроустановок 
    • Монтажник будівельних машин та механізмів 
    • Монтажник гідроагрегатів 
    • Монтажник гірничого устаткування 
    • Монтажник дробильно-розмельного устаткування та устаткування для сортування й збагачення 
    • Монтажник з ремонту ванн 
    • Монтажник з ремонту печей 
    • Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів 
    • Монтажник лісозаготівельного устаткування 
    • Монтажник металорізального та ковальсько-пресового устаткування 
    • Монтажник механічного устаткування гідротехнічних споруд 
    • Монтажник підіймально-транспортного устаткування безперервної дії 
    • Монтажник підіймально-транспортного устаткування переривчастої дії 
    • Монтажник реакційних апаратів 
    • Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 
    • Монтажник сільськогосподарського устаткування 
    • Монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій 
    • Монтажник устаткування атомних електричних станцій 
    • Монтажник устаткування зерносховищ та підприємств з промислового перероблення зерна 
    • Монтажник устаткування коксохімічних виробництв 
    • Монтажник устаткування котельних установок 
    • Монтажник устаткування металургійних заводів 
    • Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 
    • Монтажник устаткування підприємств поліграфічної промисловості 
    • Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 
    • Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 
    • Монтажник устаткування підприємств хімічної та нафтової промисловості 
    • Монтажник устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості 
    • Монтажник устаткування сортувальних гірок 
    • Монтажник устаткування холодильних установок 
    • Монтажник шахтного устаткування на поверхні 
    • Монтер суднових засобів безпеки 
    • Налагоджувальник автоматизованих вагон-вагів 
    • Налагоджувальник будівельних машин 
    • Насаджувач дефібрерних каменів 
    • Насікальник мелючих каменів 
    • Обпресувальник труб 
    • Оброблювач зуба берда 
    • Оглядач вагонів 
    • Оглядач-ремонтник вагонів 
    • Перевіряльник судновий 
    • Пресувальник колісних пар 
    • Свердлувальник-пневматик 
    • Слюсар аварійно-відновлювальних робіт 
    • Слюсар будівельний 
    • Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 
    • Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем 
    • Слюсар з виготовлення деталей та вузлів систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації 
    • Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 
    • Слюсар з механоскладальних робіт 
    • Слюсар з монтажу та ремонту основ морських бурових та естакад 
    • Слюсар з налагодження виробничого устаткування суден 
    • Слюсар з обслуговування бурових 
    • Слюсар з обслуговування теплових мереж 
    • Слюсар з обслуговування теплових пунктів 
    • Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій 
    • Слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування 
    • Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 
    • Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 
    • Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів 
    • Слюсар з ремонту лісозаготівельного устаткування 
    • Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 
    • Слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування 
    • Слюсар з ремонту рухомого складу 
    • Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 
    • Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин 
    • Слюсар з ремонту та обслуговування портальних кранів 
    • Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 
    • Слюсар з ремонту технологічних установок 
    • Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 
    • Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 
    • Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж 
    • Слюсар з такелажу й вантажозахватних пристроїв 
    • Слюсар зумпфового агрегата 
    • Слюсар системи випарного охолодження 
    • Слюсар централізованої мастильної станції 
    • Слюсар-дизеліст 
    • Слюсар-механік з випробувань установок та апаратури 
    • Слюсар-монтажник судновий 
    • Слюсар-обпресувальник 
    • Слюсар-проводник 
    • Слюсар-ремонтник судновий 
    • Слюсар-ремонтник 
    • Слюсар-судноремонтник 
    • Токар судновий 
    • Установник бурильних замків 
   • 7239 Укрупнені професії механіків, слюсарів та монтажників механічного устаткування 
    • Авторемонтник 
    • Випробувач спеціальних виробів на вогневих стендах
    • Випробувач спеціальних виробів на пневмогідравлічних стендах
    • Випробувач стартово-стендових систем
    • Налагоджувальник спеціального устаткування (спеціальні хімічні виробництва)
    • Складальник ракетних двигунів на твердому паливі
    • Слюсар-випробувач виробів (спеціальні виробництва)
    • Слюсар-механік з виготовлення та ремонту ртутних диференціальних манометрів
    • Слюсар-механік із спеціальних вимірювальних приладів
    • Слюсар-складальник виробів (спеціальні виробництва)
    • Слюсар-стендовик на вогняних стендах виробів з ракетними рідинними двигунами та ракетними двигунами на твердому паливі
    • Слюсар будівельний з виготовлення вузлів трубопровідних систем 
   • 7241 Електромеханіки та електромонтажники 
    • Авіаційний механік з приладів та електроустаткування 
    • Акумуляторник 
    • Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 
    • Випробувач вимірювальних систем
    • Випробувач джерел струму 
    • Випробувач електричних машин, апаратів та приладів  
    • Випробувач електровугільних виробів 
    • Випробувач електрокерамічних виробів 
    • Випробувач-лаборант ракетних рідинних двигунів та їх агрегатів
    • Випробувач-формувальник 
    • Виробник тензорезисторів 
    • Вишкомонтажник-електромонтер 
    • Гірничомонтажник підземний 
    • Дефектоскопіст з магнітного контролю 
    • Електрик судновий 
    • Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування 
    • Електромеханік з ліфтів 
    • Електромеханік з обслуговування і ремонту вітроенергетичної установки 
    • Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 
    • Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 
    • Електромеханік з ремонту та обслуговування устаткування інформаційних систем 
    • Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування 
    • Електромеханік поштового устаткування 
    • Електромеханік торговельного та холодильного устаткування 
    • Електромонтажник акумуляторних батарей 
    • Електромонтажник вторинних ланцюгів 
    • Електромонтажник електричних машин 
    • Електромонтажник із сигналізації, централізації та блокування на залізничному транспорті й наземних лініях метрополітену 
    • Електромонтажник розподільних пристроїв 
    • Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 
    • Електромонтажник спеціальних виробів
    • Електромонтажник судновий 
    • Електромонтажник-налагоджувальник 
    • Електромонтажник-схемник 
    • Електромонтер головного щита керування електростанцією 
    • Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики 
    • Електромонтер з випробувань та вимірювань 
    • Електромонтер з експлуатації електролічильників 
    • Електромонтер з експлуатації розподільних мереж 
    • Електромонтер з обслуговування бурових 
    • Електромонтер з обслуговування гідроагрегатів машинного залу 
    • Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій 
    • Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів 
    • Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв 
    • Електромонтер з обслуговування підстанції 
    • Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 
    • Електромонтер з оперативних перемикань у розподільних мережах 
    • Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики 
    • Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв'язку 
    • Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 
    • Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 
    • Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 
    • Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку 
    • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 
    • Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування 
    • Електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок
    • Електромонтер контактної мережі 
    • Електромонтер оперативно-виїзної бригади 
    • Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку 
    • Електромонтер тягової підстанції 
    • Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі 
    • Електромонтер-релейник 
    • Електроосвітлювач 
    • Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 
    • Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 
    • Електрослюсар з проходки 
    • Електрослюсар з ремонту електричних машин 
    • Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій 
    • Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 
    • Електрослюсар з ремонту устаткування нафтобаз 
    • Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 
    • Електрослюсар підземний 
    • Електрослюсар-контактник 
    • Електрослюсар-монтажник підземного гірничопрохідницького устаткування 
    • Калібрувальник котушок електроприладів 
    • Контролер в акумуляторному й елементному виробництві 
    • Контролер електромонтажних робіт 
    • Контролер кабельних виробів 
    • Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів 
    • Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань 
    • Лаборант з електроізоляційних матеріалів 
    • Лаборант з фізико-механічних випробувань 
    • Лаборант-радіометрист 
    • Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів 
    • Механік з обслуговування виробничого устаткування ресторану (кафе, їдальні і т. ін.) 
    • Механік з обслуговування та монтажу електроустаткування (судновий) 
    • Монтажник електричних підйомників (ліфтів) 
    • Монтажник електронно-вимірювальної та спеціальної апаратури
    • Монтажник електроустаткування літальних апаратів 
    • Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування 
    • Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів 
    • Монтажник устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті 
    • Монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії 
    • Монтер судноплавної обстановки 
    • Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю, регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики) 
    • Налагоджувальник спеціального електроустаткування (спеціальні хімічні виробництва)
    • Оператор розмінних автоматів 
    • Пірометрист 
    • Поїзний електромеханік 
    • Провідник-електромонтер поштових вагонів 
    • Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 
    • Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) 
    • Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту електроустаткування (портового, суднового та ін.) 
    • Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту ескалаторів 
    • Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту металоконструкції метрополітену 
    • Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 
    • Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту устаткування метрополітену 
    • Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 
    • Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин 
    • Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електричних підйомників (ліфтів) 
    • Слюсар-електромонтажник 
    • Слюсар-механік електромеханічних приладів та систем 
    • Стендовик 
    • Установник склоплавильних посудин 
   • 7242 Монтажники електронного устаткування 
    • Випробувач агрегатів, приладів та чутливих елементів 
    • Виробник стрічкових осердь 
    • В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 
    • Градуювальник радіоапаратури 
    • Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю 
    • Дефектоскопіст рентгено-, гаммаграфування 
    • Електромонтер з обслуговування електроустановок 
    • Електрорадіомонтажник судновий 
    • Зачищувач 
    • Комплектувальник мікромодулів 
    • Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 
    • Лаборант з ультразвукової техніки 
    • Монтажник елементів пам'яті на феритах 
    • Монтажник інформаційно-комунікаційних мереж 
    • Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування 
    • Монтажник мікромодулів 
    • Монтажник радіо- та спеціального устаткування літальних апаратів 
    • Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 
    • Монтажник тензорезисторів 
    • Монтажник-вакуумник 
    • Монтажник-установник зовнішньої арматури 
    • Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 
    • Налагоджувальник прискорювачів заряджених частинок 
    • Налагоджувальних технологічного устаткування (електронна техніка) 
    • Намотувальник котушок 
    • Оператор електроакустичних вимірювань 
    • Радіомонтажник судновий 
    • Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів 
    • Регулювальник спеціальної апаратури
    • Різальник магнітопроводів 
    • Різальник-лудильник фольги 
    • Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) 
    • Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури 
    • Формувальник ртутних випрямлячів 
    • Цокольник 
    • Штампувальник ніжок 
   • 7243 Механіки та експлуатаційники електронного устаткування 
    • Авіаційний механік з радіоустаткування 
    • Антенник-щогловик 
    • Дефектоскопіст з ультразвукового контролю 
    • Дозиметрист 
    • Електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування 
    • Електромонтер станційного устаткування проводового мовлення 
    • Контролер з неруйнівного контролю 
    • Лаборант рентгеноспектрального аналізу 
    • Лаборант-електроакустик 
    • Механік з обслуговування звукової техніки 
    • Механік з обслуговування знімальної апаратури 
    • Механік з обслуговування кінотелевізійного устаткування 
    • Механік з обслуговування телевізійного устаткування 
    • Монтажник зв'язку - антенник 
    • Оператор акустичних випробувань 
    • Оператор осцилографування та тензометрування 
    • Оператор пульта керування устаткуванням житлових і громадських будівель 
    • Оператор установки електронного тестування друкарських плат 
    • Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 
    • Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування 
    • Радіомонтер приймальних телевізійних антен 
    • Радіотехнік 
    • Складальник-настроювач магнітних систем 
    • Слюсар-механік із обслуговування спеціальних вагонів з транспортування виробів
    • Щогловик-антенник судновий 
   • 7244 Установники та експлуатаційники телеграфного та телефонного устаткування 
    • Електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення 
    • Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації 
    • Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 
    • Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку 
    • Монтажник зв'язку - лінійник 
    • Монтажник устаткування зв'язку 
   • 7245 Установники, ремонтники й монтажники ліній електропередач 
    • Електромонтажник з кабельних мереж 
    • Кабельник-спаювальник 
    • Монтажник зв'язку - кабельник 
    • Монтажник зв'язку - спаювальник 
    • Монтер кабельного виробництва 
   • 7249 Укрупнені професії механіків та монтажників електричного та електронного устаткування 
    • Випробувач у виробництві електротехнічних машин і апаратури 
    • Випробувач-електрик ракетних рідинних двигунів та їх агрегатів
    • Вишкоелектромонтажник 
    • Електромонтажник будівельний
   • 7311 Виробники та ремонтники прецизійних інструментів та приладів 
    • Автоматник голково-платинних виробів 
    • Аквадувальник 
    • Алундувальник 
    • Вальцювальник дроту для спіралей 
    • Вимірювач випрямлячів та елементів 
    • Вимірювач електричних параметрів мікромодулів 
    • Вимірювач електричних параметрів радіодеталей 
    • Вимірювач електрофізичних параметрів 
    • Вимірювач магнітних властивостей 
    • Випробувач вакуумних покриттів (тонких плівок) 
    • Випробувач деталей та приладів 
    • Випробувач селенового виробництва 
    • Виробник окулярних оправ 
    • Відмітчик термометрів 
    • Волочильник матеріалу для спіралей 
    • Галтувальник деталей годинників та каменів 
    • Годинникар з ремонту електронних і кварцових годинників 
    • Годинникар з ремонту механічних годинників 
    • Градуювальник оптичних деталей 
    • Градуювальник 
    • Друкар циферблатів 
    • Електромеханік з ремонту та обслуговування електронної медичної апаратури 
    • Електромеханік з ремонту та обслуговування медичних оптичних приладів 
    • Електромеханік з ремонту та обслуговування медичного рентгенівського устаткування 
    • Електромеханік з ремонту та обслуговування медичного устаткування 
    • Електромеханік з ремонту та обслуговування наркозно-дихальної апаратури 
    • Заварник електровакуумних приладів 
    • Заварник на високочастотному індукторі 
    • Заварник напівпровідникових приладів 
    • Завивальник спіралей 
    • Заливальник компаундами 
    • Заточувальник медичного інструменту 
    • Знімач оптичних характеристик 
    • Зубополірувальник деталей годинників 
    • Зубофрезерувальник деталей годинників 
    • Калібрувальник магнітопроводів 
    • Калібрувальник ниткоутворювачів 
    • Калібрувальник-прецизійник у виробництві масок кольорових кінескопів 
    • Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту 
    • Контролер годинникового та каменевого виробництва 
    • Контролер голково-платинних виробів 
    • Контролер деталей та приладів 
    • Контролер медичного устаткування та виробів 
    • Контролер оптичних деталей та приладів 
    • Контролер режимів роботи технологічного устаткування 
    • Контролер-приймальник боєприпасів-зарядів
    • Контролер-приймальник боєприпасів-порохів
    • Контролер-приймальник мікроелементів 
    • Лаборант з випробування зброї ракетної
    • Лакувальник деталей годинників 
    • Ливарник радіокераміки та феритів 
    • Механік протезно-ортопедичних виробів 
    • Моделювальник штучних зубів 
    • Налагоджувальник геофізичної апаратури 
    • Наповнювач приладів газами 
    • Наповнювач приладів рідинами 
    • Настроювач напівпровідникових приладів 
    • Настроювач п'єзорезонаторів 
    • Оператор прецизійного різання 
    • Оператор установки вимірювання об'єму 
    • Оптик елементів квантових приладів 
    • Оптик медичний 
    • Оптик 
    • Оптик-механік 
    • Підбирач забарвлення штучних зубів 
    • Плавильник-ливарник прецизійних сплавів 
    • Планіметрист 
    • Полірувальник хірургічних інструментів та апаратів 
    • Приладист (електронна техніка) 
    • Приладист (перероблення нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля та обслуговування магістральних трубопроводів) 
    • Рентгенгоніометрист 
    • Рентгеномеханік 
    • Різальник мінералів 
    • Розмітник п'єзокварцової сировини 
    • Свердлувальник каміння 
    • Складальник боєприпасів
    • Складальник годинників 
    • Складальник зброї ракетної
    • Складальник квантових приладів 
    • Складальник окулярів 
    • Складальник приладів із скла 
    • Складальник складових частин годинників 
    • Складальник суцільнометалевих растрів 
    • Складальник хірургічних інструментів і апаратів 
    • Скрайбувальник пластин 
    • Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (прецизійні прилади) 
    • Слюсар протезно-ортопедичних виробів 
    • Сортувальник виробів, сировини та матеріалів 
    • Сортувальник деталей годинників та каменів 
    • Сріблильник п'єзотехнічних виробів 
    • Травильник фольги (виробництво годинників) 
    • Формувальник штучних зубів 
    • Центрувальник оптичних деталей 
    • Шліфувальник-полірувальник з прецизійного оброблення напівпровідникових матеріалів 
    • Юстирувальник деталей та приладів 
    • Юстирувальник оптичних приладів 
   • 7312 Виробники та настроювачі музичних інструментів 
    • Аерографіст щипкових інструментів 
    • Бронзувальник рам клавішних інструментів 
    • Виробник голосових планок 
    • Виробник деталей для духових інструментів 
    • Виробник молоточків для клавішних інструментів 
    • Виробник музичних інструментів за індивідуальними замовленнями 
    • Гарнірувальник музичних інструментів 
    • Інтонувальник 
    • Клавіатурник 
    • Комплектувальник деталей музичних інструментів 
    • Контролер музичних інструментів 
    • Лицювальник музичних інструментів 
    • Настроювач духових інструментів 
    • Настроювач музичних іграшок 
    • Настроювач піаніно та роялів 
    • Настроювач щипкових інструментів 
    • Настроювач язичкових інструментів 
    • Настроювач-регулювальник смичкових інструментів 
    • Полірувальник музичних інструментів 
    • Регулювальник піаніно та роялів 
    • Регулювальник язичкових інструментів 
    • Реставратор духових інструментів 
    • Реставратор клавішних інструментів 
    • Реставратор смичкових та щипкових інструментів 
    • Реставратор ударних інструментів 
    • Реставратор язичкових інструментів 
    • Складальник духових інструментів 
    • Складальник музичних та озвучених іграшок 
    • Складальник ударних інструментів 
    • Складальник язичкових інструментів 
    • Складальник-монтажник клавішних інструментів 
    • Складальник-монтажник смичкових інструментів 
    • Складальник-монтажник щипкових інструментів 
    • Столяр з вироблення та ремонту деталей і вузлів музичних інструментів 
    • Струнник 
    • Струнонавивальник 
    • Установник ладових пластин 
   • 7313 Ювеліри та робітники, що працюють з дорогоцінними металами 
    • Балансувальник інструментів з алмазів та надтвердих матеріалів 
    • Вибірник каменів 
    • Виготовлювач препаратів дорогоцінних металів та люстрів 
    • Випробувач інструментів з алмазів та надтвердих матеріалів 
    • Виробник філігранних основ 
    • Електромонтажник блоків електронно-механічних годинників 
    • Заготівник деталей та матеріалів до ювелірних та художніх виробів 
    • Заготівник черні 
    • Закріплювач алмазів та надтвердих матеріалів 
    • Класифікаторник порошків з алмазів та надтвердих матеріалів 
    • Коваль дорогоцінних металів 
    • Контролер у виробництві алмазів, надтвердих матеріалів та виробів з них 
    • Монтувальник виробів з дорогоцінних металів 
    • Налагоджувальник устаткування у виробництві дорогоцінних металів 
    • Обдирач алмазів 
    • Обпилювач черні 
    • Огранувальник алмазів у діаманти 
    • Огранувальник вставок для ювелірних та художніх виробів 
    • Підбирач каменів 
    • Полірувальник волок з алмазів та надтвердих матеріалів 
    • Полірувальник технічних каменів 
    • Різальник алмазів 
    • Розколювач алмазів 
    • Розмітник алмазів 
    • Розпилювач алмазів 
    • Складальник алмазних інструментів 
    • Сортувальник алмазів (виробництво алмазів) 
    • Сортувальник алмазів (гранувальне виробництво) 
    • Сортувальник діамантів 
    • Чорнильник ювелірних та художніх виробів 
    • Шліфувальник алмазів та надтвердих матеріалів 
    • Шліфувальник каменів 
    • Ювелір (ювелір-модельєр) 
    • Ювелір-браслетник 
    • Ювелір-гравер 
    • Ювелір-закріпник 
    • Ювелір-ланцюжковик 
    • Ювелір-монтувальник 
    • Ювелір-філігранник 
   • 7319 Укрупнені професії робітників, що виконують високоточні роботи з металу та подібних матеріалів 
    • Електромеханік з ремонту та обслуговування медичного устаткування та апаратури 
    • Реставратор музичних інструментів (крім духових) 
    • Складальник музичних інструментів (крім духових) 
   • 7321 Виробники керамічних виробів та гончарі 
    • Армувальник електрокерамічних виробів 
    • Армувальник санітарно-будівельних виробів 
    • Виробник капів 
    • Виробник художніх виробів з кераміки 
    • Виробник штампів 
    • Відливальник фарфорових та фаянсових виробів 
    • Глазурувальник виробів будівельної кераміки 
    • Гончар 
    • Кантувач керамічних труб 
    • Комплектувальник гіпсових форм 
    • Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів 
    • Ліпник скульптурного виробництва 
    • Модельник виплавних моделей 
    • Модельник гіпсових моделей 
    • Модельник керамічного виробництва 
    • Модельник моделей з епоксидних смол 
    • Модельник скульптурного виробництва 
    • Набирач килимків з мозаїчної плитки 
    • Оправник електрокерамічних виробів 
    • Оправник-чистильник 
    • Патинувальник 
    • Пресувальник оптичної кераміки 
    • Складальник фарфорових та фаянсових виробів 
    • Склеювач електрокерамічних виробів 
    • Сортувальник сировини, фарфорових, фаянсових та керамічних виробів 
    • Форматор скульптурного виробництва 
    • Формувальник виробів будівельної кераміки 
    • Формувальник електрокерамічних виробів 
    • Формувальник фарфорових та фаянсових виробів 
    • Шліфувальник фарфорових та фаянсових виробів 
   • 7322 Виробники скляних виробів, формувальники, гранувальники, шліфувальники та полірувальники скла 
    • Аерозольник 
    • Блокувальник скловиробів 
    • Вакуумник триплексу та блоків 
    • Видувальник скловиробів 
    • Випробувач скловиробів 
    • Виробник світлофільтрів та поляроїдів 
    • Відпальник скловиробів 
    • Готувач оптичних клеїв 
    • Зварник скляних виробів 
    • Кварцодув 
    • Контролер скляного виробництва 
    • Лакувальник оптичних деталей 
    • Молірувальник скла 
    • Обробник видувних виробів 
    • Оператор з нанесення просвітлювальних та захисних покриттів 
    • Паяльщик сіток та шинок на склі 
    • Плавильник виробів з кварцового непрозорого скла 
    • Плавильник зневодненого кварцового скла 
    • Полірувальник оптичних деталей 
    • Полірувальник скла та скловиробів 
    • Полірувальник скловиробів кислотою 
    • Пресувальник спеціальних мас
    • Пресувальник виробів з оптичного скла та кристалів 
    • Пресувальник гарячого скла 
    • Промивальник оптичних деталей 
    • Різальник скла 
    • Розбирач оптичного скла та кристалів 
    • Розпилювач оптичного скла 
    • Свердлувальник оптичних деталей 
    • Складальник з обрамлення скла 
    • Складальник скломаси 
    • Складальник тиглів 
    • Склеювач оптичних деталей 
    • Склодув 
    • Спікальник кювет 
    • Фацетник 
    • Фрезерувальник оптичних деталей 
    • Чистильник оптики 
    • Шліфувальник оптичних деталей 
    • Шліфувальник скла 
    • Шліфувальник скловиробів 
   • 7323 Гравери-різальники по склу та гравери 
    • Гравер скла 
    • Розмалювальник по склу 
    • Травильник скла плавиковою кислотою 
    • Фотодрукар на склі 
   • 7324 Розмалювальники скла, кераміки та подібних матеріалів 
    • Аерографник 
    • Ангобувальник санітарно-будівельних виробів 
    • Ангобувальник 
    • Виробник трафаретів, шкал та плат 
    • Відвідник 
    • Готувач ґрунтових сумішей 
    • Ґрунтувальник полотна та картону художніх полотен 
    • Емалювальник (виробництво художніх виробів) 
    • Живописець 
    • Інкрустатор 
    • Карбувальник скульптурного виробництва 
    • Карбувальник художніх виробів 
    • Комплектувальник фарфорових та фаянсових виробів 
    • Контролер монетно-орденського виробництва 
    • Контролер художніх виробів 
    • Контурувальник 
    • Малювальник світними фарбами 
    • Модельник склопластиків 
    • Обробник художніх виробів 
    • Позолотник художніх виробів 
    • Полірувальник художніх виробів 
    • Ракліст (фарфорові та фаянсові вироби) 
    • Реставратор художніх виробів та декоративних предметів 
    • Трафаретник (виробництво художніх виробів) 
    • Художник декоративного розмалювання по металу 
    • Художник мініатюрного живопису 
    • Художник розмалювання по дереву 
    • Художник розмалювання по емалі 
   • 7329 Укрупнені професії гончарів та виготовлювачів скляних виробів 
    • Модельник у виробництві неметалевої продукції 
    • Формувальник фарфорових, фаянсових та керамічних виробів 
    • Художник декоративного розмалювання 
   • 7331 Ремісники з ручного оброблення дерева та подібних матеріалів 
    • Бутафор 
    • Випалювач по дереву 
    • Випарювальник капокореня 
    • Виробник ігрових ляльок 
    • Виробник художніх виробів з бересту 
    • Виробник художніх виробів з бурштину 
    • Виробник художніх виробів з дерева 
    • Виробник художніх виробів з лози 
    • Виробник художніх виробів з металу 
    • Гартівник виробів з хохломським розмалюванням 
    • Гартувальник бурштину 
    • Заготівельник ботанічних блоків 
    • Заготівельник геологічних зразків 
    • Заготівник бурштину 
    • Заготівник матеріалів для художніх виробів з дерева, бересту, капокореня 
    • Клішист 
    • Модельєр коробок 
    • Модельник аерогідродинамічних моделей з неметалу 
    • Модельник наочного приладдя 
    • Муляжист 
    • Обклеювач глобусів 
    • Оброблювач виробів з бурштину 
    • Оброблювач виробів з кістки та рогу 
    • Оброблювач художніх виробів з дерева та пап'є-маше 
    • Реставратор виробів з дерева 
    • Різьбяр по дереву та бересту 
    • Різьбяр по кості та рогу 
    • Розмалювальник іграшок 
    • Розпилювач кістки та рогу 
    • Складальник виробів з бурштину 
    • Сортувальник декоративних порід дерева 
    • Фанерувальник художніх виробів з дерева 
    • Флорист 
    • Формувальник форм для наочного приладдя 
    • Формувальник художнього лиття 
    • Шліфувальник бурштину 
    • Шліфувальник підносів 
   • 7332 Ремісники з ручного оброблення тканини, шкіри та подібних матеріалів 
    • Виготовлювач чучел 
    • Вирівнювальник шкіряних деталей 
    • Виробник виробів з тканини з художнім розмалюванням  
    • Виробник художніх виробів із шкіри 
    • Вишивальник на шкірі та хутрі 
    • Відбірник анатомічного матеріалу 
    • Заготівельник блоків з гістології, цитології, ембріології 
    • Комплектувальник кісток 
    • Комплектувальник сухих зоопрепаратів 
    • Контролер наочного приладдя 
    • Мацератор 
    • Монтувальник вологих препаратів 
    • Монтувальник кісткових препаратів 
    • Монтувальник мікрозрізів 
    • Монтувальник остеологічних колекцій 
    • Монтувальник скелетів дрібних тварин 
    • Навивальник картону 
    • Обпилювач пап'є-маше 
    • Обрізувач анатомічного матеріалу 
    • Оформлювач іграшок 
    • Плетільник меблів 
    • Препаратор анатомічних зрізів 
    • Препаратор біологічних об'єктів 
    • Препаратор з анатомії 
    • Препаратор з мікрозоології 
    • Препаратор скелетів дрібних тварин 
    • Приймальник біологічних матеріалів 
    • Реставратор тканин, гобеленів та килимів 
    • Різальник на мікротомі 
    • Розкрійник скловолокнистих матеріалів 
    • Розкрійник шкіри та хутра 
    • Розмалювальник виробів із шкіри 
    • Розпалювальник моделей 
    • Складальник виробів з дерева та пап'є-маше 
    • Складальник виробів із шкіри та хутра 
    • Складальник натуральних об'єктів 
    • Фарбувальник мікрозрізів 
   • 7339 Укрупнені професії ремісників з ручного оброблення дерева, тканини, шкіри та подібних матеріалів 
    • Виробник художніх виробів з дерева та подібних матеріалів (рослинного, тваринного походження) 
    • Різьбяр (виробництво художніх виробів) 
   • 7341 Складачі та друкарі 
    • Виливальник валиків 
    • Колорист (поліграфічне виробництво) 
    • Контролер у поліграфічному виробництві 
    • Коректор (переддрукарські процеси поліграфічного виробництва) 
    • Монтажист 
    • Обліковець (поліграфічне виробництво) 
    • Оброблювач кліше 
    • Оператор електронних автоматів для виготовлення форм високого друкування 
    • Оператор фотоскладальних автоматів і систем 
    • Препаратор 
    • Пробіст високого друкування 
    • Пробіст офсетного плоского друкування 
    • Складач на машинах 
    • Складач на складальних рядковиливальних машинах 
    • Складач ручним способом 
   • 7342 Стереотипісти та електротипісти 
    • Виливальник 
    • Вулканізаторник друкарських форм 
    • Гальванотипіст 
    • Гільоширник (поліграфічне виробництво) 
    • Електрофотограф 
    • Стереотипер 
   • 7343 Цинкографи та гальваностереотипери 
    • Гравер (слюсарні та слюсарно-складальні роботи) 
    • Гравер друкарських форм 
    • Гравер шрифту 
    • Гравер 
    • Емульсувальник прецизійної фотолітографії 
    • Копіювальник друкарських форм 
    • Нотогравер 
    • Нотографік 
    • Оброблювач шрифтової продукції 
    • Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання 
    • Оператор електронних гравіювальних автоматів для виготовлення форм глибокого друкування 
    • Оператор електронного кольороділення 
    • Оператор прецизійної фотолітографії 
    • Перебивач форм глибокого друкування 
    • Ретушер (поліграфічне виробництво) 
    • Різальник дерев'яного шрифту 
    • Склографіст (ротаторник) 
    • Травильник кліше 
    • Травильник форм глибокого друкування 
    • Трафаретник (поліграфічне виробництво) 
    • Фотоцинкограф 
    • Хромолітограф 
    • Юстирувальник 
   • 7344 Фотогравери 
    • Виробник субтитрів 
    • Гравер оригіналів топографічних карт 
    • Координатографіст прецизійної фотолітографії 
    • Лаборант-сенситометрист 
    • Оформлювач табло віньєток та альбомів 
    • Ретушер (фотороботи) 
    • Ретушер прецизійної фотолітографії 
    • Розфарбовувач діапозитивів та фотовідбитків 
    • Фотограф (фотороботи) 
    • Фотокерамік 
   • 7345 Палітурники 
    • Брошурувальник 
    • Палітурник документів 
    • Палітурник 
    • Реставратор архівних та бібліотечних матеріалів 
   • 7346 Друкарі шовкових ширм, гербових паперів та друкарі на тканині 
    • Авербандник 
    • Бригадир на дільницях основного виробництва (друкування на тканинах) 
    • Виготовлювач лекал (швацьке виробництво) 
    • Випалювач малюнків 
    • Гравер (виробництво текстилю) 
    • Копіювальник малюнків та карт 
    • Набивальник малюнків манерами 
    • Набивальник малюнків 
    • Накатник малюнків 
    • Пантографіст 
    • Патроніст малюнків 
    • Пресувальник молетів 
    • Ракліст (виробництво текстилю) 
    • Розмалювальник тканини 
    • Складач малюнка 
    • Термодрукар 
    • Травильник валів 
    • Шаблонник 
   • 7349 Укрупнені професії друкарів та робітників подібних професій 
    • Гравер (поліграфічна діяльність) 
    • Пробіст (поліграфічна діяльність) 
   • 7411 М'ясники та постачальники риби 
    • Беконник 
    • Вибільник агарового холодцю 
    • Виготовлювач натуральної ковбасної оболонки 
    • Виготовлювач штучної ковбасної оболонки 
    • Вироби и к струн 
    • Виробник м'ясних напівфабрикатів 
    • Готувач кулінарних виробів з м'яса птиці та кролів 
    • Готувач фаршу 
    • Забивач худоби 
    • Засолювач м'яса й м'ясопродуктів 
    • Засолювач шкур 
    • Збирач епітелію 
    • Контролер струн та зшивок 
    • Кулінар виробів з риби та морепродуктів 
    • Марироб 
    • Обвалювальник м'яса 
    • Обвалювальник тушок птиці 
    • Оброблювач ветсанбраку 
    • Оброблювач ікри 
    • Оброблювач крабів 
    • Оброблювач кролів 
    • Оброблювач морського звіра 
    • Оброблювач птиці 
    • Оброблювач риби 
    • Приймальник перо-пухової сировини 
    • Приймальник худоби 
    • Приймальник яєць 
    • Приймальник-здавальник харчової продукції (виробництво м'ясних та рибних продуктів) 
    • Приймальник-сортувальник живої птиці та кролів 
    • Різальник м'ясопродуктів 
    • Розпилювач м'ясопродуктів 
    • Розфасовувач м'ясопродуктів 
    • Рубач м'яса на ринку 
    • Сортувальник тушок птиці та кролів 
    • Сортувальник у виробництві харчової продукції (м'ясні та рибні продукти) 
    • Сушильник харчової продукції (м'ясні та рибні продукти) 
    • Фаршомісильник 
    • Формувальник ковбасних виробів 
   • 7412 Булочники, кондитери та майстри з приготування кондитерських виробів 
    • Бригадир на дільницях основного виробництва (хлібопекарне та кондитерське виробництво) 
    • Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 
    • Готувач білкових мас 
    • Готувач сумішей (хлібопекарне та кондитерське виробництва)
    • Дріжджовик 
    • Кондитер судновий 
    • Кондитер 
    • Кулінар борошняних виробів 
    • Мармеладник-пастильник 
    • Пекар 
    • Приймальник-здавальник харчової продукції (хлібопекарне та кондитерське виробництва) 
    • Рецептурник 
    • Сортувальник у виробництві харчової продукції (хлібобулочні та кондитерські вироби) 
    • Тістороб 
    • Формувальник тіста 
    • Халвомісильник 
    • Цукерник 
    • Шоколадник 
   • 7413 Виробники молочних продуктів 
    • Бригадир на дільницях основного виробництва (молочне виробництво) 
    • Бринзороб-майстер 
    • Кумисороб 
    • Майстер з виробництва молочного цукру 
    • Майстер з виробництва незбираномолочної та кисломолочної продукції 
    • Майстер з виробництва сухого знежиреного молока й замінника незбираного молока 
    • Маслороб-майстер 
    • Пакувальник сиру твердого на термоусадочній машині 
    • Приймальник молочної продукції 
    • Приймальник-здавальник харчової продукції (молочне виробництво) 
    • Сировар-майстер з дозрівання сирів 
    • Сировар-майстер 
    • Сиросолільник 
    • Сортувальник у виробництві харчової продукції (молочні продукти) 
   • 7414 Заготівельники плодів, овочів та подібних продуктів 
    • Буртоукладач 
    • Вибірник солодкового кореня 
    • Заготівельник продуктів і сировини 
    • Приймальник солодкового кореня 
    • Приймальник-здавальник харчової продукції (заготівля плодів, овочів та подібних продуктів) 
    • Сортувальник у виробництві харчової продукції (плоди, овочі та подібні продукти) 
   • 7415 Дегустатори, купажисти 
    • Готувач сумішей (змішування продуктів харчування та напоїв) 
    • Дегоржер 
    • Дегустатор вин 
    • Дегустатор кави 
    • Дегустатор лікерів 
    • Дегустатор соків 
    • Купажник чаю 
    • Купажник 
    • Приймальник-здавальник харчової продукції (змішування продуктів харчування та напоїв) 
    • Ремюер 
    • Сатураторник 
    • Сортувальник у виробництві харчової продукції (змішування продуктів харчування та напоїв) 
    • Сортувальник-розбирач чаю 
    • Ферментувальник чаю 
   • 7416 Робітники з перероблення тютюну 
    • Готувач сумішей (перероблення тютюну) 
    • Купажник тютюнів 
    • Приймальник-здавальник харчової продукції (перероблення тютюну) 
    • Сортувальник тютюну у ферментаційному виробництві 
    • Сортувальник тютюну 
    • Сортувальник у виробництві харчової продукції (перероблення тютюну) 
    • Сушильник харчової продукції (перероблення тютюну) 
    • Чистильник устаткування (виробництво тютюнових виробів) 
   • 7419 Укрупнені професії робітників з приготування харчових продуктів 
    • Оброблювач рибних продуктів 
    • Оброблювач свійської птиці і кролів 
   • 7421 Робітники з оброблення дерева 
    • Заготівник чайних ящиків 
    • Оператор сушильних установок 
    • Пропарювач-проварювач деревини 
    • Просочувальник з вогнезахисного просочування 
    • Просочувальник пиломатеріалів та виробів з деревини 
    • Різальник шпону та личкувальних матеріалів 
    • Склеювач блоків, заготовок та будівельних конструкцій 
    • Сортувальник матеріалів та виробів з деревини 
    • Сушильник (виробництво фанери) 
    • Сушильник дощечок 
    • Укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів з деревини 
   • 7422 Столяри 
    • Бондар 
    • Бондар-закупорювач (виробництво харчової продукції) 
    • Виробник берд 
    • Гнутар по дереву 
    • Комплектувальник меблів 
    • Контролер деревообробного виробництва 
    • Личкувальник деталей меблів 
    • Модельник дерев'яних моделей 
    • Набирач личкувальних матеріалів для меблів
    • Обсмолювач бочок 
    • Пресувальник виробів з деревини 
    • Розмітник по дереву 
    • Столяр 
    • Столяр-виробник декорацій 
    • Тесальник спецсортиментів 
   • 7423 Налагоджувальники та налагоджувальники-оператори деревообробних верстатів 
    • Верстатник вусувального верстата 
    • Верстатник деревообробних верстатів 
    • Верстатник навивального верстата 
    • Верстатник ребросклеювального верстата 
    • Виготовлювач шаблонів 
    • Заточувальник деревообробного інструменту 
    • Монтажник устаткування деревообробних підприємств 
    • Налагоджувальник деревообробного устаткування 
    • Розкрійник шліфувального полотна 
    • Шліфувальник по дереву 
   • 7424 Кошикарі та виробники щіток 
    • Пресувальник плит з очерету 
   • 7431 Готувачі волокон 
    • Бригадир на дільницях основного виробництва (виготовлення волокон) 
    • Заправник голкопробивного агрегата 
    • Класувальник вовни та пуху 
    • Лаборант з аналізу коконів 
    • Намотувальник фільтрів 
    • Обробник волокна (лляне виробництво) 
    • Перевіряльник веретен 
    • Перевіряльник розводок 
    • Помічник майстра (конопледжутове виробництво) 
    • Помічник майстра (лляне виробництво) 
    • Пробиральник (вовняне виробництво) 
    • Сортувальник немитої вовни 
    • Сортувальник сировини, матеріалів та виробів (виготовлення волокон, вати та конопледжутове виробництво) 
    • Точильник стригальних ножів 
    • Чистильник-точильник чесальних апаратів 
    • Шліфувальник друкарських валів 
   • 7432 Ткачі та в'язальники 
    • Батанник 
    • Бригадир на дільницях основного виробництва (текстильне виробництво) 
    • Вирізальник фестонів 
    • Витягальник ременів 
    • В'язальник текстильно-галантерейних виробів 
    • Заправник текстильного устаткування 
    • Килимар 
    • Комплектувальник пряжі, тканини й виробів 
    • Контролер вимірювань продукції 
    • Контролер матеріалів та виробів 
    • Контролер ремізо-бердного виробництва 
    • Контролер сітковиробів 
    • Контролер якості 
    • Мереживниця 
    • Мийник килимів 
    • Обплітальник деталей 
    • Помічник майстра (сітков'язальне виробництво) 
    • Правильник технологічного оснащення 
    • Розправляч основ 
    • Снувальник (ручне ткацтво) 
    • Сортувальник сировини, матеріалів та виробів (виготовлення полотна, виробництво текстильної галантереї та сітков'язальне виробництво) 
    • Стригаль ворсу 
    • Ткач ручного художнього ткацтва 
    • Футлярник  
   • 7433 Кравці, майстри-виробники одягу та капелюшники 
    • Бригадир на дільницях основного виробництва (кравецькі, капелюшні роботи) 
    • Вітрильник 
    • Клеїльник (швацьке виробництво) 
    • Кравець 
    • Обробник головних уборів 
    • Розкладач лекал 
    • Формувальник головних уборів (швацьке виробництво) 
   • 7434 Кушніри 
    • Бригадир на дільницях основного виробництва (кушнірські роботи) 
    • Вимірювач шкіряно-хутряної сировини та матеріалу 
    • Консервувальник шкіряної та хутряної сировини 
    • Консервувальник шкіряно-хутряної сировини 
    • Контролер хутряної сировини та напівфабрикатів у кушнірському виробництві 
    • Контролер хутряної сировини та напівфабрикатів у сирицефарбувальному виробництві 
    • Кушнір-обробник 
    • Кушнір-розкрійник 
    • Кушнір-складальник 
    • Оброблювач хутряних шкурок (опоряджувальні операції) 
    • Правильник хутряних шкурок та скроїв виробів 
    • Розпилювач хутра та повсті 
    • Сортувальник шкіряно-хутряної сировини 
    • Термообробник хутряних шкурок 
    • Фарбувальник хутра та шубної овчини 
   • 7435 Модельєри текстильних, шкіряних та подібних виробів, закрійники 
    • Бригадир на дільницях ос